Universiteit Leiden

nl en

Brieven als Buit-monografie verschenen

Vorig jaar zijn de dissertaties van het Brieven als Buit-programma gepubliceerd: Judith Nobels (Extra)Ordinary letters en Tanja Simons Ongekend 18de-eeuws Nederlands. Nu is de monografie Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch van Gijsbert Rutten en Marijke van der Wal verschenen.

In de monografie staat de taal van een unieke collectie Nederlandse privébrieven uit de 17de en 18de eeuw centraal. Het zijn brieven geschreven door mannen en vrouwen uit alle rangen en standen. Het boek presenteert onderzoek naar formulair taalgebruik, de mate van oraliteit in privébrieven, het eventuele belang van brievenboeken, en het onthult opmerkelijke patronen van sociale, regionale en gender variatie in een reeks van taalverschijnselen. Met schrijfervaring als belangrijke verklarende factor, opent de monografie geheel nieuwe perspectieven op de geschiedenis van het Nederlands.

Het boek is beschikbaar in druk en als open access e-boek, uitgebracht door John Benjamins Publishing Company als deel 2 in de reeks Advances in Historical Sociolinguistics. 

Zie de uitgeverij-website voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.