Universiteit Leiden

nl en

“Zorg dat je aan die academische vaardigheden komt!”

De voorlichtingscampagne ‘Jouw vooruitzicht op werk’ streeft ernaar studenten en scholieren te informeren over hun toekomst op de arbeidsmarkt. (Aanstaande) studenten zijn zich vaker bewust van de gevolgen van hun studiekeuzes als ze weten welke voorbereidingen werken. Prof.dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade , hoogleraar Sociohistorische taalkunde van het Engels en projectleider van het NWO-project Bridging the Unbridgeable, deelt haar visie op de arbeidsmarkt van haar studenten.

De voorlichtingscampagne ‘Jouw vooruitzicht op werk’ streeft ernaar studenten en scholieren te informeren over hun toekomst op de arbeidsmarkt. (Aanstaande) studenten zijn zich vaker bewust van de gevolgen van hun studiekeuzes als ze weten welke voorbereidingen werken. Prof.dr. Ingrid Tieken-Boon van Ostade, hoogleraar Sociohistorische taalkunde van het Engels en projectleider van het NWO-project Bridging the Unbridgeable, deelt haar visie op de arbeidsmarkt van haar studenten.

Structurele begeleiding

Dat het belangrijk is om (aanstaande) studenten goed te informeren over hun arbeidsmarktperspectief, beaamt ook Tieken. Zelf draagt ze daar, waar mogelijk, graag haar steentje aan bij. “Als studenten binnenkomen voor hun scriptiegesprek, vraag ik vaak wat ze later willen gaan doen,” vertelt ze, “Ik ben heel nieuwsgierig van aard en wil het graag weten, maar ik vind het ook belangrijk dat ze er zelf over na gaan denken.” Soms ziet ze studenten bij haar binnen lopen die zich zorgen maken over de toekomst. “Ze ondernemen vaak van alles en nog wat om maar alvast iets te doen. Dat kan lastig zijn. Ik probeer mijn studenten structurele begeleiding te geven.”

Verder probeert Tieken haar studenten te stimuleren in het oppikken van academische vaardigheden. “Ik probeer de studenten bij te brengen dat je bepaalde eisen moet stellen aan je materiaal. Denk na over de vragen die je stelt en breng structuur aan in je verhaal. Zelfreflectie is belangrijk en met die academische vaardigheden kun je jezelf weer beter presenteren op de arbeidsmarkt.” Tieken is van mening dat het leren van deze academische vaardigheden bij Engels meer impliciet dan expliciet gebeurt. Graag zou ze een verplicht vak willen zien, waar studenten studiepunten voor krijgen. “Het is gewoon heel erg nuttig!”

Profileren op het internet

Ondanks het feit dat uit onderzoek gebleken is dat oud-studenten Geesteswetenschappen relatief snel een baan op niveau vinden, maken veel studenten zich zorgen om hun toekomst op de arbeidsmarkt. Tieken wil haar studenten op het hart drukken een vak te studeren waar ze enthousiast van worden. “Als jij iets leert waar je enthousiasme voor op kan brengen, ga je het vanzelf leuker vinden en beter doen.” Het maakt dan volgens de hoogleraar eigenlijk niet uit of je nou Frans, Duits, Geschiedenis of Engels studeert. “Doe wat jij leuk vindt, waar je goed in bent, ook al is het iets wat niet direct nuttig is voor de arbeidsmarkt.”

Daarnaast acht Tieken het van belang dat studenten ervaring op doen, bijvoorbeeld door stage te lopen. “Zorg dat je aan die academische vaardigheden komt, die jij straks kunt vertalen op de arbeidsmarkt.” Dat het internet steeds belangrijker wordt, ook op het gebied van werk, gaat niet langs Tieken heen. Ze haalt het boekje ‘@DeStudentencoach’ aan, van Inge van Erkel en Simone Levie, waarin onder andere staat hoe studenten zich voor de arbeidsmarkt kunnen profileren op Facebook. “Een moderne tip: maak een soort dossier over jezelf aan – je specialiteiten, je ervaringen, je prestaties – en maak dat vrij toegankelijk voor werkgevers. Ze stropen tegenwoordig het internet af op zoek naar mensen.”

Durf te vragen

Studenten die eigen initiatief tonen, worden door Tieken toegejuicht. “Het is niet alleen belangrijk, je wordt er ook vrolijk van en je kunt er weer de arbeidsmarkt mee op.” Zo geeft ze voorbeelden van studenten die hun docenten helpen met een onderzoek of zelf een onderzoek op zetten. “Stap gewoon eens op die docent of werkgever af. Veel docenten zitten in projecten en kunnen wel wat hulp gebruiken.” Tieken is daar zelf een voorbeeld van. Niet lang geleden kreeg ze bezoek van een studente die op zoek was naar een stageplaats. “Dat meisje loopt nu stage binnen mijn project ‘Bridging the Unbridgeable’ en als het goed loopt, willen we na haar weer een nieuwe stagiaire aannemen.” Er kunnen zomaar mooie mogelijkheden ontstaan voor studenten die zelf die eerste stap zetten. “Durf dat eigen initiatief te tonen!”

De gulden middenweg

Uit onderzoek is gebleken dat studenten met relevante werkervaring via een stage of bijbaan sneller door het sollicitatieproces komen. Tieken vermoedt ook dat werkgevers eerder neigen naar een student met een relevante bijbaan, maar vindt het wel vervelend dat bijbanen soms de hoofdmoot worden van de dagindeling van de student. “Ik heb wel eens een student gehad die 20 uur per week werkte, en dan ben ik altijd bang dat de studie daar onder gaat lijden. Dan ben je eigenlijk deeltijdstudent.” Dat is volgens Tieken natuurlijk niet de bedoeling. “Het moet niet in de weg gaan zitten van de studie. Probeer het mes aan twee kanten te laten snijden en laat alles zoveel mogelijk integreren met de studie.”

Afgestudeerde studenten staan altijd vrij Tieken als referent op te geven. “Als ik weet om wat voor sollicitatie het gaat, vertel ik een werkgever graag wat ik van een student vind. En ik doe dat dan ook heel vaak.”

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.