Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor Jo Hermans en Jan Schmidt

Twee van onze collega's ontvangen een koninklijke onderscheiding. Professor Jo Hermans werd "Ridder in de Orde van Oranje Nassau", en professor Jan Schmidt werd "Officier in de Orde van Oranje Nassau". Zij ontvangen de onderscheidingen als erkenning voor hun buitengewone en onbaatzuchtige bijdrage aan anderen en de samenleving in het algemeen.

Professor Jo Hermans

Professor Hermans is hoogleraar natuurkunde en bekend om zijn toewijding en enthousiasme. Naast zijn wetenschappelijke werk is hij ook lid en vice-voorzitter van de raad van de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden. Maar het meest van alles is hij bekend om zijn talent voor onderwijzen: veel studenten herinneren zich zijn energieke en duidelijke uitleg en de creatieve demonstraties die hij gaf. Sinds zijn pensionering heeft Professor Hermans zich aan het populariseren van wetenschap toegewijd. Zijn boek Do you hear better in the dark?”, over dagelijkse verschijnselen in de fysica, was een groot succes. Zijn tweede boek “The Energy Survival Guide” heeft betrekking op de energie-uitdagingen die voor ons liggen. Hermans is van mening dat iedereen die wil participeren aan de discussie over energie-uitdagingen beslist de cijfers en de context moet begrijpen. Hij is een inspiratie voor jonge mensen. Door zijn betrokkenheid, kennis en persoonlijkheid is hij een geweldige ambassadeur voor de wetenschap in het algemeen en voor de fysica.

Professor Jan Schmidt

Vandaag de dag kennen we Professor Schmidt als voorzitter van de raad van bestuur van de Leidse School voor Instrument Maker (LIS). Door hun expertise en creativiteit, kunnen afgestudeerde LIS studenten alles maken. Zij zijn de schakel tussen de tekentafel van de wetenschapper en nieuwe baanbrekende apparaten, zonder dat zou veel van het wetenschappelijk onderzoek onmogelijk zijn. De Lis heeft een uniek karakter, maar dit maakt haar ook kwetsbaar: De school moest bijna worden opgeheven als gevolg van nieuw overheidsbeleid op het onderzoek. Door vastberaden en energieke acties van Professor Schmidt wordt de school tegenwoordig in zijn waarde erkend door de Nederlandse overheid. In zijn 31-jaar lange wetenschappelijke loopbaan heeft Professor Schmidt 31 promovendi en ten minste 50 studenten begeleid. Hij ontving de Jacob Kistemaker-prijs voor zijn werk in de ontwikkeling van hoge frequentie paramagnetische resonantie (EPR) spectroscopie, en voor het beschikbaar maken van de techniek buiten het gebied van de natuurkunde. Professor Schmidt is een lid, vice-president en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), en is vice-president van het domein exacte wetenschappen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Koninklijke onderscheidingen: Voor wie?

Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Iemand komt bijvoorbeeld in aanmerking wanneer hij of zij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, aangemoedigd en/of bijgestaan. Iemand kan ook worden gedecoreerd indien hij of zij een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De nadruk bij een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau ligt op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen.Het gaat hier om bijzondere, persoonlijke verdiensten die door hun uitstraling duidelijk herkenbaar zijn in de samenleving.

Meer informatie over de koninklijke onderscheidingen is te vinden op www.lintjes.nl (in het Nederlands).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie