Universiteit Leiden

nl en

Wat bepaalt het effect van testosteron bij angst?

Wat doe jij in een angstige situatie? Erop af, of vermijden? Die motivatie bepaalt het effect van testosteron op het emotiegebied in het brein. Psychologen uit Leiden en Nijmegen publiceren over hun onderzoek in Science Advances.

Testosteron in sociaal bedreigende situaties

Uit eerder gezamenlijk onderzoek in Leiden en Nijmegen was al bekend dat het emotiegebied in de hersenen sterker reageert op afbeeldingen van boze gezichten na toediening van het hormoon testosteron. In deze nieuwe studie van onder meer de Leidse psychologen Ellen de Bruijn en Dorien Enter blijkt dat alleen op te gaan als mensen boze gezichten benaderen en niet als ze de boze gezichten vermijden. Het hormoon testosteron verhoogt in sociaal angstige situaties de activiteit in de emotiekernen van het brein, de amygdalae, maar vermindert deze tijdens het vermijden ervan.

Testosteron verhoogt amygdala-activiteit tijdens sociaal bedreigende situaties, maar vermindert de activiteit tijdens het vermijden ervan.
Testosteron verhoogt amygdala-activiteit tijdens sociaal bedreigende situaties, maar vermindert de activiteit tijdens het vermijden ervan.

Effecten van testosteron afhankelijk van motivatie

Testosteron blijkt sociale toenadering mogelijk te maken door specifiek de amygdala te activeren als sociale toenadering vereist is. Karin Roelofs, afkomstig uit Leiden en nu hoogleraar in Nijmegen: 'dat verklaart eerder onderzoek waarin testosteron toenadering van sociale dreiging bevordert. Nu laat het ook zien dat de amygdala niet per se over het verwerken van emoties gaat, maar juist over motivatie. In veel onderzoek wordt vergeten naar motivatie te kijken. Wij zijn de eersten die laten zien dat effecten van testosteron op de amygdala afhangen van die motivationele context. We gaan nadenken hoe we deze bevindingen over testosteron kunnen inzetten om de therapie tegen angst te verbeteren’.

Eerder onderzoek

Leids klinisch psycholoog Dorien Enter over haar eerder onderzoek naar testosteron en sociale dreiging: 'We hebben eenmalig testosteron toegediend bij gezonde vrouwen en gevonden dat ze dan boze gezichten minder vermijden tijdens een zogenaamde approach-avoidance taak. Daarbij moeten ze gezichten op een computerscherm met een joystick naar zich toe trekken of van zich af duwen. Dit is interessant omdat voor de eerste keer bleek dat testosteron echt de actie, de armbewegingen ten opzichte van een sociaal dreigende prikkel beïnvloedt. En dat kan dan weer interessant zijn voor bijvoorbeeld de behandeling van sociale angststoornis, waarbij mensen veel last hebben van sociale vermijding.'

(MvG, bron: Radboud Universiteit Nijmegen)

Zie ook

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.