Universiteit Leiden

nl en

Arne Popma benoemd tot hoogleraar forensische psychiatrie

Per 1 mei is Arne Popma begonnen als hoogleraar forensische psychiatrie.

Popma zal het mastervak Forensische Psychiatrie gaan geven samen met Joni Reef, alsook een keuzevak in de bachelorfase. Verder zal hij aansluiten bij het wetenschappelijk onderzoek van de vakgroep criminologie en strafrecht waarbij de focus zal liggen op de ontwikkeling van antisociaal gedrag van de kindertijd tot in de vroege volwassenheid. Arne werkt naast zijn aanstelling in Leiden als hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc en als psychiater voor kinderen en jongeren met psychiatrische- en gedragsstoornissen bij de Bascule in Amsterdam. De onderzoeksgroep die hij daar leidt richt zich op de sociale, psychologische en biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van antisociaal gedrag. De ambitie is om een mooie kruisbestuiving te bewerkstelligen tussen de beide onderzoeksgroepen en het onderwijs in de Forensische Psychiatrie op een hoog en inspirerend niveau te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.