Universiteit Leiden

nl en

Kees Goudswaard voorzitter SER-Commissie

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over de toekomst van de oudedagsvoorziening.

Het gaat om een brede reflectie op het pensioenstelsel, waarbij onder meer de volgende vragen aan de orde komen:

  • In hoeverre willen we collectiviteit en solidariteit in het stelsel houden?

  • Welke ruimte is er voor keuzevrijheid en individueel maatwerk?

  • Welke relaties kunnen worden gelegd tussen pensioenen, wonen en zorg?

  • Moeten zelfstandigen ook onder een aanvullende pensioenregeling vallen? 

De SER heeft voor de behandeling van de adviesaanvraag een commissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. Kees Goudswaard (Afdeling Economie). Eerder was Kees Goudswaard voorzitter van een door het kabinet ingestelde commissie die heeft geadviseerd over de financiƫle houdbaarheid van de pensioenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.