Universiteit Leiden

nl en

KNAW kiest anglist Ingrid Tieken als nieuw lid

De Leidse anglist Ingrid Tieken-Boon van Ostade is een van de zeventien nieuwe leden van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Tieken is hoogleraar sociohistorische taalkunde van het Engels.

Lidmaatschap voor het leven

De KNAW maakte 21 mei de zeventien nieuwe leden bekend. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van voordrachten van 'peers' binnen en buiten de Akademie. De KNAW telt circa vijfhonderd leden, verdeeld over de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde. Een lidmaatschap is voor het leven.

Grote internationale reputatie

Tieken (1954) heeft binnen de anglistiek internationaal een grote reputatie opgebouwd op het gebied van de Engelse sociohistorische taalkunde, aldus de KNAW. Zij bestudeert het vastleggen van de Engelse taal in grammaticaregels tijdens de laatste stadia van het Engelse standaardisatieproces en onderzoekt taaladviesboeken. Voor haar research gebruikt ze veelal informele privé-correspondentie uit die tijd.

Vertrouwenspersoon

Tieken leidt sinds 2011 het NWO-onderzoeksproject ‘Bridging the unbridgeable: linguists, prescriptivists and the general public’. In 2008 ontving ze een VICI voor haar studie naar de grammatica en taal van Robert Lowth, de ‘vader’ van de Engelse grammatica. Sinds 1 mei 2013 is Tieken ook vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit aan de Universiteit Leiden.

Op maandag 8 september 2014 worden de 17 nieuwe Akademieleden geïnstalleerd in het Trippenhuis van de KNAW.

(21 mei 2014 - LvP)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.