Universiteit Leiden

nl en

Winifred Gebhardt

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. W.A. Gebhardt
Telefoon
+31 71 527 4084
E-mail
gebhardt@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8067-5598

Kort CV

Winifred (Winnie) Gebhardt is een expert op het gebied van verandering van gezondheidsgedrag. Ze studeerde psychologie in Utrecht en behaalde haar doctoraal examen in 1989. Ze deed een post-master onderzoeksstage aan Harvard Medical School. Daarna werkte ze in verschillende (gezondheids) organisaties, voordat ze Assistent in Opleiding werd aan de Universiteit Leiden in 1992. Ze promoveerde cum laude in 1997 op haar dissertatie “Health behaviour goal model: Towards a theoretical framework for health behaviour change." Sinds 1997 was ze werkzaam als Universitair Docent en sinds 2006 als Universitair Hoofddocent bij de sectie Gezondheids- Medische - en Neuropsychologie te Leiden. Winnie Gebhardt is sinds augustus 2019 ook voor een dag per week stafmedewerker bij het Dual PhD Centre in Den Haag.

Onderwijs

Winnie Gebhardt geeft onderwijs in Gezondheidspsychologie met speciale aandacht voor gedragsverandering. Ze coördineert en verzorgt de Master cursussen “Research Topics in Health Promotion” en “Health Promotion and Disease Prevention”. In de laatste ontwikkelen studenten een interventie die ze vervolgens aanbieden tijdens de “Healthy Faculty Days”, waarbij de hele faculteit participeert. 

Nevenfuncties

Winnie Gebhardt is ook voorzitter van de Psychology Master Opleidingscommissie, en heeft vele andere nevenfuncties, zoals lidmaatschap van de visitatiecommissie voor de opleidingen psychologie. Bij de aankomende conferentie van de European Health Psychology Society (zomer 2018) zal ze een honourary Fellowship ontvangen van de Society voor haar bijzondere bijdrage aan het gebied van de gezondheidspsychologie.

cv in pdf

Onderzoek

Winnie Gebhardt bestudeert de dynamische interactie tussen gezondheids- en andere persoonlijke doelen, inclusief de rol van ambivalentie, doel priotisering, interdoelconflict en –facilitatie. Ze onderzoekt ook interventie technieken om de link tussen ene gezondheidsdoel en persoonlijke identiteit te versterken, bijvoorbeeld door het gezondheidsdoel te koppelen aan toekomstige zelven of door transitionele ideniteiten te boosten. Daarnaast evalueert ze (overheids) interventies die gezonde leefgewoonten promoten, en onderzoekt ze manieren om het implementatieproces van interventies te verbeteren.

Beurzen

 • The effects of the public smoking ban on current smokers' smoking behavior and (self)conceptions, and implications for governmental communication. (Miro/Pfizer) 
 • Preconditions for effective implementation of tailored-based interventions to enhance an active life-style among high risk populations. (ZonMW) 
 • Who takes care for the caregivers? (ZonMW) 
 • The effectiveness of implementation intentions in reducing alcohol consumption among students (LUF) 
 • Evaluation of the prevention programme for elementary schools “Fire”. (Dutch Burn Society) 

Prijzen

 • Honorary Fellow van de European Health Psychology Society (2018)

Betrokken promotoren

 • Prof. dr. C.J.M.G. Maes

Begeleiding promovendi

 • Janice Sandjojo.Promoting self-management in people with intellectual disability (lopend)
 • Eline Meijer. This is (not) who I am: Understanding identity in continued smoking and smoking cessation (2017). 
 • Josanne Huijg. Preconditions for the effective introduction of physical activity interventions for high-risk populations to primary health care. (2013)
 • Karin Menninga. Continued abstinence and relapse among ex-smokers (2013)  
 • Emma Massey. Explaining well-being and headache in adolescence: A self-regulation perspective (2009)

Relevante links

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Gezondheids, Medische- Neuropsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A05

Contact

Publicaties

 • Issoria Rouwondersteuner
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.