Universiteit Leiden

nl en

Prijzen om prestatie kan motiverend werken

Het lijkt voor de hand te liggen dat prijzen van kinderen motiverend werkt. Decennia aan onderzoek toont aan dat het motiveren van kinderen lang niet zo intuïtief is als het soms lijkt.

"Wat kun jij goed tekenen"

Amerikaans onderzoek laat zien dat 85% van de ouders ervan uit gaat dat het belangrijk is om kinderen regelmatig te prijzen om hun talent, bijvoorbeeld: “Wat kun jij goed tekenen”. Zo ontwikkelen hun kinderen een positief zelfbeeld. Opvallend genoeg blijkt echter dat prijzen om talent juíst het tegenovergestelde effect heeft: het zelfvertrouwen en de motivatie nemen af.

"Wat een mooie tekening"

Hoe komt dat? Kinderen die vaak worden geprezen om hun talenten raken ervan overtuigd dat elke prestatie een weerspiegeling is - of zou moeten zijn - van het talent dat zij hebben. Daardoor neemt de druk om te presteren toe en verdwijnt de ruimte om te falen, wat leidt tot onzekerheid.

Prijzen om de prestatie zelf, bijvoorbeeld: “Wat een mooie tekening” kan juist wél motiverend werken!

 

Week van de Opvoeding

Week van de Opvoeding: 5 t/m 11 oktober
Week van de Opvoeding: 5 t/m 11 oktober

De Week van de Opvoeding - 5 t/m 11 oktober 2015 -  draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2015 wordt deze Week van de Opvoeding voor de vijfde keer georganiseerd.

Lees meer over de Week van de Opvoeding

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.