Universiteit Leiden

nl en

Van scriptie naar publicatie: Jacomijn Visser in ‘Bestuurswetenschappen’

Politicologiestudent Jacomijn Visser won in 2014 de J.Th.J. van den Berg-prijs voor de beste bachelorscriptie in het Leidse Instituut Politieke Wetenschap. Samen met haar begeleiders werkte zij haar bachelorscriptie om tot een artikel. Dit wordt in december 2015 gepubliceerd in het tijdschrift Bestuurswetenschappen.

Coalitieakkoorden in gemeenten

In de scriptie stonden twee vragen centraal: (1) Wat verklaart de lengte van een coalitieakkoord in gemeenten? (2) Zorgt een korter coalitieakkoord ervoor dat een college van Burgemeester en Wethouders langer van conflicten gevrijwaard is?

Visser schreef de scriptie naar aanleiding van een werkbezoek aan de Leidse burgemeester Henri Lenferink in het vak ' Democratie in Stad en Dorp'. Voor haar scriptie verzamelde ze gegevens over bijna alle gemeenten in Nederland.

Binnenkort in 'Bestuurswetenschappen'...

Met haar begeleiders Hans Vollaard en Frits Meijerink heeft ze de scriptie nu omgewerkt tot het artikel 'Hoe langer, des te korter? Over het verband tussen coalitieakkoorden en conflicten in gemeenten'. Dit artikel verschijnt in december 2015 in het tijdschrift Bestuurswetenschappen.

... en hier alvast de samenvatting:

In de vroegere probleemgemeente Leiden viel na de formulering van een kort coalitieakkoord in de raadsperiode 2010-2014 voor het eerst sinds lange tijd geen wethouder. Zouden korte coalitieakkoorden kunnen helpen het aantal politieke conflicten te verminderen, zodat wethouders langer blijven zitten? Antwoord op deze vraag is allereerst vanuit maatschappelijk oogpunt belangrijk, omdat steeds meer wethouders vallen. Bovendien is wetenschappelijk gezien het gebrek aan studies over lokale coalitieakkoorden een belangrijke reden om die vraag te behandelen. Daarnaast biedt de analyse van de lengte van coalitieakkoorden en het aantal conflicten in bijna alle Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2014 een goede toets voor de tegengestelde verwachtingen over het verband tussen coalitieakkoorden en politieke conflicten op nationaal niveau.

Uit die analyse blijkt allereerst dat een hoger aantal coalitiepartijen en een grotere gemeente samenhangen met langere coalitieakkoorden. Akkoordlengte blijkt evenwel niet zonder meer samen te hangen met het aantal conflicten uitgedrukt in het aantal wethouders dat om politieke redenen is opgestapt. Wél blijkt duidelijk dat een hoger aantal coalitiepartijen leidt tot meer conflicten. Gelet op de voortgaande fragmentatie van gemeenteraden is dat geen wenkend perspectief voor lokale politiek.

J.Th.J. van den Berg scriptieprijs

De J.Th.J. van den Bergprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste politicologische bachelorscriptie. De Studievereniging voor Politicologen in Leiden en het Instituut Politieke Wetenschap benoemen gezamenlijk een jury. Die toetst de inzendingen aan deze vier criteria: helderheid en relevantie probleemstelling, theoretische diepgang, onderzoeksmethode en leesbaarheid en presentatie.

Inmiddels is ook de winnaar van de bachelorscriptieprijs 2015 bekend.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.