Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Sinds september 2012 is Tobias van der Wal als promovendus verbonden aan de afdeling Historische ontwikkeling van het recht.

Meer informatie Tobias van der Wal

Curriculum Vitae

Tobias van der Wal (1988) studeerde vanaf 2006 Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is in 2012 afgestudeerd met despecialisatie ‘Civiel recht’. Sinds september 2012 is hij als promovendus verbonden aan de afdeling Historische ontwikkeling van het recht.

De samenloop tussen de condictio en de rei vindicatio

Hij houdt zich bezig met de vraag in welke gevallen er in de Europese rechtsgeschiedenis samenloop bestond tussen de rei vindicatio—de zakelijke rechtsvordering van de niet-bezittende eigenaar tegen de bezittende niet-eigenaar—en de  condictio, de persoonlijke actie ter ongedaanmaking van een verrijking.

Geen relevante nevenwerkzaamheden