Universiteit Leiden

nl en

Wybren Scheepsma

Gastmedewerker

Naam
Dr. W.F. Scheepsma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
w.f.scheepsma@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Oude Nederlandse L&C

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer B2.01

Contact

 • Warnar G., Anrooij W. van, Dlabacova A. & Scheepsma W.F. (2022), In memoriam Nigel Palmer (28 oktober 1946 – 8 mei 2022) (Neerlandistiek.nl). [overig]. Overig
 • Scheepsma W.F. (2021), Bespreking van: Morrée C. de (2017), Voor de tijd van het jaar. Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen ca. 470-1588. Middeleeuwse studies en bronnen nr. CLXV. Hilversum : Verloren. Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 136 (40). Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2021), Meister Eckhart, Köln und die Niederlande: Auf der Suche nach Eckhartisten in Brabant. In: Löser F., Schiewer R.D. & Speer A. (red.), Meister Eckhart in Köln nr. 14. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. 117-140. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2019), De eindtijd in Brabant Bespreking van: Wuttke U. (2016) Im Diesseits das Jenseits bereiten. Eschatologie, Laienbildung und Zeitkritik bei den mittelniederländischen Autoren Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem und Jan van Leeuwen, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 26(1): 123-125. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2019), Bespreking van: Jones Claire Taylor (2018), Ruling the Spirit: Women, Liturgy and Dominican Reform in Late Medieval Germany. The Middle Ages Series. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Modern Language Review 114(2): 397-399. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2018), Een uitzonderlijke leidster: Salome Sticken. In: Dlabačová A. & Hofman R.H.F. (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: WBooks. 144-145. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2018), Het oudste Middelnederlandse handschrift van het Neunfelsenbuch. In: Scheepsma W., Vliet G. van & Warnar G. (red.), Friends of God. Vernacular literature and religious elites in the Rhineland and the Low Countries (1300-1500) nr. Temi e Testi. Roma: Edizione di Storia e Letteratura. 105-135. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2018), Het eerste Windesheimse vrouwenklooster. In: Dlabačová A. & Hofman R. (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: WBooks. 142-143. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2018), Een kordate gangmaakster van het eerste uur. In: Dlabačová A. & Hofman R.H.F. (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle: WBooks. 146-147. Boekdeel
 • Vliet G. van, Warnar G. & Scheepsma W.F. (2018), Friends of God. Vernacular literature and religious elites in the Rhineland and the Low Countries (1300-1500) nr. 171. Roma: Edizione di Storia e Letteratura. Boek
 • Scheepsma W.F. (2018), Voorbeeldige levens te boek gesteld. In: Dlabačová A. & Hofman R.H.F. (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen. Zwolle. Zwolle: WBooks. 138-139. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2017), Leven met de levens van de zusters. Griet Essinks versie van het zusterboek van Diepenveen. In: Anrooij W. van & Hoftijzer P. (red.), Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 25-30. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2014), Hendrik van Leuven: Dominican, Visionary and Spiritual Leader of Beguines. In: Griffiths F.J. & Hotchin J. (red.), Partners in Spirit. Women, Men and Religious LIfe in Germany, 1100-500 nr. 24. Turnhout: Brepols. 271-302. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2014), Godsvrienden, Jan van Ruusbroec en de Moderne Devotie. Religieuze bewegingen van de veertiende eeuw en hun verhouding tot de volkstalige geestelijke literatuur, Spiegel der Letteren 56(4): 477-509. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2014), Maastricht en de Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen, De Maasgouw 133(1): 5-14. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2013), Maastricht. In: , Schreiborte des deutschen Mittelalters. Skriptorien-Werke-Maezene. Berlin/Boston: De Gruyter. 307-328. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2013), Zwei mittelniederlaendische Texte des 'Geistbuchs'. Temi e testi nr. 122. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura. Boek
 • Scheepsma W.F. (2013), Writing, Editing, and Rearranging. Griet Essinchghes and her Version of the Sister-Book of Diepenveen. Blanton V., O' Mara V. & Stoop P. (red.), Nuns’ Literacies in Medieval Europe: The Hull Dialogue. Nuns’ Literacies in Medieval Europe. Turnhout: Brepols. 275-292. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2013), «Речи о различении» Майстера Экхарта в средневековых Нидерландах, Simvol : žurnal christianskoj kul'tury pri slavjanskoj biblioteke v pariche - revue semestrielle publiée par la Bibliothèque Slave de Paris 63: 239-261. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2012), Alijt Bake (1415-1455) und die deutschen Prediger des 14. Jahrhunderts. In: Mertens V., Schiewer H.-J., Schiewer R. & Schneider-Lastin W. (red.), Predigt im Kontext. Berlin-Boston: De Gruyter. 379-397. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2012), Das mittelniederländische Nachleben der Erfurter >Reden< Meister Eckharts. Gottschall D. & Mieth D. (red.), Meister Eckharts > Reden in ihrem Kontext. Meister Eckharts >Reden< in ihrem Kontext. Stuttgart: Kohlhammer. 131-151. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2011) Preken in perspectief. Bespreking van: Mertens T., Burger C. & Stoop P. (2009), De Middelnederlandse preek. Middeleeuwse studies en bronnen nr. 116. Hilversum: Verloren. Spiegel der Letteren 53(1): 91-94. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2010), The Daring Flight of a Soaring Bird: Beatrice of Nazareth. In: Gemert Lia van, Joldersma Hermine, Marion Olga van, Poel Dieuwke van der & Schenkeveld-Van der Dussen Riet (red.), Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875. A Bilingual Anthology. Amsterdam: Amsterdam University Press. 70-77. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2010), Inspired and Resolute: Alijt Bake. In: Gemert Lia van, Joldersma Hermina, Marion Olga van, Poel Dieuwke van der & Schenkeveld-Van der Dussen Riet (red.), Women’s Writing from the Low Countries 1200-1875. A Bilingual Anthology. Amsterdam: Amsterdam University Press. 92-97. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2010), ‘As Sister Souken was wont to say’: The Diepenveen Book of Sisters. In: , Women’s Writing from the Low countries 1200-1875. A Bilingual Anthology. Amsterdam: Amsterdam University Press. 112-119. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2010), Busch, Johannes. In: , Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden-Boston: Brill. 227-228. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2010), Vorncken, Wilhelmus. Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden-Boston: Brill. Boek
 • Scheepsma W.F. (2010) Review. Bespreking van: Nieuwenhove Rik van & Faessen Robert (2008), Late Medieval Mysticism of the Low Countries. The Classics of Western Spirituality: A Library of Great Spiritual Masters. Mahwah, NJ. unknown FGW : 313-314. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2010) Recensie. Bespreking van: Ermens Daniël & Dijk Willemijn van (2008), Repertorium van Middelnederlandse preken / Repertorium of Middle Dutch Sermons preserved in manuscripts for before 1550. IV, Aerdenhout-Darmstadt. V, Den Bosch-Leeuwarden. VI, Leiden-Zwolle. VII, Verantwoording en indices. Leuven. Church History and Religious Culture 90: 360-362. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2010) boekbespreking. Bespreking van: Engen John van (2008), Sisters and Brothers of the Common Life: The Devotio Moderna and the World of the Later Middle Ages. Philadelphia. unknown FGW : 532-533. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2009), Het venijn van broeder IJsewijn. Velthem over een obscure boeteprediker en het einde der tijden. Besamusca B., Sleiderink R. & Warnar G. (red.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. . Hilversum: Verloren. 143-159. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2008), The 'Limburg Sermons'. Preaching in the Medieval Low Countries at the Turn of the Fourteenth Century. Leiden: Brill. Boek
 • Scheepsma W.F. (2008), Meister Eckhart in den Niederlanden. Rezeption und Überlieferung im vierzehnten Jahrhundert. Brandt R. & Lau D. (red.), exemplar. Festschrift für Kurt Otto Seidel. . Frankfurt am Main: Peter Lang. 9-45. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2007), Het Boecxken der passien. Van handschrift naar druk in geestelijke kringen, Spiegel der Letteren 49: 213-230. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Hollander A.A. den, Kwakkel F. & Scheepsma W.F. (red.) (2007), Middelnederlandse bijbelvertalingen. Hilversum: Verloren. Boekredactie
 • Scheepsma W.F. (2007), Hooglied. Verlokkend, maar gevaarlijk. Hollander A., Kwakkel F. & Scheepsma W.F. (red.), Middelnederlandse bijbelvertalingen. . Hilversum: Verloren. 87-96 113-116. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2007), Überregionale Beziehungen zwischen dem Rheinland und Brabant in der mystischen Literatur des 14. Jahrhunderts. Cesalli L., Germann N. & Hoenen M.J.F.M. (red.), University, Council, City. Intellectual Culture on the Rhine (1300-1550). . Turnhout: Brepols. 247-275. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2007), Diepenveen: de Nederlands-hervormde kerk. In: Blockmans W.P. & Pleij H. (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amsterdam: Bert Bakker. 302-313. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2006) Boekbespreking. Bespreking van: Sherwood-Smith M. (2003), Repertorium of Middel Dutch Sermons preserved in manuscripts from before 1550. Leuven: Peeters. Dutch Review of Church History 86: 311-313. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2006), Modern Devotion (incl. the Sisters of the Common Life. Schaus M. (red.), Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia. . London: Routledge. Non-refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2006), Alijt Bake (1415-1455), Digitaal Vrouwenlexicon Nederland : . 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2006), Bake, Alijt. In: Schaus M. (red.), Women and Gender in Medieval Europe. An Encyclopedia. Routledge encyclopedias of the Middle Ages. London: Routledge. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2006) Een uit vier. Bespreking van: Burger C. & Hollander A. (2004), Evangelienharmonien des Mittelalters nr. 1. Assen: Van Gorcum. Queeste 13: 74-78. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2005), De Limburgse sermoenen (ca. 1300). De oudste preken in het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker. Boek
 • Scheepsma W.F. (2004), Medieval Religious Women in the Low Countries. The Modern Devotion, the Canonesses of Windesheim, and their Writings. Woodbridge: The Boydell Press. Boek
 • Scheepsma W.F. (2004), Mystical networks in the Middle Ages? On the first women writers in Middle Dutch and their literary contacts. In: Dijk S. van, Broomans P., Meulen J.F. van der & Oostrom F.P. van (red.), I have heard about you. Foreign Women's Writing Crossing the Dutch Borders. Hilversum: Verloren. 43-60. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2004), Check and Double-check: An Unknown Vision Cycle by a Religious Woman from the Low Countries. Hemptinne Th. de & Góngora M.E. (red.), The Voice of Silence. Women's Literacy in a Men's Church. . Turnhout: Brepols. 207-222. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2004), Beatrice of Nazareth: the first woman author of mystical texts. Mulder-Bakker Anneke B. (red.), Seeing and Knowing. Women and Learning in Medieval Europe 1200-1550. . Turnhout: Brepols. 49-66. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2004), Salome Sticken, Digitaal Vrouwenlexicon Nederland : . 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2003) Boekbespreking. Bespreking van: Mayne-Kienzle B. (2000), The sermon. Turnhout: Bepols. Ons Geestelijk Erf 77: 318-320. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2003), Aldfryske preken?, Philologia Frisica anno 2002. . Ljouwert: Fryske Akademy. 183-199. 'Refereed' congrespublicatie
 • Mertens T. & Scheepsma W.F. (2003), Deutsche Predigtsammlungen im Mittelniederländischen. Lehmann-Benz A., Küsters U. & Zellman U. (red.), Schnittpunkte. Deutsch-Niederländische Literaturbeziehungen im späten Mittelalter. . Münster: Waxmann. 67-81. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2003), Mysticism and Modern Devotion: Alijt Bake's (1415-1455) Lessons in the Mystical Way of Living. In: Blommestijn H., Caspers C. & Hofman R. (red.), Spirituality renewed. Studies on the Significant Representatives of the Modern Devotion. Leuven: Peeters. 157-167. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2003), Illustere voorbeelden. De invloed van de Legenda aurea op de geschriften van de koorvrouwen van Windesheim. Berteloot A., Dijk H. van & Hlatky J. (red.), »Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda«. Beiträge zur niederländischen Übersetzung der Legenda aurea. . Münster: Waxmann. 261-282. 'Refereed' congrespublicatie
 • Scheepsma W.F. (2003) Boekbespreking. Bespreking van: Mayne-Kienzle B.M. (2000), The Sermon nr. 3. Turnhout: Brepols. Ons Geestelijk Erf 77: 318-320. Boekbespreking
 • Slings H.G., Oosterman J.B., Munnik E.-J., Anrooij W. van, Oostrom F.P. van & Scheepsma W.F. (red.) (2002), . Literatuurgeschiedenis.nl (=website t.b.v. het middelbaar onderwijs). Boekredactie
 • Hogenelst B.T. & Scheepsma W.F. (2002), Meester van de Middelnederlandse mystiek. Kurt Ruh (1914-2002). In: Anrooij W. van, Hogenelst B.T. & Warnar G. (red.), Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press. 235-252. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (red.) (2002), Het ootmoedig fundament van Diepenveen. Zeshonderd jaar Maria en Sint-Agnesklooster 1400-2000. Kampen: IJsselacademie. Boekredactie
 • Scheepsma W.F. (2001) Recensie. Bespreking van: Bosch R. (2001), Beelden van Liduina: die maghet van Scyedam. Schiedam. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80: 198-199. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2001), Filling the blanks. A Middle Dutch Dionysius Quotation and the Origins of the Rothschild Canticles, Medium Aevum 70(278): 278-303. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2001), Een Engelse vertaling, Nieuwsbrief Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen 19: 7-9. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (2001) Recensie. Bespreking van: Faesen R. (2001), Begeerte in het werk van Hadewijch. Leuven: Peeters. Spiegel der Letteren 43: 76-79. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2000) Recensie. Bespreking van: Pol F. van der (2000), De susteren van Sanct-Agnetehuus. De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent. Kampen: IJsselacademie. Ons Geestelijk Erf 74: 284285. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2000) Recensie. Bespreking van: Hinz U. (2000), Die Brüder vom gemeinsamen Leben im Jahrhundert der Reformation. Das Münstersche Kolloquium. Tübingen: Niemeyer. Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 80: 350-352. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2000), Hadewijch und die Limburgse sermoenen. Überlegungen zu Datierung, Identität und Authentizität. In: Haug W. & Schneider-Lastin W. (red.), Deutsche Mystik in abendländischen Zusammenhang. Neu erschlossene Texte, neue methodische Ansätze, neue theoretische Konzepte. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 653-682. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (2000) Recensie. Bespreking van: Colledge E. (2000), Margaret Porette, The Mirror of Simple Souls. Notre Dame: University of Notre Dame. Ons Geestelijk Erf 74: 268-269. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2000) recensie. Bespreking van: Kock Th. (2000), Die Buchkultur der Devotio moderna nr. 7. Frankfurt a.M.: Peter Lang. Queeste : 89-93. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (2000) Recensie. Bespreking van: Deploige J. (2000), In nomine femineo indocta. Kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen (1089-1179). Hilversum: Verloren. Ons Geestelijk Erf 74: 264-264. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1999) Hendrik Herps Spiegher. Bespreking van: Freienhagen-Baumgardt K. (1999), Hendrik Herps Spiegher der volcomenheit in oberdeutscher Überlieferung, Miscellanea Neerlandica XVII. Leuven. BMGN: Low Countries Historical Review 114: 591-592. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1999) recensie. Bespreking van: Schweitzer F.J. (1999), Meister Eckhart und der Laie: ein antihierarchistischer Dialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden nr. 115. Berlijn: Akademie Verlag. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 4: 374-377. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1999) Recensie. Bespreking van: Schweitzer F.J. (1999), Meister Eckhart und der Laie: ein antihierarchischerDialog des 14. Jahrhunderts aus den Niederlanden. Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Berlin: Akademie Verlag. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 374-377. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1999), Limburgse sermoenen, Nieuwsbrief Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen (16): 11-14. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1999) recensie. Bespreking van: Hendrix G. (1999), Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren (3 dln.). Leuven: Faculteit Godgeleerdheid Leuven. Ons Geestelijk Erf 73: 92-95. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1999) Recensie. Bespreking van: Kaelber L. (1999), Schools of Asceticism. Ideology an Organization in Medieval Religious Community. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. Ons Geestelijk Erf 73: 248-250. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1998), Lezen tegen de duivel. De geestelijke lectuur van Katharina van Naaldwijk, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 4(98): 224-230. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1998) Boekbespreking. Bespreking van: Schiemer H.J. (1998), Die Schwarzwalder Predigten nr. 72. Tübingen: Niemeyere. Ons Geestelijk Erf 1: 123-126. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (red.) (1998), . Ons Geestelijk Erf. Boekredactie
 • Scheepsma W.F. (1998), Jacomijne Costers bij de duivel op bezoek, Economía, Sociedad y Territorio 20(81): 11-11. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1997) Boekbespreking. Bespreking van: Jaren Lewis G. (1997), By women, for women, about women nr. 71. Toronto: Pontificiak Institute. Ons Geestelijk Erf 3: 274-276. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (23 september 1997), Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Dissertatie, Leiden University). Amsterdam: Prometheus. Promotor(en): Oostrom F.P. van. Dissertatie
 • Scheepsma W.F. (1996), De helletocht van Jacomijne Costers (±1503), Ons Geestelijk Erf : 157-185. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1996), Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Over Latijnse en Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie. In: Wackers P.W.M. (red.), Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: NN. 211/238-334/346. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (1996), Zusterboeken. Bijzondere bronnen voor de Moderne Devotie. In: Eijl C. van, Everard M. & Hellevoort M. (red.), Het zaad der middeleeuwen. AMsterdam: NN. 153-170. Boekdeel
 • Oosterman J.B., Scheepsma W.F. & Warnar G. (1996), Lezen voor een zuiver gemoed. Over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late middeleeuwen. Catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996. Leiden: NN. Boek
 • Scheepsma W.F. (1995), De trechter en de spin. Metaforen voor mystiek leiderschap van Alijt Bake, Ons Geestelijk Erf 69: 222-234. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1995), For hereby I hope to rouse some to piety. Books of sisters from convents and sister-houses associated with the Devotio moderna in the Low Countries. In: Smith L. & Taylor J.H.M. (red.), Women, the Book and the Godly. Selected proceedings of the St Hilda's conference, 1993. Cambridge: NN. 27-40. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (1995) Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de dertiende eeuw. Bespreking van: Vandenbroeck J.P. (1995), Vrouwen in extase. Brussel: NN. Queeste 2: 74-78. Boekbespreking
 • Scheepsma W.F. (1995), Trije froulju út Fryslân yn it ferneamde kleaster Diepenveen, De Vrije Fries 65: 19-36. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1995), Het Kapittel van Windesheim en de zielzorg van vrouwen, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 9: 255-265. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1994), «Van die memorie der passien ons Heren» van Alijt Bake, Ons Geestelijk Erf 68: 106-128. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Jongen L. (1993), Wachten op de hemelse Bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literairhistorisch perspectief. In: , Boeken voor de eeuwigheid. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen nr. 8. Amsterdam: Prometheus. 295-317. Boekdeel
 • Scheepsma W.F. (1993), Hemels verlangen, Amsterdam. Griffioen. Amsterdam: Querido. Boek
 • Tersteeg J.J.T.M. (1992), Cartularium van O.L. Vrouweklooster te Renkum 1383-1609. Werken uitgegeven door 'Gelre', vereniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht nr. 40. Arnhem. Boek
 • Scheepsma W.F. (1992), Onbekende literatuur door onbekende vrouwen, Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 9: 322-329. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Scheepsma W.F. (1992), Twee onuitgegeven traktaatjes van Alijt Bake, Ons Geestelijk Erf 66: 145-167. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Hogeschool Leiden, afd. Educatie Docent
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.