Universiteit Leiden

nl en

Doneer aan de Jouke de Vries Research Grant

De Jouke de Vries Research Grant is een initiatief gerelateerd aan de belangrijke rol die de naamgever, prof. dr. Jouke de Vries, jarenlang als wetenschappelijk directeur en later als decaan van de Campus Den Haag op het snijvlak van theorie en praktijk heeft vervuld.

Met groot gevoel voor de maatschappelijke context van de Campus heeft hij het onderwijs en onderzoek in de tweede vestigingsplaats van de Universiteit Leiden tot ontwikkeling gebracht.

Bewonderingswaardige groei
Campus Den Haag groeide onder leiding van De Vries uit tot een volwaardige, zevende faculteit van de Leidse universiteit. De faculteit concentreert zich op thema’s zoals politiek, bestuur, veiligheid en (internationaal) recht. Inmiddels studeren ongeveer 2500 studenten op de Campus Den Haag, onder meer aan het succesvolle Leiden University College the Hague en bij de opleidingen Bestuurskunde en International Studies (onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen).

Promotieonderzoek
 

De Universiteit Leiden is door Campus Den Haag een klassieke universiteit met twee vestigingsplaatsen geworden, Leiden en Den Haag. Die twee steden verschillen van elkaar. De vraag is of de aanwezigheid van de Universiteit Leiden in Den Haag er voor zorgt dat er andere, extra groepen aan de Universiteit Leiden gaan studeren. Pakt de Universiteit Leiden alle kansen in de multiculturele stad Den Haag? Geeft zij in Den Haag voldoende invulling aan haar diversiteitsbeleid en slaagt zij er in om een universitaire vestiging te creëren met een grotendeels internationale populatie?

De Jouke de Vries Research Grant wordt ingesteld om een jonge promovendus van Campus Den Haag in staat te stellen op dit terrein promotieonderzoek te verrichten. Het onderzoek zal onder meer resulteren in concrete aanbevelingen. De naamgever van de Jouke de Vries Research Grant zal als hoogleraar deel uitmaken van de promotiecommissie.

Ook ú kunt een bijdrage leveren
 

Steun de Jouke de Vries Research Grant door een bijdrage te storten via:

Jouke de Vries Research Grant, NL21 RABO 0101314140 t.n.v. Universiteit Leiden inzake Campus Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.