Universiteit Leiden

nl en

Thijs Jan van Schie

Promovendus

Naam
Drs. T.J. van Schie
Telefoon
+31 71 527 3451
E-mail
t.j.van.schie@fsw.leidenuniv.nl

Thijs Jan van Schie is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, als cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog. In datzelfde jaar behaalde hij zijn eerstegraadslesbevoegdheid voor het vak maatschappijleer. Nadien heeft Thijs Jan op diverse onderwijsinstellingen gewerkt, waaronder: het Marecollege in Leiden (voortgezet onderwijs), de Catholic University of Malawi, de Hanoi Medical University en de Universiteit Leiden. Momenteel is Thijs Jan verbonden aan het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie als promovendus.

Zijn promotieonderzoek Globalisation of Waldorf Education: An Ethnographic Case Study from the Philippines gaat over vrijeschoolonderwijs in de Filippijnen. Het vrijeschoolonderwijs groeit wereldwijd en biedt alternatieve onderwijsinzichten. Dit onderzoek gaat over hoe onderwijsidee├źn zich over de wereld verspreiden. Dit wordt gedaan aan de hand van een vrijeschool op de Filippijnen, waar pioniers opnieuw gestalte geven aan vrijeschoolonderwijs, passend bij de lokale culturele context.

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Culturele Antropologie/ Ontw. Sociologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A23

Contact

Publicaties

  • Marecollege Docent voortgezet onderwijs
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.