Universiteit Leiden

nl en

Dr. Peter Klinkhamer benoemd tot hoogleraar Evolutionaire plantecologie

Dr. Peter Klinkhamer is bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen per 1 november benoemd tot hoogleraar Evolutionaire plantecologie. Klinkhamer was en blijft hoofd van de sectie Plantecologie van het Instituut voor Biologie (IBL).

Peter Klinkhamer

Het Instituut Biologie Leiden is georganiseerd in twee onderzoeksprogramma’s: Moleculaire en Evolutionaire biosciences. Aan het eerstgenoemde programma zijn nu vier hoogleraren verbonden, met de aanstelling van Klinkhamer aan het andere ook vier.

Cum laude

Klinkhamer (1954) grossierde tijdens zijn opleiding in de biologie in cum laudes. Zowel zijn kandidaats (Utrecht, 1977) als zijn doctoraal (Utrecht, 1980) als zijn PhD-opleiding (Leiden, 1986) rondde hij af met dit judicium. De titel van zijn proefschrift luidde:Population ecology of the biennials Cynoglossum officinale and Cirsium vulgare: an experimental and theoretical approach. 

Dit proefschrift leidde tot 12 wetenschappelijke publicaties. Hij schreef het samen met collega dr. Tom de Jong die ook al cum laudes verzamelde. Hun stimulerende samenwerking loopt volgens Klinkhamer als een rode draad door zijn carrière.

Simulatiemodel

Tijdens zijn doctoraalopleiding vervulde Klinkhamer diverse student-assistentschappen. Na zijn afstuderen en alvorens hij in Leiden een promotieplaats kreeg, werkte hij een jaar in Utrecht aan de ontwikkeling van een simulatiemodel voor de nutriëntcyclus in droge heide-ecosystemen. 
Na afronding van zijn promotie bleef Klinkhamer in Leiden werken als onderzoeker op een BION-financering. In 1987 werd hij ud, in 1996 uhd.

Publicaties en onderzoek

Klinkhamer heeft bijna honderd publicaties in vaak toonaangevende internationale tijdschriften op zijn naam staan, alsmede twaalf boekhoofdstukken en twaalf publicaties in Nederlandse tijdschriften. Samen met De Jong schreef hij het uitstekend ontvangen boekEvolutionary Ecology of Plant Reproductive Strategies, dat werd uitgegeven bij Cambridge University Press. 

Klinkhamers onderzoek richt zich op het identificeren van sleutelfactoren in de evolutie van planteigenschappen. Klinkhamer doet dit door eigenschappen van planten te relateren aan conditie en selectie in verschillende omgevingen en door te onderzoeken hoe de genetische samenstelling van een individuele plant door zijn interactie met de omgeving zich vertaalt naar het fenotype.

Brug

Met dit onderzoek wordt een brug geslagen tussen enerzijds genomics, fysiologie en metabolisme, en anderzijds evolutionaire verandering en biodiversity. Een voor Klinkhamer relatief nieuw onderzoeksterrein is de evolutie van plant-dierinteracties. 

Klinkhamer heeft zich ontwikkeld tot een internationaal erkend specialist op het gebied van de plant reproductive ecology. de laatste jaren ligt zijn citatiescore op meer dan 200 per jaar, met een h-index van 32. Dat maakt Klinkhamer in zijn specialisatie wereldwijd tot een van de meest invloedrijke wetenschappers van zijn generatie. Hij wordt dan ook steeds vaker gevraagd om zijn wetenschappelijk werk te komen toelichten op een symposium of congres, in binnen en buitenland.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking wordt in de wetenschap steeds vanzelfsprekender, maar de biologie heeft op dit punt al een lange traditie. Klinkhamer heeft met wetenschappers van diverse universiteiten samengewerkt, hetgeen meestal resulteerde in peer-reviewed publicaties. Het gaat om de universiteiten van Krakow, Riverside, Perth, Kyushu, Lille en Parijs en daarnaast om het Institute of Terrestrial Ecology in Monk Wood, De Open University en het Swarthmore College in de Verenigde Staten.

Onderwijs

Klinkhamer zat sinds 1991 in zeventien promotiecommissies en was co-promotor bij zeven promoties, momenteel begeleidt hij 7 promovendi. Voorts is hij sinds september 2008 opleidingsdirecteur van de opleiding Biologie: hij is altijd zeer betrokken geweest bij het onderwijs, op alle niveaus, zowel als docent als coördinator. Ook in het onderwijs was hij de man van de vernieuwende ideeën.

Bestuurlijke kwaliteiten en fondsenwerving

Onder meer via het lidmaatschap van het Managementteam van IBL heeft Klinkhamer bewezen ook over bestuurlijke kwaliteiten te beschikken. En last, but not least: hij is in staat gebleken om substantiële externe fondsen te werven zowel bij NWO als op Europees niveau.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.