Universiteit Leiden

nl en

Jaap Uijlenbroek

Bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel

Naam
Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.j.m.uijlenbroek@law.leidenuniv.nl

Jaap Uijlenbroek is Bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel, verbonden aan de Afdeling Sociaal recht.

Meer informatie over Jaap Uijlenbroek

Jaap (J.J.M.) Uijlenbroek (1965) heeft Informatica aan de HTS Den Haag en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. In 1997 is hij gepromoveerd aan de TU Delft. Hij heeft verschillende directeursfuncties bij de ministeries VROM en SZW vervuld. Van 2008 tot en met 31 december 2013 was hij Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. Sinds 1 januari 2014 is hij Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij BZK.

Albeda-leerstoel

De nieuwe bijzonder hoogleraar (0,2 fte) zal zijn werkzaamheden voor de Albeda Leerstoel vooral richten op ‘arbeidsvoorwaardenvorming in de publieke sector’. De arbeidsverhoudingen zijn volop in beweging. Zo zorgen omvangrijke overheidsbezuinigingen voor ingrijpende reorganisaties, staat de ambtelijke rechtspositie ter discussie en vergt het komen tot (collectieve) arbeidsvoorwaarden veel aandacht. Ook is het verhogen van de arbeidsproductiviteit een actueel vraagstuk. 

Bijzonder hoogleraar Albeda-leerstoel

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.