Universiteit Leiden

nl en

Pascallezing

Maandag 23 mei, 16.00 -17.00 uur, zaal 174 Snellius, Niels Bohrweg 1, 2333 CA Leiden.

In 2011 wordt de Pascalleerstoel van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden, en i.h.b. het
Leiden Institute of Advanced Computer Science, bezet door Prof. dr Maciej Koutny, verbonden aan de School of Computing, University of Newcastle, England (http://www.cs.ncl.ac.uk/ ).

Het onderzoek van Prof. Koutny concentreert zich op formele technieken die een rol spelen bij het modelleren en verifieren van gedistribueerde enconcurrente systemen. Vanaf juni is hij de voorzitter van het Steering Committe voor de jaarlijkse Internationale Conferenties op het gebied vanPetri Netten en Concurrency.

Van 19 mei tot 2 juni verblijft Prof. Koutny in Leiden en later in het jaar nog eens 6 weken. Bij het begin van zijn werk in Leiden houdt hij op 23 mei van 4 tot 5 uur de Pascallezing getiteld "Enhancing Petri Nets to Model Biological Processes".

Na afloop van de voordracht zal de Pascalhoogleraar een receptie wordenaangeboden in de Foobar (voor zaal 312). U wordt van harte uitgenodigd de voordracht bij te wonen en deel te
nemen aan de receptie."Enhancing Petri Nets to Model Biological Processes"

Abstract

The topic of this lecture is how to enhance a model of computation in order to make it suitable for the modelling of biological phenomena/processes. The model we consider is Petri Nets, a standard, well established model of concurrent systems.

The specific phenomenon this lecture is concerned with relates to the way living cells are divided by membranes into compartments where chemical reactions take place - this motivated the now quite popular membrane system model. The lecture will explain how to achieve similar effect within the Petri nets domain, in particular how to augment the standard model with two features, viz. locality and token testing. The resulting class of Petri nets turns out to be successful for the stated goal ofmodelling the compartmentization of living cells.

The talk will discuss various behavioural properties of the enhanced model, such as causality in the resulting processes, and show also advantages of this model from the point of view of modelling concurrency. Altogether the lecture provides an example of a fruitful two-wayinteraction between biology and theory of computation.

The lecture is essentially self-contained; in particular, all the necessary details concerning relevant biology, Petri nets and membrane systems will be provided.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.