Universiteit Leiden

nl en

Hackathon voor innovatieve oplossingen wereldvoedselvraagstuk

Hoe zetten we digitale data in voor innovatieve oplossingen van het wereldvoedselvraagstuk? En hoe kunnen de werelden van softwareontwikkeling, internationaal beleid en diplomatie en die van landbouwonderzoek en -praktijk daarin concreet samenwerken? Die uitdagingen stonden centraal tijdens de Data4Food Challenge die van 11 t/m 13 september a.s. plaatsvond in Den Haag. De Data4Food Challenge is een initiatief van Universiteit Leiden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met o.a. World Food Programme, Rabobank en FME.

Volgens schattingen omvat de wereldbevolking in 2050 10 miljard mensen. Een belangrijke vraag die zich daarbij aandient is: hoe zorgen we ervoor dat al die mensen straks toegang hebben tot genoeg, betaalbaar, veilig en voedzaam voedsel? Volgens de VN is daarvoor een groei van voedselproductie nodig van 70%. Dit vraagt om onconventionele maatregelen en om effectieve innovatie.

De Data4Food Challenge wil aan die vernieuwing een bijdrage leveren door de wereld van (big) data en duurzame ontwikkeling bij elkaar te brengen. Deelnemers uit verschillende disciplines werkten onder hoge druk samen aan concrete oplossingen aan de hand van een scala aan digitale data over bijvoorbeeld voedselproductie, bodemstatistieken, satellietbeelden en consumptiepatronen. Tijdens de Data4Food Challenge gingen ruim vijftig beleidmakers en diplomaten, ICT-experts en hackers, onderzoekers en studenten en experts uit de landbouwsector en de voedselindustrie in multidisciplinaire teams aan de slag met verschillende challenges. 

Het Centre for Innovation (Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs) is aanjager van dit initiatief en zet innovatie-methoden in om de multidisciplinaire teams uit te dagen om zo concreet mogelijke oplossingen te bedenken. Zo werden de deelnemers begeleidt tijdens Rapid Prototyping-sessies, een methode die in samenwerking met het Peace Innovation Lab van Stanford University is ontwikkeld.

Het doel van de Challenge is gericht op drie peilers: betere toegang en distributie, efficiëntere productie en het terugdringen van verspilling. Uitgangspunt is Duurzaam Ontwikkelingsdoel 2 uit de nieuwe internationale ontwikkelingsagenda: ‘End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture’. Een week na de hackaton stelt de VN dit samen met 16 andere ‘Sustainable Development Goals’ vast als prioriteit op de internationale agenda tot 2030.

'What’s the price' wint Data4Food Challenge

In 2020 zullen meer dan 1 miljard kleine boerenbedrijven verbonden zijn met het mobiele internet. Hoe kunnen ook deze kleinschalige bedrijven in opkomende markten profijt hebben van de datarevolutie? Met dit vraagstuk ging het winnende team gedurende het weekend aan de slag. 

Het winnende team, bestaande uit Theo van de Sande (Het Ministerie van Buitenlandse Zaken), Kimmo de Reuver (Het Proces) en Kathleen Aberson (Het Proces) werd geprezen door de jury voor hun focus op de armste van de armste, met vrouwelijke boeren uit Indonesië als voornaamste doelgroep. 

Het team ontwikkelde de app ‘What’s the Price’ om door het gebruik van Twitter de kleinschalige boeren te voorzien van informatie over eerlijke prijzen en over de beste afzetmarkt. Rekening houdend met het niveau van analfabetisme op het platteland van Indonesië, gebruikt de app met name simpele pictogrammen. 

De Data4Food Challenge heeft geleid tot de oprichting van het bredere Data4Food Lab. Zo worden de prototypes met de meeste potentie onder begeleiding van het Centre for Innovation doorontwikkeld in samenwerking met de VN, NGO’s en private partijen. Bovendien worden de uitkomsten aanstaande oktober gepresenteerd tijdens de WorldExpo in Milaan.

Meer informatie en het volledige programma vindt u op www.data4food.org  en op  campusdenhaag.leiden.edu/centre4innovation/.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.