Universiteit Leiden

nl en

Drie Rubicons van NWO voor Leiden

NWO heeft 33 jonge, veelbelovende wetenschappers een subsidie uit het programma Rubicon toegekend. Twee pas gepromoveerde Leidse wetenschappers gaan onderzoekservaring opdoen in het buitenland en één buitenlandse onderzoeker komt naar Leiden.

Buitenland

Het merendeel van de toegekende subsidies gaan naar Nederlandse wetenschappers die naar het buitenland gaan. Er zijn slechts drie buitenlandse onderzoekers die de Rubicon gebruiken om onderzoek te doen aan een Nederlandse instelling. Eén daarvan komt naar de Leidse Sterrewacht. NWO hoopt in de komende jaren meer buitenlandse onderzoekers aan te trekken voor een onderzoeksperiode in Nederland. De twee Leidse onderzoekers zijn geesteswetenschappers en toevallig ook de enige geesteswetenschappers die in deze ronde een Rubicon hebben ontvangen.

Kwaliteit

In totaal dienden 144 onderzoekers een aanvraag in, 33 van hen ontvangen nu een Rubicon. De kandidaten ontvangen de beurs bovenal vanwege de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, de kwaliteit van de onderzoeker en die van het gastinstituut. De haalbaarheid van het onderzoek en de mobiliteit van de onderzoeker tellen ook mee in de beoordeling. Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen maximaal 55.000 euro. Nederlanders die een half jaar tot twee jaar naar het buitenland gaan, krijgen een onkostenvergoeding afhankelijk van de gekozen bestemming.

Evaluatie

De veldtocht waarbij Julius Caesar de rivier Rubicon overstak, kan gezien worden als een belangrijke voorbereiding voor zijn zegereeks die leidde tot de uitspraak ‘veni, vidi, vici’. NWO heeft het programma Rubicon onlangs laten evalueren. Uit de evaluatie bleek onder meer dat er binnen de wetenschap zeker behoefte is aan een dergelijk programma. Ook blijkt Rubicon een mooie springplank voor een Veni-subsidie te zijn.

De gehonoreerde Leidse onderzoeksvoorstellen

Dennie Oude Nijhuis (1979) gaat 24 maanden naar Yale University – Department of Political Science (VS) 
Streven van vakbonden naar loonnivellering en overheidsingrijpen 
Tussen landen bestaan grote verschillen in de mate van inkomensongelijkheid. Nationale verschillen in vakbondsstructuur spelen hierin een grote rol. Dit onderzoek gaat na onder welke omstandigheden vakbonden streven naar loonnivellering en overheidsingrijpen dat resulteert in een herverdeling van inkomen onder werknemers. 

Erik Schoorlemmer (1980) gaat 24 maanden naar MIT – Linguistics (VS) 
Kameleonwoorden
Sommige woorden zijn net een kameleon. Ze passen zich aan hun omgeving aan. Zo krijgt mooi een ‘e’ als er man bij staat (‘een mooie man’), maar niets bij huis (‘een mooi huis’). Dit onderzoek gaat na waarom dit gebeurt. 

Emily Tenenbaum (1982) komt 12 maanden van de University of Arizona naar de Sterrewacht 
Unstable Molecules in Space Ices
De onderzoekster gaat chemische reacties in interstellair ijs onderzoeken door in het laboratorium omstandigheden na te bootsen zoals die in de ruimte heersen. Met een unieke opstelling zal ze kleine radicalen zichtbaar maken die een belangrijke rol spelen bij de vorming van complexe moleculen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.