Universiteit Leiden

nl en

Wetenschappers reageren op VN beleid Duurzaamheid

De ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties moeten beter meetbaar en concreter worden gemaakt. Dat schreven 40 wetenschappers onder auspiciën van het ‘International Council for Science’ (ICSU) en het ‘International Social Science Council’ (ISSC) in een review dat zij op 18 februari presenteren bij de VN in New York. Publicatie in Science 16 februari.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Millenniumdoelstellingen lopen af in 2015. Ze werden in 2000 opgesteld om in 15 jaar tijd armoede in de wereld uit te bannen. Ondanks dat ze zeker een impact hebben gehad op het leven van vele miljoenen mensen, bestaat er nog altijd armoede in de wereld. De VN heeft 17 doelen gesteld voor het jaar 2030 die door de lidstaten in 2015 moeten worden aangenomen:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger, duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie
 8. Economische groei, werkgelegenheid
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Steden veilig, weerbaar en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Duurzaam gebruik van de zeeën
 15. Bescherming ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Subdoelen te vaag

Arnold Tukker, directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden was één van de 40 wetenschappers die meeschreven aan het review. Als hoogleraar Industriële ecologie richtte Tukker zich vooral op doel 9: infrastructuur voor duurzame industrialisatie. 

‘De Millenniumdoelstellingen waren een groot succes’, aldus Arnold Tukker. ‘Het was een lijstje van 8 heldere hoofddoelstellingen, meetbaar geformuleerd. Dat gaf echt richting aan de inspanningen om de hele wereldbevolking een waardig bestaan te geven. Bij de nieuwe doelstellingen praat je over 17 clusters met in totaal maar liefst 169 doelen. Hiervan is maar 29% meetbaar geformuleerd. De rest is vaag of overlapt.’

Belangrijke stap vooruit

De onderzoekers zijn wel hoopvol dat ondanks de beperkingen, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een belangrijke stap vooruit zijn. Tukker: ‘We weten dat internationale beleidsprocessen per definitie tergend traag worden ontwikkeld. Het feit dat alle volkeren verzameld in de VN het eens zijn over de inhoud van deze nieuwe doelen, waarvan sommige heel concreet, is een prestatie op zich.’

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.