Universiteit Leiden

nl en

27 oktober opening NeCEN: Meest geavanceerde microscopen ter wereld staan in Leiden

Het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCEN) in Leiden opent zijn deuren op 27 oktober 2011. NeCEN geeft iedereen toegang tot de meest geavanceerde cryo-transmissie-elektronenmicroscopen ter wereld. Tien academische partners, lokale en nationale overheden en bedrijven werkten samen om dit centrum tot stand te brengen. Ze verwachten dat NeCEN leidt tot enorme sprongen voorwaarts in de wetenschap en R&D-trajecten.

Datum: 27 oktober 2011 
Locatie: Gorlaeus Laboratoria
Tijd symposium: 12:30-16:30 
Tijd perspresentatie: 15:30-16:30 
Tijd officiele opening: 16:30-17:30

Van professor tot politicus

NeCEN is het resultaat van een unieke samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en politiek. Al deze aspecten krijgen aandacht op 27 oktober. Holger Stark van de Universiteit van Göttingen laat het publiek in zijn gastlezing kennismaken met elektronenmicroscopie. Daarna verkennen de deelnemers tijdens workshops de relatie tussen NeCEN en wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Voorzitters van deze workshops zijn Bram Koster (LUMC), Peter Peters (NKI-AVL), Dominique Hubert (FEI Company) en Jeanette Ridder-Numan (Ministerie OCW). Liesbeth Spies, gedeputeerde van Economische Zaken en Innovatie van de Provincie Zuid-Holland, opent NeCEN officieel rond 16:30.

Inzoomen op individuele atomen

Met de twee NeCEN-microscopen kunnen wetenschappers zo ver inzoomen dat extreem kleine details als individuele atomen in een virus zichtbaar worden. Dat is een eerste stap om ziektes als tuberculose, malaria en kanker beter te kunnen begrijpen.

EU
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Open toegang voor iedereen

NeCEN wordt gehuisvest door het Cell Observatory in Leiden, maar alle wetenschappers van bedrijven en onderzoeksinstellingen zijn welkom. Tien bedrijven ondersteunden NeCEN al met een intentieverklaring, waaronder HAL Allergy, Genencor en Danone. Verder hebben 15 andere bedrijven aangegeven een meerwaarde te zien in de komst van NeCEN. Het is uniek dat twee microscopen van dit type bij elkaar staan en voor iedereen toegankelijk zijn. Wetenschappers uit Leiden krijgen geen voorrang, het is een faciliteit voor iedereen.

Programma voor de media

Er is een speciaal programma voorbereid voor journalisten tussen 15:30 en 16:30. 
Dit programma geeft inzicht in de totstandkoming van NeCEN en het belang voor wetenschap en bedrijfsleven. Sprekers van onderzoeksinstellingen en bedrijven die de microscopen willen gebruiken zullen iets vertellen over toepassingen. Onder deze bedrijven zijn to-BBB en Prosensa. To-BBB ontwikkelt methodes om medicijnen tegen hersenziektes beter door de bloed-brein barrière heen te krijgen. Prosensa ontwikkelt een medicijn tegen de ziekte van Duchenne. 
De officiële opening tussen 16:30 en 17:30 en een bezoek aan de microscopen om 17:45 zijn ook onderdeel van het programma.

Meld je aan voor dit programma door een e-mail te sturen naar necen@science.leidenuniv.nl.

www.necen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.