Universiteit Leiden

nl en

2010 Benoeming Hoogleraar Zeegeschiedenis

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden heeft Dr. Henk J. den Heijer per 1 september 2010 benoemd tot hoogleraar Zeegeschiedenis.

De zeegeschiedenis onderzoekt het gebruik van de zee en de binnenwateren voor onder meer scheepvaart, handel en visserij. In het buitenland is het aan een aantal universiteiten een gevestigd specialisme, maar de leerstoel Zeegeschiedenis in Leiden is uniek voor Nederland. Daar bestaat een traditie die door Taco Hayo Milo gevestigd is en uitgebouwd is door Jaap Bruijn en meest recentelijk Femme Gaastra. Mede op basis van de rijke collecties van het Nationaal Archief in Den Haag, hebben zij veel gedaan aan de geschiedenis van de Europese expansie en globalisering. Bijzonder aan de leerstoel zijn de contacten met het buitenuniversitaire veld van musea en stichtingen op het terrein alsmede het grote aantal promoties, veelal van buiten-promovendi. Dat de leerstoel opnieuw kan worden bezet, is mede te danken aan een grote bijdrage voor een periode van tien jaar van de maritieme fondsen Oostersche Handel en Reederijen, Vaderlandsch Fonds, Van Kinsbergenfonds, Prins Hendrik Stichting, Dorus Rijkers Fonds, Ondersteuningsfonds NISS en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum.

Henk den Heijer studeerde maritieme en koloniale geschiedenis aan de universiteit Leiden waar hij in 1988 zijn doctoraalbul (cum laude) behaalde. Hij deed onderzoek naar de Nederlandse handelsrelatie met West-Afrika in de zeventiende en achttiende eeuw waarop hij in 1997 aan de Leidse Universiteit bij Jaap Bruijn promoveerde. Den Heijer is sinds 2003 docent maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar de Nederlandse handel en scheepvaart in het Atlantisch gebied in de vroegmoderne tijd en naar de ontwikkeling van de visserij in de negentiende en twintigste eeuw. Den Heijer publiceerde onder meer De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994 / 2007) en De geoctrooieerde compagnie. De VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap (Deventer 2005).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.