Universiteit Leiden

nl en

Ton Broeders

Hoogleraar/Gast

Naam
Prof.dr. A.P.A. Broeders
Telefoon
+31 71 527 7528
E-mail
a.p.a.broeders@law.leidenuniv.nl

Ton Broeders is hoogleraar criminalistiek bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Ton Broeders

Ton Broeders is hoogleraar criminalistiek bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

A.P.A. (Ton) BROEDERS trad in 1971 in dienst van de Nijmeegse Radboud Universiteit, waar hij zich tot 1988 bezighield met onderwijs en onderzoek op het gebied van de fonetiek, taalvariatie, sociolinguïstiek en lexicografie. In 1988 volgde zijn aanstelling bij het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium (GL) in Rijswijk, waar hij een sectie forensisch spraak- en audio-onderzoek opzette. In 1992 werd hij beëdigd als vast gerechtelijk deskundige, in welke hoedanigheid hij de afgelopen jaren honderden deskundigenrapporten heeft uitgebracht op het terrein van het forensisch taal- en spraakonderzoek. In 1996 werd hij hoofd van de afdeling Schrift-, Spraak- en Documentonderzoek. In 2002 volgde zijn benoeming tot Chief Scientist aan het inmiddels tot Nederlands Forensisch Instituut herdoopte GL.  

In 2003 promoveerde hij aan de universiteit Leiden op een proefschrift met de titel Op zoek naar de bron: over de grondslagen van de criminalistiek en de waarde van het forensisch bewijs, waarvoor hij in 2006 de Prof. A.E.J. Moddermanprijs voor dissertaties op het gebied van de strafrecht(hulp)wetenschappen ontving. In 2004 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar criminalistiek bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit Leiden. In 2007 volgde zijn benoeming tot hoogleraar-directeur van The Maastricht Forensic Institute (TMFI), welke functie hij tot zijn pensionering in 2011 combineerde met zijn Leidse aanstelling. Hij is bestuurslid en medeoprichter van de IAFPA ( International Association for Forensic Phonetics and Acoustics) en was van 1998 tot 2002 (de eerste) voorzitter van de ENFSI Expert Working Group for Forensic Speech and Audio Analysis. Hij trad op als Reporting Officer voor het gebied Forensic Speech and Audio Analysis, and Forensic Linguistics voor het 13e en 14e Interpol Forensic Science Symposium, Lyon, Frankrijk in 2001 en 2004 en is lid van de redactie van The International Journal of Speech, Language and the Law en van Expertise en Recht.

Hoogleraar/Gast

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Taverne M.D. & Broeders A.P.A. (2015), The Light’s at the End of the Funnel! – Evaluating the effectiveness of the transnational exchange of DNA profiles between the Netherlands and other Prüm countries (. Criminal Law and Criminology, Law, Leiden). Zutphen: Paris Legal Publishers.rapport
 • Broeders A.P.A. (2014), Redactioneel: Iedereen in de databank?, Expertise en Recht 7(5): 149-152.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2014), Philosophy of Forensic Identification. In: Bruinsma G.J.N., Weisburd D.L. (Red.) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Science and Business Media. 3513-3526.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2014), Bespreking van: Lex Meulenbroek & Paul Poley (2014) Kroongetuige DNA. Onzichtbaar spoor in spraakmakende zaken, Expertise en Recht 7(4): 124-127.boekbespreking
 • Broeders A.P.A. (2013), ‘What’s in a name...?' – DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak-Vaatstra en andere zaken, Expertise en Recht 6(1): 9-15.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2013), Forensisch bewijs . In: Boone M.M., Brants C.H. (Red.) Criminologie en Strafrecht. Den Haag: Boom Lemma. 105-149.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2013), Redactioneel: Wat als de deskundige blundert?, Expertise en Recht 6(4): 113-114.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2012), Kan de taalkunde misdaden oplossen? - Over forensische taalkunde. In: Boogaard M., Jansen M. (red.) Alles wat je altijd al had willen weten over taal: De taalcanon.. Amsterdam: Meulenhoff. 117-119.boekdeel
 • Nijboer J.F. & Broeders A.P.A. (2012), Redactioneel: Een tijdschrift met een boodschap, Expertise en Recht: 1-4.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2012), Ontwikkelingen in het deskundigenonderzoek: blind onderzoek – logisch redeneren en rapporteren. In: Gras R.J., Huijsmans E.C., Spooren M.M., Verhoeven-van der Heijden M.C.H. (red.) De deskundige in milieu- en gezondheidszaken.. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 102-110.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2011), Het forensisch tekort, Expertise en Recht 4(4): 142-151.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2010), Decision Making in LADO – A View from the Forensic Arena. In: Zwaan K., Muysken P., Verrips M. (Red.) Language and Origin: The Role of Language in European Asylum Procedures: Linguistic and Legal Perspectives. Nijmegen: Wolf Legal Publishing. 51-60.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2010), DNA-onderzoek en gerechtelijke dwalingen – over Femke’s tunnel. In: Schoep G.K., Cleiren C.P.M., Leun J.P. van der, Schuyt P.M. (red.) Vervlechting van domeinen – opstellen aangeboden aan prof.mr. J.L. de Wijkerslooth. Meijers-reeks nr. 184. Deventer: Kluwer. 161-171.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2010), ”Begrijpt de rechter wat ik bedoel?” – over het gebruik van “logisch correcte” conclusies in het forensisch identificatieonderzoek, Ars Aequi (1): 494-498.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2008), Vergelijkend spraakonderzoek. In: Broeders A.P.A., Muller E.R. (Red.) Forensische wetenschap. Studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer. 508-514.boekdeel
 • Broeders A.P.A. & Muller E.R. (Red.) (2008), Forensische wetenschap: studies over forensische kennis en organisatie. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Broeders A.P.A. (2008), Low Copy Number DNA in Engeland en Wales - weer terug van even weggeweest?, Expertise en Recht 1(3): 69-71.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2008), Speaker Identification in the Forensic Arena. In: Olsen F., Lorz A., Stein D. (red.) Law and Language - Theory and Society.. Dusseldorf: Dusseldorf University Press. 59-85.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2008), Forensische wetenschap: de stand van zaken. In: Broeders A.P.A., Muller, E.R. (red.) Forensische wetenschap - Studies over forensische kennis en organisatie.. Deventer: Kluwer. 11-49.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2007), Principles of Forensic Identification Science. In: Newburn T., Williamson T., Wright A. (Red.) Handbook of Criminal Investigation. Devon: Willan Publishing. 303-337.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2007), De officier, de deskundige en de schoenmaker - over de rol van het OM als poortwachter voor het deskundigenbewijs, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 4: 118-126.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2006), De blote vuisten van Van Koppen, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 69-70.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A., Kerstholt J.H., Amelsvoort A.G. van & Jansen N.J.M. (2006), Effects of accent, retention and telephone, Applied Cognitive Psychology 20(2): 187-197.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Broeders A.P.A. & Sjerps M.J. (2006), Het Bayesiaanse denkraam verdient beter, NJB 14: 807-808.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2006), Of Earprints, Fingerprints, Scent Dogs, Cot Deaths and Cognitive Contamination: A Brief Look at the Present State of Play in the Forensic Arena, Forensic Science International 159(2-3): 148-157.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Broeders A.P.A., Kloosterman A.D. & Sjerps & M.J. (2006), Een gevaarlijke tak van sport – Reactie van het NFI op ‘De mythe van het DNA-bewijs’, Advocatenblad 14: 697-701.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2005), Vingers, kogels, vezels, haren, oren en andere sporen - over de waarde van klassieke forensische identificatiemethoden, Strafblad 3: 121-126.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2005), De advocaat en de schoenmaker - over de rol van de advocaat als poortwachter voor het deskundigenbewijs, Strafblad 3: 11-26.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (2005), Individualisatie in de traditionele criminalistiek. In: Sjerps M.J., Coster van Voorhout J.A. (Red.) Het onzekere bewijs. Deventer: Kluwer. 49-97.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2005), Ontwikkelingen in de criminalistiek – van vingerspoor tot DNA-profiel, van zekerheid naar waarschijnlijkheid (Oratie) Meijers-reeks. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.inaugurele rede
 • Jansen E.J.M, Kerstholt J.H., Amelsvoort A.G. van & Broeders A.P.A. (2004), Betrouwbaarheid auditieve bewijsconfrontatie 2: effect van accent, retentie en telefoon TNO-rapport nr. TM-04-C035. Soesterberg: TNO.rapport
 • Broeders A.P.A. (2004), Forensisch onderzoek van A tot Z, Justitiële verkenningen 30: 29-60.artikel in tijdschrift
 • Kerstholt J.H., Jansen N.J.M., Amelsvoort A.G. van & Broeders A.P.A. (2004), Earwitnesses: Effects of Speech Duration, Retention Interval and Acoustic Environment, Applied Cognitive Psychology 18(3): 327-336.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Broeders A.P.A. (3 december 2003), Op zoek naar de bron: over de grondslagen van de criminalistiek en de waardering van het forensisch bewijs. In: Meijers-reeks, nr. 63 (Dissertatie). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Nijboer J.F., Uges D.R.A.dissertatie
 • Broeders A.P.A. (2003), The Role of the Forensic Expert in an Inquisitorial System. In: Koppen P.J. van, Penrod S.D. (Red.) Adversarial versus Inquisitorial Justice: Psychological Perspectives on Criminal Justice Systems. New York: Plenum. 245-253.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2003), Earwitnesses Line-ups: Effects of Speech Duration, Retention Interval and Acoustic Environment on Identification Accuracy. In: Proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology. Geneve. 1146-1149.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2002), De plaats van de forensische geneeskunde in de criminalistiek: splendid isolation, a shining example or a serious case for treatment?. In: Knijff P. de (Red.) Ontwikkelingen in de forensische geneeskunde. Leiden: Boerhave Commissie. 25-40.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2002), Het herkennen van stemmen. In: Koppen P.J. van, Hessing D., Merckelbach H., Crombag H.F.M. (Red.) Het Recht en Binnen: Psychologie van het Recht. Deventer: Kluwer. 573-596.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2002), Daubert en Saks: het einde van de klassieke identificatiecriminalistiek?, Nederlands Juristenblad 36: 1786-1798.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A., Amelsvoort A.G. van, Jansen E.J.M. & Kerstholt J.H. (2002), Betrouwbaarheid auditieve bewijsconfrontatie: effect van spraak en retentie TNO-rapport nr. TM-04-C035. Soesterberg: TNO.rapport
 • Broeders A.P.A., Cambier-Langeveld T. & Vermeulen J. (2002), Arranging a voice line-up in a foreign language, Forensic Linguistics 9: 102-110.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A., Cambier-Langeveld T. & Vermeulen J. (2002), Obtaining reference material in a case with two unknown speakers: getting two suspects on speaking terms, Forensic Linguistics 9: 85-91.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. & Vieregge W.H. (2001), Ein Ansatz zur Bestimmung der Aussprachevariation aufgrund phonetischer Transkriptionen, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik: 440-452.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. & Amelsvoort A.G. van (2001), A Practical Approach to Forensic Earwitness Identification: Constructing a Voice Lineup. In: Wójcikiewicz J. (Red.) Problems of Forensic Sciences: Proceedings of EAFS Meeting. Krakau, Polen. 237-245.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2001), Forensic Speech and Audio Analysis. In: Forensic Linguistics 1998-2001 - A Review (Proceedings 13th INTERPOL Forensic Symposium Lyon, Frankrijk). 54-84.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2000), Speech as a Biometric: Separating the Goats from the Sheep?. In: Breur C.M., Kommer M.M., Nijboer J.F. & J. M. Reijntjes (red.) New Trends in Criminal Investigation and Evidence Vol II.. Antwerpen: Intersentia. 83-94.boekdeel
 • Broeders A.P.A. (2000), De forensisch deskundige in Nederland, Annals of General Hospital Psychiatry 8: 366-372.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (1999), Enige overwegingen bij het gebruik van waarschijnlijkheidsconclusies in het forensisch onderzoek, Ambiente Construído 29(5): 389-407.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (1999), Some Observations on the Use of Probability Scales in Forensic Identification, Forensic Linguistics : the international journal of language and the law 6(2): 228-241.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. (1996), Earwitness Identification: Common Ground, Disputed Territory and Uncharted Areas, Forensic Linguistics : the international journal of language and the law 3(1): 3-13.artikel in tijdschrift
 • Braun Angelika & Broeders A.P.A. (1996), Zu den Möglichkeiten einer technischen Qualitätsverbesserung von Tonaufzeichnungen, Neue Zeitschrift für Strafrecht 4: 173-178.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A., Rietveld & A.C.M. (1995), "Ik hoor 't al!": Over de Identificatie van Personen door Oorgetuigen, Ambiente Construído 25(1): 28-48.artikel in tijdschrift
 • Broeders A.P.A. & Rietveld A.C.M. (1995), Speaker Identification by Earwitnesses. In: Braun A., Köster J.-P. (red.) Studies in Forensic Phonetics.. Trier: Wissenschaftlicher Verlag. 24-40.boekdeel
 • Politieacademie Apeldoorn Gastdocent
 • Universiteit Maastricht Emeritus Hoogleraar Criminalistiek