Universiteit Leiden

nl en

2010 Afscheidssymposium Wim Blockmans & nieuw boek 'Metropolen aan de Noordzee'

Op vrijdag 17 september vond een symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Wim Blockmans als hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis. Aansluitend hield hij zijn afscheidsrede en presenteerde daarbij zijn nieuwe boek Metropolen aan de Noordzee.

Sinds 1987 bekleedde Wim Blockmans de positie van hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan ons Instituut. Hij ontwikkelde zich tot een van de meest toonaangevende mediëvisten van de afgelopen jaren, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken, (co-)promotor van een 35-tal promovendi.

Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Peer Vries (U Wenen) presenteerden zes recent in Nederland benoemde hoogleraren mediëvistiek en twee prominente onderzoekers van de vakgroep middeleeuwse geschiedenis in Gent, Wims alma mater, op  prikkelende of provocerende wijze hun onderzoeksagenda voor de komende jaren. De acht sprekers waren, in alfabetische volgorde,: prof.dr. Bas van Bavel (UU), prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (KU Brabant), prof.dr. Jeroen Deploige (U Gent), prof.dr. Guy Geltner (UvA), prof.dr. Peter Hoppenbrouwers (UL), mw prof.dr. Judith Pollmann (UL), mw prof.dr. C.G. Catrien Santing (UG) en prof.dr. Steven Vanderputten (U Gent).

Metropolen aan de Noordzee

Na afloop van zijn afscheidsrede presenteerde Wim Blockmans als verrassing zijn nieuwe boek Metropolen aan de Noordzee.

 

 

 

 

 

 

Vlaanderen, Brabant en Zeeland maakten vanaf 1100 een opzienbarende groei door op economisch, agrarisch, industrieel en cultureel gebied. Metropolen aan de Noordzee, de geschiedenis van Nederland, 1100-1650 zoekt antwoorden op de vraag hoe de drie gewesten hun voorsprongspositie konden verwerven.

Een van de factoren die Blockmans onder de loep neemt is de politieke situatie in de Nederlanden. Er heerste verdeeldheid en de macht van vorsten was naar verhouding beperkt. Zorgde dat ervoor dat een politiek systeem ontstond waarin burgers meer te vertellen hadden dan elders in Europa? En leidde dat weer tot de uitzonderlijke creatieve impuls in landbouw, textielambachten, scheepsbouw, schilderkunst en muziek?

Heeft de ligging langs grote rivieren en langs de kust ook bijgedragen aan de dynamiek? Dat is mogelijk. De stad Antwerpen nam de centrale rol van Brugge over en werd dubbel zo groot. In zijn kielzog begon Amsterdam ook aan een fenomenale groei. Geografische ligging kan belangrijk zijn geweest, maar waarom bleek het alleen voor bepaalde plaatsen en in bepaalde perioden cruciaal?

Metropolen aan de Noordzee vertelt het boeiende verhaal van de periode waarin de Nederlanden een centrale positie in Noordwest-Europa bemachtigden die ze tot op de dag van vandaag hebben weten te behouden.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.