Universiteit Leiden

nl en

Zes Leidse topopleidingen in de Keuzegids Universiteiten

Volgens de Keuzegids Universiteiten 2015 heeft de Universiteit Leiden zes topleidingen. In de ranglijst van brede, klassieke universiteiten staat Leiden op de derde plaats.

Docenten didactisch vaardig

De opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur en Biomedische wetenschappen zijn volgens de Keuzegids uitblinkers. Vooral inhoudelijk krijgen de studies veel lof en worden er opvallend veel complimenten toegekend aan de docenten, die behalve deskundig ook didactisch vaardig zijn en studenten goede begeleiding geven.

Over het Leiden University College The Hague (Liberal Arts & Sciences: Global Challenges) zijn de studenten zeer enthousiast: met name over het programma en de docentkwaliteit. De deskundigen beoordelen de studie Wijsbegeerte positiever dan gemiddeld en hier zijn studenten vooral lovend over de inhoud van dit programma. Bijna alle Wiskunde-opleidingen in het Nederlands worden hoger dan gemiddeld of sterk beoordeeld, bieden voldoende contacturen, een uitstekend programma en goede docenten. Bij Informatica zijn studenten over de volle breedte tevreden en zijn ze extra te spreken over de communicatie.

Predicaat topopleiding

De Keuzegids Universiteiten heeft de opleidingen op grond van diverse criteria gewaardeerd op een schaal van 1 tot 100. Elke opleiding die in de ranglijsten van de Keuzegids een totaalscore van tenminste 76 punten haalt, krijgt het predicaat ‘topleiding’. De Leidse topopleidingen behalen de volgende scores: 
 

  • Biomedische wetenschappen (78 punten)

  • Griekse en Latijnse taal en cultuur (84 punten)

  • Informatica (76 punten)

  • Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (92 punten)

  • Wijsbegeerte  (76 punten)

  • Wiskunde (76 punten) 

 Internationale onderzoeksreputatie

Bijzonder positief zijn de experts over Midden-Oostenstudies in Leiden. Volgens hen is de opleiding “ambitieus”, “interdisciplinair” en hebben de studenten een “hoog niveau van taalbeheersing”. Over Bio-Farmaceutische Wetenschappen waren de experts zelfs zeer enthousiast. De docenten hebben een gedegen internationale onderzoeksreputatie en zijn zeer gedreven. Goede docenten en een sterke wetenschappelijke vorming bij Politicologie zorgen voor enthousiaste studenten. Leidse studenten zijn het meest te spreken over de opleiding Oude culturen van de Mediterrane wereld. Ook daar zijn de docenten van uitstekende kwaliteit, vooral vanwege hun deskundigheid en goede begeleiding, zeggen zij. Deze opleiding is ook de enige die bovengemiddeld scoort op wetenschappelijke vorming en studielast.

Kritische geluiden

De Keuzegids signaleert ook de kritische geluiden die studenten hebben op hun opleiding. Zo wensen studenten van een aantal opleidingen meer contacturen en uiten ze hun zorgen over de uitval. Deze aspecten zijn opgenomen in een totaalpakket aan maatregelen en verbeterpunten in de prestatieafspraken met de minister van OCW.

Tweede plek brede universiteiten

In de vergelijking tussen de brede, klassieke universiteiten staat de Universiteit Leiden op de derde plaats. Leiden moet de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen voor laten gaan.

Links

Keuzegids

Prestatieafspraken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.