Universiteit Leiden

nl en

Utrechts sterrenkundig onderzoek wordt voortgezet in Leiden en bij de andere NOVA-instituten

Dankzij de inspanningen van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA), in nauwe samenwerking met de bètafaculteiten van Nijmegen, Leiden en Amsterdam, is vrijwel al het personeel van het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit Utrecht (UU) ondergebracht bij de andere NOVA-instituten. NOVA is de toponderzoekschool waarbinnen de Nederlandse sterrenkundige instituten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen en tot voor kort, Utrecht) samenwerken.

De UU besloot medio 2011 het Utrechtse instituut, dat al 370 jaar aan de internationale astronomische top staat, op te heffen omdat het niet in het nieuwe bèta-profiel van de universiteit past. Daarmee dreigde specifieke, unieke onderzoeksexpertise weg te vallen. Hierna nam NOVA het voortouw om, in constructief overleg met de UU, alle stafmedewerkers samen met hun promovendi, postdocs en materiaal bij de andere sterrenkundige instituten onder te brengen.

Het merendeel van de vaste staf (Bram Achterberg, Frank Verbunt, Onno Pols en Søren Larsen) heeft een nieuwe aanstelling gekregen in Nijmegen, directeur Christoph Keller is verhuisd naar Leiden, Jacco Vink en Maureen van den Berg naar Amsterdam (UvA). De financiële steun voor deze operatie komt van de Universiteit Utrecht, NOVA, en de universiteiten van Nijmegen, Leiden en Amsterdam. De stafleden zullen hun onderwijstaken in Utrecht tijdens het lopende academisch jaar nog uitvoeren.

Astronomisch onderzoekslandschap

NOVA-bestuursvoorzitter Koen Kuijken is naar omstandigheden tevreden met deze uitkomst. ‘Natuurlijk betreuren we de beslissing van de Universiteit Utrecht. Toch zijn we blij dat het uitmuntende Utrechtse onderzoek, een belangrijk onderdeel van het goed gecoördineerde astronomische onderzoekslandschap in Nederland, op deze manier bij de andere instituten kan worden voortgezet’, aldus Kuijken.

Conferentie 370 Years of Astronomy

Om voor de laatste keer stil te staan bij het opheffen van één van ‘s werelds oudste sterrenkunde instituten en bij de geschiedenis van dit vermaarde instituut, wordt van 2-5 april in Noordwijkerhout een conferentie gehouden. De Utrechtse sterrenkunde heeft veel eminente wetenschappers voortgebracht zoals Marcel Minnaert, Henk van de Hulst, Kees de Jager, Ed van den Heuvel, Cees Zwaan en Henny Lamers. Ook in het recente verleden hebben jonge wetenschappers veel erkenning gekregen in de vorm van prestigieuze nationale en internationale beurzen. De pers wordt van harte uitgenodigd deze conferentie bij te wonen en de speciale publiekslezingen, die op 5 april om 19.30 uur ‘s avonds zullen plaatsvinden in de aula van het Academiegebouw in Utrecht.

De conferentie 370 Years of Astronomy in Utrecht vindt plaats van 2 tot 5 april 2012 in Noordwijkerhout.

Meer informatie over het programma: http://www.astro.uu.nl/siu/370yoa/home.html

Aanmeldingen voor de conferentie (in Noordwijkerhout van 2-5 april) en de publiekslezingen (in Utrecht op 5 april) bij Marieke Baan: h.m.baan@uva.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.