Universiteit Leiden

nl en

Jaap Uijlenbroek nieuwe hoogleraar op de Albeda Leerstoel

Op 1 september wordt dr. Jaap Uijlenbroek benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP in Den Haag (0,2 fte).

Uijlenbroek volgt daarmee professor Roel Bekker op die sinds december 2007 verbonden is aan de leerstoel. Dat betekent dat de Albeda Leerstoel vanaf 1 september door Uijlenbroek en prof. mr. B. Barentsen zal worden bekleed. 

'De arbeidsverhoudingen in de publieke sector zijn volop in beweging. Dan is het mooi om juist nu een nieuwe hoogleraar te hebben die een grote kennis vanuit de praktijk met zich meebrengt. Dat is goed voor het vak en goed voor de studenten’, aldus professor mr. Paul van der Heijden, bestuursvoorzitter van de Stichting Leerstoelen van het CAOP. 

Jaap Uijlenbroek: ‘Graag wil ik vanuit een wetenschappelijk perspectief reflecteren op de praktijk en op die wijze bijdragen aan het verbeteren van de overheid. Ook verheug ik me erg op de interactie met studenten en op hun kritisch vermogen om naar de ontwikkelingen in de publieke sector in het algemeen te kijken en naar de arbeidsverhoudingen in het bijzonder.’

Arbeidsvoorwaardenvorming

De nieuwe bijzonder hoogleraar (0,2 fte) zal zijn werkzaamheden voor de Albeda Leerstoel vooral richten op ‘arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector’. De arbeidsverhoudingen zijn volop in beweging. Zo zorgen omvangrijke overheidsbezuinigingen voor ingrijpende reorganisaties, staat de ambtelijke rechtspositie ter discussie en vergt het komen tot (collectieve) arbeidsvoorwaarden veel aandacht. Ook is het verhogen van de arbeidsproductiviteit een actueel vraagstuk. 
De oratie vindt uiterlijk 1 jaar na de benoeming plaats.

Curriculum vitae

Jaap (J.J.M.) Uijlenbroek (1965) heeft Informatica aan de HTS Den Haag en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. In 1997 is hij gepromoveerd aan de TU Delft. Hij heeft verschillende directeursfuncties bij de ministeries VROM en SZW vervuld. Van 2008 tot en met 31 december 2013 was hij Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Sinds 1 januari 2014 is hij Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij BZK.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.