Universiteit Leiden

nl en

Om de kinderen en de sterrenkunde

Deelnemers van het Universe Awareness-netwerk uit 28 landen begonnen op 26 maart in de Oude Sterrewacht aan de workshop rond de vraaq: hoe breng je jonge kinderen overal ter wereld in aanraking met de sterrenkunde? De Leidse sterrenkundige George Miley, initiatiefnemer van het netwerk, kreeg een koninklijke onderscheiding.

Het Universe Awareness (UNAWE) richt zich op kinderen van 4 tot 10 jaar, met name die uit achtergestelde gemeenschappen. Het netwerk heeft als doel kinderen bewust te maken van de grootsheid en schoonheid van het heelal. Het probeert hun blikveld te verruimen om zo hun belangstelling te wekken voor wetenschap en techniek.

Onderwijs, materialen en evaluatie

Het was een bont gezelschap, daar in de Oude Sterrewacht: onderwijsdeskundigen, astronomen, politici, kunstenaars, diplomaten en(andere) leden van het wereldwijde Universe Awareness-netwerk zijn een week lang samen voor een workshop met lezingen en discussies over astronomie en educatie: Astronomy to Inspire and Educate Young Children. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de vroege ontwikkeling van kinderen. Onderwijsprogramma’s en educatieve materialen voor die leeftijdsgroep en methoden van evaluatie zijn onderwerpen die aan de orde komen. En dat alles in het licht van de sterrenkunde.

Europese subsidie

Op de openingsbijeenkomst spraken drie parlementariërs uit respectievelijk de EU, Zuid-Afrika en Nederland. Dit om te onderstrepen dat de politiek UNAWE omarmt. Dit bleek in 2011 al zeer concreet, toen een aanvraag van UNAWE voor Europese subsidie werd gehonoreerd met bijna twee miljoen euro. Dat geld, ondergebracht in EU-UNAWE, is bedoeld voor verdere capaciteitsopbouw. Nu al zijn 500 wetenschappers in 40 landen bij UNAWE betrokken maar het streven is dat de sterrenkunde binnen een paar jaar in zicht is voor kinderen in álle landen van de wereld. Hoe dat moet is ook een onderwerp dat in de workshop wordt besproken.

Live-verbinding met Zuid-Afrika

Een live videoverbinding tussen de Oude Sterrewacht en jonge kinderen in Sutherland, Zuid-Afrika, de thuisbasis van de Zuid-Afrikaanse Large Telescope (SALT) en het South African Astronomical Observatory (SAAO), zorgde ervoor dat de aanwezigen niet vergaten voor wie ze aan de slag gingen.

Miley Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

’Het verheugt mij om zoveel invloedrijke en inspirerende mensen te mogen verwelkomen in Leiden voor de eerste EU-UNAWE workshop. Ik ben ervan overtuigd dat het evenement de Universe Awareness activiteiten verder zal versterken over de hele wereld‘, zei George Miley, in 2005 oprichter van Universe Awareness.
Onder meer vanwege zijn inspanningen om UNAWE van de grond te krijgen, werd hij tijdens de openingsbijeenkomst door burgemeester Henri Lenferink van Leiden geëerd met een koninklijke onderscheiding: Miley werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.