Universiteit Leiden

nl en

Lotte Krouwel wint Van den Berg scriptieprijs 2015

Politicologiestudent Lotte Krouwel heeft de Van den Berg Bachelorscriptieprijs 2015 gewonnen met een studie over decentralisatie in ontwikkelingslanden. Naar het oordeel van de jury heeft Krouwel zich onderscheiden door originaliteit, casusselectie en een heldere opbouw van de scriptie.

Decentralisatie bevorderlijk voor ontwikkeling?

In 'Opportunities and constraints of decentralization in developing countries: A comparable cases study on the relationship between decentralization and development in East-Africa' onderzoekt Krouwel in hoeverre er een positieve relatie is tussen decentralisatie en ontwikkeling in ontwikkelingslanden en hoe deze relatie functioneert. Zij heeft daarvoor de implementatie van decentralisatiehervormingen in Kenia, Malawi en Oeganda bestudeerd.

Lotte concludeert dat er alleen in Oeganda eventueel sprake is van een positieve relatie tussen decentralisatie en ontwikkeling; deze relatie lijkt zwakker of niet aanwezig te zijn in Malawi en Kenia. Hoewel het ongefundeerd is om te claimen dat ontwikkeling alleen afhankelijk is van de mate van decentralisatie, lijkt het erop dat de bereidheid van de nationale overheid om de macht en verantwoordelijkheden te delen met lokale overheden van doorslaggevend belang te zijn geweest in Oeganda.

Hoewel Krouwel geen definitief antwoord kan leveren op de vraag of er een positieve relatie is tussen decentralisatie en ontwikkeling geeft zij wel aanbevelingen onder welke condities decentralisatie ge├»mplementeerd zou moeten worden in ontwikkelingslanden. Deze scriptie laat dan ook duidelijk zien dat er geen vaststaand model van decentralisatie toegepast kan worden op ontwikkelingslanden, maar dat er specifieke voorwaarden zouden moeten gelden voor ieder individueel land. Met deze conclusie en aanbevelingen geeft zij duidelijk ruimte voor vervolgonderzoek aan.

Over de scriptieprijs

De Van den Berg scriptieprijs wordt sinds 2010 uitgereikt door de Studievereniging voor Politicologen In Leiden (SPIL) en het Instituut Politieke Wetenschap voor de beste bachelorscriptie van de opleiding Politieke Wetenschap aan de Universiteit Leiden.

De jury werd dit jaar gevormd door dr. Hans Oversloot, Marijn Nagtzaam MSc en Nouschka Auwema Msc (voorzitter). Prof.dr. Joop van den Berg is qualitate qua adviseur van de jury en nam als zodanig aan haar beraadslagingen deel.

De criteria die worden gehanteerd, zijn deze:

  • De scriptie heeft een originele en heldere, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevante probleemstelling (doelstelling en vraagstelling).
  • De scriptie heeft een aanzienlijke theoretische diepgang, blijkens de kwantiteit, kwaliteit en verwerking van de gebruikte literatuur.
  • De scriptie is van hoge methodologische kwaliteit, blijkens de keuze van het onderzoeksontwerp, de gehanteerde dataverzameling en de uitgevoerde data-analyse en -verwerking.
  • De scriptie bevat een overtuigend antwoord op de onderzoekvraag en is een verslag dat opvalt door de uitstekende leesbaarheid en overige presentatie.

Zie ook: Nominaties Prof. dr. J.Th.J. van den Berg-prijs 2015.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.