Universiteit Leiden

nl en

Onze faculteit zeer succesvol bij toekenning Vidi-subsidies

NWO heeft 89 jonge, innovatieve wetenschappers een Vidi-subsidie toegekend. Daarvan gaan er twaalf naar de Universiteit Leiden (drie naar het LUMC) en 7 van de 12 naar onze faculteit. Elke onderzoeker krijgt maximaal 800.000 euro waarmee hij of zij vijf jaar lang een eigen onderzoekslijn kan ontwikkelen of een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Hoge score 

Vijftien subsidies van de 89 is zo’n 17%, veel hoger dan voorgaande jaren, toen schommelde Leiden rond de 10%. Ook dat percentage is nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde, maar dit jaar is Leiden veruit de succesvolste. In totaal schreven 508 onderzoekers een onderzoeksplan. De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland. Uiteindelijk werden er 89 voorstellen gehonoreerd. Er is vanaf dit jaar meer geld beschikbaar voor de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies van NWO. Het bedrag per subsidie en het aantal subsidies is daarom verhoogd. Vidi-winnaars ontvangen voortaan 800.000 euro in plaats van 600.000 euro. Deze bedragen zijn ‘bruto’, wat betekent dat ze niet meer door de universiteit gematcht hoeven worden.

De Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op de excellente onderzoeker die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek heeft verricht. De Vidi’s hebben daarbij laten zien dat zij met vernieuwende ideeën kunnen komen én deze succesvol en zelfstandig tot ontwikkeling kunnen brengen. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met de Vidi-subsidie kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Onze facultaire Vidi's op een rij

Dr. Tinde van Andel – Nationaal Herbarium
Plantgebruik uit moeder Afrika 
Afrikaanse slaven in Suriname moesten in korte tijd planten uit een onbekend oerwoud leren kennen om te kunnen overleven. Dit onderzoekt bekijkt welke medicinale en magische planten de Afro-Surinamers van de Indianen hebben leren kennen en welke ze herkenden uit Ghana, Bénin en Gabon (West-Afrika).

Dr. Jeroen Codée – Bio-organische Synthese
Synthetische suikermoleculen om het immuunsysteem te activeren
Op maat gemaakte suikermoleculen zijn onmisbaar om hun rol in biologische processen op te helderen. Dit onderzoek richt zich op de automatisering en miniaturisering van de synthese van uitdagende suikermoleculen, waarmee het immuunsysteem kan worden geactiveerd.

Dr. Carlos Fitzsimons – Medical Pharmacology
Putting the brake on epilepsy
Neurogenese, het ontstaan van nieuwe zenuwcellen, kan mogelijk helpen om hersenschade, veroorzaakt door epileptische aanvallen, te repareren. Dit onderzoeksproject heeft als doel te onderzoeken hoe neurogenese bijgesteld kan worden voor het verbeteren van de behandeling van epilepsie patiënten.

Dr.ir. Sense Jan van der Molen – Gecondenseerde Materie
Zichtbaar maken van ladingtransport door één molecuul
Hoe loopt een elektrische stroom door één enkel molecuul: een kwantummechanisch systeem? Ik wil dit onderzoeken en ontwikkel daarvoor een geheel nieuwe methode. Ik contacteer moleculen met heel kleine elektrodes (nanodeeltjes) en bestudeer de geleiding met een zeer geavanceerde (elektronen)microscoop.

Dr. Johannes Neugebauer – Theoretische Chemie
Kwantumqueeste naar kunstmatige fotosynthese
Kwantummechanica vormt de basis voor het begrijpen van de beginselen die ten grondslag liggen aan de fotosynthese, zoals bijvoorbeeld het transport van energie en elektronen in fotosystemen. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van – op kwantumchemie gebaseerde – theoretische methodieken, die zich automatisch kunnen focussen op relevante subsystemen in biomoleculaire aggregaten. Deze methodieken kunnen wetenschappers helpen om de belangrijkste ontwerpprincipes van fotosynthese uit de natuur te ontrafelen.

Dr. Marcel Rost – Interface Physics Group
Metaalcoatings met atoomprecisie
Moderne en toekomstige producten, variërend van computerchips tot röntgenspiegels, vereisen het aanbrengen van extreem dunne en vlakke metaallaagjes. Het proces van de vorming van deze laagjes en hun gedrag tijdens applicatie zal met speciale scanning-probe-microscopen atoom voor atoom worden gevolgd.

Dr.ir. Merlijn van Spengen – Grensvlakfysica
Kleine machines, grote vragen
Micromachines die gemaakt worden in chiptechnologie, slijten te snel om praktisch bruikbaar te zijn. Om dit te voorkomen, gaan de onderzoeker en collega’s bekijken hoe diamantachtige koolstoffilms in micromachines gebruikt kunnen worden om ‘supersmering’, het volledig verdwijnen van wrijving, te bewerkstelligen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.