Universiteit Leiden

nl en

Koos Boer benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht

Koos Boer is een breed georiënteerd fiscalist die zich in zijn publicaties en onderwijsactiviteiten richt op onder meer de achtergronden en systematiek van belastingwetgeving. Zijn benoeming gaat in per 1 januari 2013.

Koos Boer, geboren in 1978, is in Leiden cum laude afgestudeerd in Nederlands recht en Fiscaal recht. Hij promoveerde in Leiden op een proefschrift met de titel “De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.” In dit proefschrift heeft hij een kwalificatiemodel ontwikkeld, een knelpuntenanalyse gemaakt en een oplossingsrichting gegeven voor de inpassing van Anglo-Amerikaanse trusts in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Koos Boer is een breed georiënteerd fiscalist die zich in zijn publicaties en onderwijsactiviteiten richt op onder meer de achtergronden en systematiek van belastingwetgeving. De inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting hebben zijn bijzondere interesse. 

Op dit moment is Koos Boer verbonden aan de afdeling Belastingrecht, belastingadviseur bij Deloitte Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.