Universiteit Leiden

nl en

Prestigieuze subsidie voor Leids Hazelhoff Centre for Financial Law

Aan de Universiteit Leiden is een subsidie toegekend door de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) en het Ministerie van Onderwijs van de Volksrepubliek China. Het gaat om een subsidie voor een gezamenlijk onderzoeksproject van drie jaar, dat wordt uitgevoerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law en de China University of Politics and Law (Beijing, China).

De KNAW werkt al ruim dertig jaar samen met wetenschappelijke partners in de Volksrepubliek China met als doel de Chinees-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking te verbreden en te verdiepen. Uitgangspunten daarbij zijn academische excellentie en wederzijdse belangen. Het project wordt geleid door de hoogleraren  Matthias Haentjens (Leiden), Bob Wessels (Leiden) en Kong Qingjian (China University of Politics and Law).

Prof. Matthias Haentjens

“De centrale vraag van dit project is: wat zou het beste insolventieregime zijn voor de Chinese en Europese bankensector, en hoe zou dat kunnen worden bereikt? Hoewel de Chinese en Europese rechtsstelsels in veel opzichten verschillen, worden zowel de Chinese als de Europese beleidsmakers op dit moment geconfronteerd met hetzelfde probleem: banken in financiële moeilijkheden. Het is onze overtuiging dat China en Europa van elkaar moeten leren als zij regelgeving ontwikkelen die enerzijds moet voorkomen dat banken failliet gaan, maar ook de afwikkeling van een bank in goede banen moet leiden als de bank eenmaal insolvent is. Het is inmiddels gemeengoed dat de kosten daarvan zo min mogelijk voor rekening van de belastingbetaler zouden moeten komen. Wij denken dat dit een bijzonder actueel onderwerp is, omdat zowel de Chinese als de Europese wetgevers net dit soort regelgeving aan het ontwikkelen zijn."

Resultaat

Het project zal resulteren in twee rapporten die zullen worden bediscussieerd in twee tweedaagse workshops, één in Beijing en één in Leiden. Het project wordt afgesloten met een congres in Beijing waarvoor zowel vooraanstaande academici als prominente beleidsmakers zullen worden uitgenodigd. De resultaten van het congres zullen worden gepubliceerd in een boek. Bovendien zal het onderzoek kunnen leiden tot praktische adviezen aan nationale en Europese wetgevers, bijvoorbeeld in de vorm van consultatiedocumenten en wetsvoorstellen.

Decaan prof. Rick Lawson

“In 2010 tekenden de Leidse rechtenfaculteit en de China University of Politics and Law een Memorandum of Understanding om te komen tot gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Onze hoogleraren werken op dit moment al samen met CUPL op het gebied van het contractenrecht, insolventierecht en internationaal privaatrecht. Bovendien speelt de Leidse rechtenfaculteit een prominente rol in het Centre for Global Governance and the Rule of Law, een centrum dat onlangs is opgericht door CUPL en waaraan alle belangrijke Chinese partneruniversiteiten van CUPL deelnemen, evenals de Chinese overheid en de Chinese rechterlijke macht. Dit project past uitstekend in de lange termijnsamenwerking tussen CUPL en de Leidse rechtenfaculteit.”

Coherent privaatrecht

Het gezamenlijk onderzoeksproject zal profiteren van de expertise en ervaring van de Leidse rechtenfaculteit op het gebied van financieel recht en insolventierecht en maakt deel uit van een groter onderzoeksproject van de faculteit, het onderzoeksprogramma Coherent privaatrecht. Het onderzoeksproject is namelijk toegespitst op de vraag in hoeverre bancaire insolventieregimes deel uitmaken van een coherent stelsel van (privaat)recht.

Meer informatie

m.haentjens@law.leidenuniv.nl
071 527 8527

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.