Universiteit Leiden

nl en

Julia Sloth-Nielsen benoemd tot hoogleraar

Sinds 1 augustus 2013 is Julia Sloth-Nielsen benoemd als hoogleraar Children’s Rights in the Developing World aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Tevens is zij werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht.

Zij zal in samenwerking met  Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar  Children’s Rights, betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het terrein van internationale kinderrechten. Haar leerstoel richt zich specifiek op de betekenis van kinderrechten in ontwikkelingslanden, onder meer in het Afrikaanse continent. Prof. Julia Sloth-Nielsen is daarnaast decaan van de juridische faculteit van de University of the Western Cape (Zuid-Afrika) en vice-voorzitter van het African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Zij heeft uitgebreide ervaring met kinderrechtenonderzoek en -onderwijs, in het bijzonder in de Afrikaanse context. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.