Universiteit Leiden

nl en

NWO-subsidie voor Marietje Beemsterboer

Alumna Religious Studies Marietje Beemsterboer heeft dit jaar een promotiebeurs van het NWO verworven. In haar onderzoek zal ze zich onder andere bezighouden met de identiteit van islamitische basisscholen.

Haar onderzoek is daarmee niet alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk van grote betekenis. Haar onderzoek analyseert middels kwalitatieve data de omvang en betekenis van de islam op islamitische basisscholen en de manier waarop de religieuze identiteit zich verhoudt tot de maatschappelijke eisen. Op 7 februari 2013 heeft Marietje uit handen van minister Bussemaker haar beurs in ontvangst genomen. Beemsterboer studeerde in 2011 cum laude af aan de Universiteit Leiden.

Sinds twee jaar biedt NWO de mogelijkheid aan leraren om te promoveren in een speciaal programma dat wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Met dit geld worden leraren voor twee dagen in de week voor een periode van vier jaar in staat gesteld een dissertatie te schrijven.

Leiden Islam Blog

Lees ook het artikel van Marietje Beemsterboer op het Leiden Islam Blog: Moslims ziek van carnaval? Dat maken zij zelf wel uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.