Universiteit Leiden

nl en

Religieuze en culturele tradities in Indonesië

Jos Gommans heeft een subsidie van € 200.000,- van het Leids Universiteits Fonds (LUF) ontvangen voor onderzoek naar de ontwikkeling van religieuze en culturele tradities in Indonesië tussen 1600 en 1940.

Gommans, sinds 1 juli 2011 hoogleraar koloniale en wereldgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, zette het onderzoek op samen met zijn naaste collega’s Charles Jeurgens en Alicia Schrikker, en met Bambang Purwanto van de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta. Met laatstgenoemde universiteit onderhoudt het Instituut voor Geschiedenis hechte banden. Purwanto is hoogleraar geschiedenis aan laatstgenoemde universiteit en bekleedt daarnaast de Leiden University Chair for the History of Dutch-Indonesian Relations.

In het kader van het gehonoreerde project zullen vijf jonge Aziatische promovendi werken vanuit het onlangs opgerichte VOC-kenniscentrum in Jakarta. Binnen dit  Centre of Excellence zullen zij zich bezighouden met de bestudering van de koloniale constructie van religieuze identiteiten in Azië en Nederland. Het gaat om interdisciplinair onderzoek waarbij voortgebouwd wordt op bronnen en inzichten die ontleend zullen worden aan de historische wetenschappen, de godsdienstwetenschappen, de archeologie, de bestuurskunde en de kunstgeschiedenis. De promovendi worden in Jakarta begeleid door Leidse en Indonesische specialisten en zullen hun dissertatie verdedigen aan de Universiteit Leiden.

Het onderzoeksproject is van groot wetenschappelijk belang. Het betreft een actueel thema dat in Indonesië en Nederland volop in de belangstelling staat en dat de komende drie jaar vanuit een gemeenschappelijk perspectief zal worden bestudeerd. In die zin sluit het project aan bij TANAP en ENCOMPASS, twee succesvolle programma’s die eerder onder supervisie van Leonard Blussé, de voorganger van Gommans, werden uitgevoerd. Bij het voorbereiden van het vervolg op ENCOMPASS zal het project over de religieuze en culturele tradities in Indonesië zonder twijfel een stimulerende rol vervullen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.