Universiteit Leiden

nl en

Prof.dr. Gert Jan Kramer benoemd tot hoogleraar Sustainable Energy

Prof.dr. Gert Jan Kramer is bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in deeltijd benoemd tot hoogleraar Sustainable Energy. Kramer is en blijft daarnaast manager Energy Futures bij Shell. Tot zijn aantreden in Leiden was Kramer hoogleraar bij de TU Eindhoven.

Opbouw groep

Kramer is in zijn functie van hoogleraar werkzaam bij de afdeling Industrial ecology van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML). Hij richt zich daar, in aansluiting op zijn werk bij Shell Global Solutions, op het ontwikkelen van nieuwe en realistische scenario’s voor duurzame energie. Hij maakt daarbij gebruik van de bij het CML aanwezige expertise op het gebied van life-cycle analyse en de analyse van stofstromen. Rond de leerstoel wordt een groep opgebouwd van vier promovendi en een postdoc.

Cum laude

Kramer studeerde in 1984 in Leiden cum laude af in de natuurkunde, nadat hij ook zijn vwo cum laude had afgerond. In 1988 promoveerde hij op On low-dimensional synthetic semiconductors, wederom met het predicaat cum laude. Daarna ging hij aan het werk bij Shell. Daar hield hij zich achtereenvolgens bezig met quantumchemische modellering van katalyse. Later ging hij aan de slag bij Shell Hydrogen waar hij leiding gaf aan projecten op het gebied van brandstofprocessoren.

Publicaties

In 1998 werd Kramer bij de TU Eindhoven aangesteld als hoogleraar in de Fundamentele Aspecten van de Heterogene Katalyse; later werd zijn leeropdracht Waterstoftechnologie. Shell heeft Kramer altijd de ruimte gegeven om zich ook wetenschappelijk te ontwikkelen en te manifesteren, zeker ook omdat samenwerking met universiteiten bij de ontwikkeling van nieuwe processen en producten meerwaarde oplevert. Dit stelde Kramer in staat om aan een gestage stroom van hoogwaardige publicaties te werken: 66, waarvan 21 als eerste auteur. Recent schreef hij een opiniestuk in Nature over de snelheid waarmee de wereld kan omschakelen naar duurzame energie. Ook heeft hij acht promovendi begeleid, evenals vijftien masterstudenten.

Onderwijs

Bij Shell is Kramer inmiddels adviseur op het gebied van alternatieve energie. In Leiden is hij al sinds januari docent in de master Industrial Ecology. Ook zal hij doceren in de major Sustainability van het Leiden University College The Hague.

Kunstmatige fotosynthese

Kramer is niet alleen actief bij het CML, hij is ook betrokken bij het grote programma Towards Biosolar Cells van prof.dr. Huub de Groot (Leids Instituut voor Chemisch onderzoek) die werkt aan de omzetting van zonne-energie in brandstof door middel van kunstmatige fotosynthese. 

(15 juni 2010/CH)

_____________________________________ 

Gert Jan Kramer and Martin Haigh, No quick switch to low-carbon energy, Nature462, 568 (2009)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.