Universiteit Leiden

nl en

Paleobotanicus Han van Konijnenburg-van Cittert benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Leids hoogleraar prekwartaire Paleobotanie Han van Konijnenburg-van Cittert is op vrijdag 25 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Toon Mans van de gemeente Castricum reikte het lintje uit in Sint Pancratius Kerk aan de Dorpstraat van Amsterdam.

Prof. dr. J. H. A. van Konijnenburg-van Cittert (71), studeerde biologie aan de universiteit van Utrecht en specialiseerde zich in de palaeobotanie: studie der fossiele planten. In 1970 promoveerde ze op het proefschrift ‘In situ pollen en sporen van planten uit de Jura van Yorkshire, Engeland’. Zij was daarmee een van de eersten die systematisch onderzoek verrichtte op dit grensgebied van Palaeobotanie en Palynologie, de studie van fossiele pollen en sporen.

 

 

Landelijke en internationale positie

Vanaf 2003 werkt Van Konijnenburg-van Cittert als LUF - hoogleraar prekwartaire Paleobotanie aan de Universiteit Leiden. Zij publiceerde in prestigieuze internationale vakbladen en was een gewenst spreker op wetenschappelijke congressen over de hele wereld.  Ze begeleidde onderzoek van studenten en promovendi. Deze inzet was medebepalend voor de versteviging van de landelijke en internationale positie van de Utrechtse onderzoeksgroep.

Nevenfuncties

Van Konijnenburg-van Cittert was van 1971 tot op heden gastmedewerker aan de universiteit van Utrecht. Zij werkte daar in deeltijd maar was in staat om veel onderwijsopdrachten uit te voeren. De laatste jaren verdeelt zij zich over drie onderzoeksinstituten: het Aardwetenschappelijk instituut van Utrecht, de vestiging Leiden van het Nationaal Herbarium en de afdeling Geologie van Naturalis Leiden.

Tot op heden is ze vrijwillig actief bij het laboratorium en voor Naturalis Biodiversity Center ordent zij de Jongmans collectie. Ze heeft diverse wetenschappelijke prijzen gewonnen. Zij zette zich daarnaast sterk in op het maatschappelijk vlak. Was 8 jaar lang secretaris van het college kerkvoogden van de Hervormde kerk in Castricum, en secretaris van het Albert Asjes Fonds. Van 1995 tot heden bestuurslid bij de Cantorij en vanaf 1991 tot heden archivaris van de hervormde kerk. Organiseert de jaarlijkse wandeling voor de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding, is ze voorzitter van de werkgroep Pastoraat van de protestante gemeente Castricum en vice-voorzitter van de Maatschappij voor wetenschappelijk onderzoek in de Tropen.

Persoonlijke webpagina prof. Van Konijnenburg-van Cittert

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.