Universiteit Leiden

nl en

Dr. Jos Gommans benoemd tot hoogleraar Colonial and Global History

Dr. Jos Gommans is per 1 juli 2011 bij de Faculteit der Geesteswetenschappen benoemd tot hoogleraar Colonial and Global History. Gommans was al werkzaam bij de Universiteit Leiden, als hoofddocent bij het Instituut Geschiedenis.

Nijmegen en Leiden

Gommans (1963) haalde zijn kandidaats Geschiedenis in Nijmegen en kwam voor zijn doctoraal naar Leiden, waar hij zou blijven. Zijn bijvakken waren ondermeer Indologie en Perzisch. In 1993 promoveerde Gommans op  Horse-traders, mercenaries and princes: The formation of the Indo-Afghan empire in the eighteenth century.Deze dissertatie werd uitgegeven door Brill (1995) en later als paperback ook in Delhi, bij Oxford University Press (1999).

Breed perspectief

Gommans prefereert in zijn onderzoek een breed perspectief. Zo deed hij bijvoorbeeld vergelijkend onderzoek naar de relaties tussen nomaden en vroegmoderne imperia in India, China en het Midden-Oosten; tegelijkertijd verdiepte hij zich in de geschiedenis van het Mughalrijk in dezelfde periode. Zijn beide interesses leidden tot de monografie  Mughal Warfare: Indian Frontiers and High Roads to Empire, uitgegeven bij Routledge in Londen, in 2002, met daarin vele vergelijkende analyses met de andere islamitische rijken van die tijd.

Oost-Indische Compagnie

Een ander interessegebied van Gommans zijn de Nederlandse culturele en sociaal-economische relaties met Zuid- en Zuidoost-Azië gedurende de tijd dat de Oost-Indische Compagnie actief was. Dit jaar verschijnt bij Bert Bakker:  Rijk aan de rand van de wereld: De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800 dat Gommans samen met Piet Emmer schreef.

Andere activiteiten

Gommans is gasthoogleraar aan de Sophia University in Tokyo (2007) en het William and Mary College in Williamsburg (2008) geweest. Momenteel is hij redacteur van de serie Dutch Sources on South Asia en levert hij bijdragen aan  de Encyclopaedia of Islam en aan de  New Global History van Harvard University Press. Voorts heeft hij met enkele collega’s de supervisie over het NWO-Horizon onderzoeksproject  Eurasian Empires: Integration Processes and Identity Formation: A Comparative Program (2011-2016) alsmede over het ENCOMPASS-programma dat Aziatische historici traint in het gebruik van de rijke Nederlandse archieven. Samen met partners in Indonesië, start hij in 2012 een door het LUF (Leids Universiteits Fonds) gesponsord PhD-programma:  The Making of Religious Traditions in Indonesia: History and Heritage in Global Perspective (1600-1940).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.