Universiteit Leiden

nl en

Dr. Peter Grünwald benoemd tot hoogleraar Statistisch leren

Dr. P.D. (Peter) Grünwald is per 1 november bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Statistisch leren.

Patronen vinden

Statistische leertheorie gaat over het vinden van patronen in data bij zo min mogelijk aannames over ‘de werkelijkheid’. Het leren herkennen van patronen was tot voor kort het domein van de informatici die het computional learning of machine learning theorynoemen, en onderzoekers van pattern recognition die er het etiket statistical learning theory op plakten. Hierbij hoeft het gevonden patroon geen correcte weergave van de werkelijkheid te zijn: het is voldoende als het een ‘bruikbare’ weergave is, in die zin dat op grond ervan goede voorspellingen kunnen worden gedaan. Dit in tegenstelling tot de traditionele statistiek, waarin men zich vaak beperkt tot nauw afgegrensde, vooraf gegeven modellen, en parameters voor die modellen probeert te vinden onder de aanname dat de betreffende modellen de werkelijkheid correct beschrijven.

Kruisbestuiving

De laatste jaren is er een vruchtbare kruisbestuiving ontstaan tussen ‘gewone’ statistiek en leertheorie.  Tal van inzichten uit de leertheorie zijn een rol gaan spelen in de statistiek en vice versa. Zo is er een nieuw vakgebied ontstaan op het snijvlak van statistiek en informatica, en vandaar ook dat Grünwald zowel is aangesteld bij het Mathematisch Instituut als bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS). Zijn wetenschapsgebied is sterk in opkomst.

FoLLI Prize

Dr. Peter Grünwald (1970) heeft, hoewel geboren in Geldrop, Noord-Brabant, de Oostenrijkse nationaliteit. In 1998 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam opThe Minimum Description Length Principle and Reasoning under Uncertainty, waarvoor hij in 1999 van de European Association for Logic, Language and Information de FoLLI Prize kreeg.

Buitenlandervaring

Grünwald heeft veel buitenlandervaring. Hij deed periodes onderzoek aan het IRIT in Toulouse, Frankrijk, de Universiteit van Helsinki in Finland, Stanford University in de Verenigde Staten en de University of California at Berkeley, eveneens in de Verenigde Staten.

Beurzen en subsidies

Gedurende zijn nog jonge carrière sleepte Grünwald diverse prestigieuze beurzen en subsidies in de wachten, waaronder een NWO-talentbeurs (1998) en een Vidi (2004). Hij is steering committee member van het PASCAL EU Network of Excellence.

Onderzoek

Grünwald schreef een boek en 56 andere wetenschappelijke publicaties, waarvan 65% als eerste auteur. Zijn werk staat zeer in de belangstelling; hij verzorgde ook tientallen presentaties in binnen en buitenland. Tot nu toe begeleidde hij vier promovendi. Twee promoties zijn inmiddels voltooid, voor de andere twee is afronding in 2010 voorzien.

Glashelder en inspirerend

Onderwijservaring heeft Grünwald minder dan onderzoekservaring, hoewel hij met een onderbreking van enkele jaren sinds 1991 jaarlijks colleges heeft gegeven. Maar aangezien hij bekend staat om zijn glasheldere en inspirerende voordrachten is het vertrouwen in zijn onderwijscapaciteit groot. Grünwald gaat met anderen diverse onderwijsproducten ontwikkelen, waaronder zeker een cursus Statistische Leertheorie en wellicht ook een college Forensische statistiek/Statistiek en recht.  

(16 december 2008/CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.