Universiteit Leiden

nl en

Ruben de Graaff wint scriptieprijs Nederlandse Vereniging voor Europees Recht

Wat als verschillende regimes deels dezelfde materie regelen, maar tot uiteenlopende rechtsgevolgen leiden? Hierover gaat de scriptie van Ruben de Graaff, die hij schreef bij prof. dr. S.C.G. van den Bogaert en prof. mr. A.G. Castermans.

Gemeenschappelijk Europees kooprecht en passagiersrechten

In zijn scriptie bekijkt De Graaff twee Europeesrechtelijke instrumenten: het voorstel voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en de Verordening 261/2004 inzake passagiersrechten. Beide instrumenten zorgen voor samenloopproblemen, in de relatie met nationaal privaatrecht en het Verdrag van Montréal. De Graaff concludeert dat door middel van het leerstuk samenloop, zoals bekend uit het privaatrecht, een oplossing kan worden bereikt die recht doet aan de belangen van zowel eisers als gedaagden.

Scriptieprijs NVER

Met deze ‘innovatieve’ scriptie won De Graaff de scriptieprijs 2013 van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER). Uit het juryrapport: 

“De jury vond de scriptie lucide en analytisch zeer sterk, en daarnaast blijk geven van een zeer gedegen kennis van en inzicht in enerzijds het Nederlandse privaatrecht en anderzijds het Unierecht.” 

Lid van de jury waren dit jaar Mielle Bulterman (hoofd afdeling Europees recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken), Erik Pijnacker Hordijk (compagnon bij De Brauw Blackstone Westbroek) en Felix Ronkes Agerbeek (lid Juridische Dienst Europese Commissie).

Met deze scriptie heeft Ruben de Graaff tevens de 'Jongbloed scriptieprijs 2013/2014' gewonnen.

Promovendus en junior docent

De Graaff studeerde in augustus af in het Europese en civiele recht. Sindsdien is hij werkzaam als PhD-fellow bij de afdeling civiel recht. Hij geeft onderwijs en bereidt een proefschrift voor op dit terrein.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.