Universiteit Leiden

nl en

Wilma der Weduwe

Buitenpromovendus / gast

Naam
Mr. W.M.A. der Weduwe
Telefoon
+31 70 800 9400
E-mail
w.m.a.der.weduwe@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Van een rechtsprekende organisatie naar een bestuurlijke organisatie die rechtspreekt'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Wilma der Weduwe

Binnen de rechterlijke organisatie is sprake van een zogenoemd matrixmodel. Daarbij hebben de verschillende actoren binnen de rechtspraak, afhankelijk van hun rol en positie binnen de organisatie, andere en uiteenlopende belangen. Dat levert soms een spanningsveld op. De bestuurders in de gerechten sturen op beleid, waarbij diverse kwaliteits- en prestatienormen in het oog dienen te worden gehouden. De rechters zijn vooral gericht op en bewaken de onafhankelijkheid en de juridische kwaliteit van de rechtspraak. De juridisch medewerkers dienen dit proces steeds te ondersteunen. Vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering hebben juridisch medewerkers echter ook te maken met kwantiteit en output.

Mijn onderzoek zal zich concentreren op de rol en positie van de rechter, zulks vanuit een bestuurskundige invalshoek. Dit in een historisch perspectief, waarbij de reorganisatie van de rechterlijke organisatie per 1 januari 2002 het omslagpunt vormt. De situatie daarvoor en daarna worden met elkaar vergeleken. Welke gevolgen heeft de reorganisatie van de Nederlandse rechtspraak gehad voor de rol en positie van de rechter?

Buitenpromovendus / gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.