Universiteit Leiden

nl en

Faculteitsraad W&N akkoord met concept-reorganisatieplan

De faculteitsraad van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is woensdag 12 november j.l. unaniem akkoord gegaan met het concept-reorganisatieplan voor het Instituut Biologie. In het nieuwe IBL worden twee onderzoekprogramma’s onderscheiden: Moleculaire biosciences en Evolutionaire biosciences.

In het onderzoekprogramma Moleculaire biosciences participeren de moleculaire celbiologie, de moleculaire ontwikkelingsgenetica, de moleculaire microbiologie en de plantencelfysiologie. De nadruk ligt op de studie van de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan biologische processen. Om zoveel mogelijk synergie in het onderzoek te krijgen, is ervoor gekozen om het onderzoek te concentreren op een beperkt aantal (model)organismen. Voor plant en dier zijn dat de zandraket (Arabidopsis thaliana) en de zebravis (Danio rerio).  

In het onderzoekprogramma Evolutionaire biosciences participeren de integratieve zoölogie, de evolutiebiologie en biodiversiteit, de gedragsbiologie en de plantenecologie. De nadruk ligt op onderzoek aan het ontstaan van individuele variatie en de gevolgen daarvan voor aanpassing en selectie in populaties. Onderzoek gebeurt op uiteenlopende biologische organisatieniveaus, van moleculair genetisch onderzoek tot ecosysteemniveau. Ook in dit programma wordt gewerkt met zandraketten en zebravissen, maar ook met andere modelsystemen: vlinders, fruitvliegjes en zebravinken. In samenwerking met Naturalis wordt verder gewerkt aan de museale cichliden collecties. De secties dierenecologie, theoretische biologie en metabolomics worden opgeheven. 

In het onderwijs worden twee master tracks aangeboden: Moleculaire biosciences en Evolutionaire biosciences. Binnen beide tracks is er, in het kader van de opleiding, onderzoek mogelijk aan planten, dieren en micro-organismen. De breedte van het onderwijs wordt bovendien nog versterkt door de participatie van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) en het Nederlands Centrum voor  Biodiversiteit (NCB). De te verwachten toenemende synergie tussen de onderzoek­programma’s en de participatie van andere instituten zullen het profiel van de Leidse biologieopleiding zowel nationaal als internationaal versterken.  

Het faculteitsbestuur beschouwt het nu voorliggende plan als een stevige basis voor een gezonde Biologie in Leiden. Het plan wordt momenteel uitgewerkt in een personeelsplan en een sociaal plan dat medio december kan worden behandeld in de faculteitsraad en het Lokaal Overleg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.