Universiteit Leiden

nl en

Paul van der Heijden herbenoemd als onafhankelijk Voorzitter ILO mensenrechtencie

In haar recente vergadering heeft het bestuursorgaan van de International Labour Organisation (ILO) Paul van der Heijden voor een vijfde termijn (2014-2017) herbenoemd tot voorzitter van de Committee on Freedom of Association (CFA).

Ook de 18 leden van deze Committee werden tijdens deze vergadering gekozen. De ILO is tripartiet samengesteld uit overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties. Vrijwel alle landen ter wereld zijn er lid van. De CFA behandelt concrete klachten uit de hele wereld over schending van organisatievrijheid, collectieve onderhandelingsvrijheid en stakingsrecht.

Van der Heijden vervult deze hoge internationale functie sinds 2002 .

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.