Universiteit Leiden

nl en

Afscheid van Henk Singor

Donderdag 23 september namen de Opleiding en het Instituut afscheid van Henk Singor, die gedurende een periode van 35 jaar aan de Leidse universiteit werkzaam is geweest op het gebied van de Oude Geschiedenis.

Het afscheid bestond uit een borrel voor een ruime kring van genodigden en een diner met de leden van de sectie Oude Geschiedenis. Tijdens de borrel werd Henk toegesproken door Leo Lucassen, in zijn hoedanigheid van Opleidingsvoorzitter, door Luc de Ligt, als voorzitter van de sectie OG, en door Marlein van Raalte namens de collega's van Griekse en Latijnse taal en cultuur. Allen gingen in op Henks lange staat van dienst als docent en de uitzonderlijke eruditie die hij in zijn onderwijs tentoonspreidde en om reden waarvan hij door studenten bewonderd werd.

De grote waardering die veel studenten voor Henk hadden, werd bij het afscheid tot uitdrukking gebracht door de aanwezigheid van een erewacht gevormd door een student en een oud-student die in hun uitmonstering refereerden aan de belangstelling van Henk voor de militaire geschiedenis van de antieke wereld. Henk antwoordde met een rede waarin hij terugblikte op zijn jaren aan de universiteit, niet zonder tevredenheid, maar met tevens een scherpe (droog-komisch gebrachte) kritiek op de groei van de universitaire bureaucratie en de daarmee gepaardgaande bureaucratisering van de universiteit.

Henks specifieke specialisaties, te weten het archaïsche Griekenland, de geschiedenis van Sparta, de reeds genoemde militaire geschiedenis, de contacten van de antieke wereld met (Oost-)Azie, en het vroege christendom, zullen bij de sectie OG node gemist worden. Tezelfdertijd krijgen OG en de Opleiding er het enthousiasme, doceertalent en nieuwe expertises van Henks opvolger, Kim Beerden, voor in de plaats. Zij zal het gat dat nu gevallen is, zeker weten te dichten. Maar toch laten zich drieeneenhalf decennium niet zomaar wegpoetsen: met Henk Singor verdwijnt een stukje geschiedenis van de Opleiding Geschiedenis.

End of an era: Henk Singor verlaat het Witte Singel-Doelenterrein.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.