Universiteit Leiden

nl en

Thea Vliet Vlieland

Hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen

Naam
Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland
Telefoon
+31 71 526 3598
E-mail
t.p.m.vliet_vlieland@lumc.nl
ORCID iD
0000-0001-6322-3859

Thea P.M. Vliet Vlieland is hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen. Daarnaast is zij verbonden aan Basalt Revalidatie, Den Haag/Leiden en Hogeschool Leiden. Zij is lid van het management team van het LUMC thema Prevention and Lifestyle. Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). Zij ontving de Reumatologie Penning van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (2018), Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) en de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Meer informatie over Thea Vliet Vlieland

Thea P.M. Vliet Vlieland is hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen. Daarnaast is zij verbonden aan Basalt Revalidatie, Den Haag/Leiden en Hogeschool Leiden. Zij is lid van het management team van het LUMC thema Prevention and Lifestyle. Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European Alliance of  Associations for Rheumatology (EULAR). Zij ontving de Reumatologie Penning van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (2018), Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) en de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Doelmatigheid van revalidatieprocessen

Het onderzoeksterrein van de leerstoel van Thea Vliet Vlieland betreft de doelmatigheid van revalidatieprocessen, met name op het gebied van fysiotherapie en het bevorderen van lichamelijke activiteit. Haar onderzoek heeft als uiteindelijk doel de toegevoegde waarde van revalidatieprocessen voor de patiënt inzichtelijk te maken, en waar dat nodig of gewenst is, de kwaliteit en toegankelijkheid ervan te verbeteren.

Mensen met musculoskeletale aandoeningen en hersenletsel hebben, naast medische zorg, in veel gevallen ook zorg en begeleiding van andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen of psychologen nodig. Op grond van inzicht in de ervaren problematiek, het zorggebruik en de zorgbehoefte kunnen passende interventies worden (her)ontworpen. Deze kunnen bestaan uit enkelvoudige behandelvormen, zoals oefentherapie, of uit complexe, multidisciplinaire zorgpaden.  Vervolgens worden de effecten, kosten en waardering van patiënten, hun naasten en professionele zorgverleners geëvalueerd. Bij het bepalen van de waarde gaat het niet alleen om de situatie tot en met of direct na het behandelproces, maar om het volledige proces van functioneel herstel en terugkeer in de maatschappij op de langere termijn.

Belangrijk is dat inzichten in die interventies die de meeste waarde opleveren voor de patiënt ook hun weg naar de praktijk vinden, waarvoor in veel gevallen gerichte implementatiestrategieën nodig zijn. Implementatieonderzoek maakt dan ook een belangrijk deel uit van het onderzoek van de leerstoel. 

Het onderzoek naar zorgprocessen sluit aan bij het thema "Preventie en  Gezondheidszorgonderzoek "  van de Nationale Wetenschapsagenda.

Wetenschappelijke carrière

Thea P.M. Vliet Vlieland heeft de opleiding Fysiotherapie in het Academisch Ziekenhuis Leiden voltooid (1983). De opleiding Geneeskunde en haar promotieonderzoek heeft zij verricht aan de Universiteit van Leiden. De titel van haar proefschrift (1996) luidt ‘Multidisciplinary team care in rheumatoid arthritis'.

Zij werd in mei 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van Revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De titel van haar oratie was ‘Zicht op Zorgprocessen’. In 2018 werd zij benoemd tot hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen.

Zij heeft ruim 400 wetenschappelijke publicaties en diverse invloedrijke reviews op haar naam staan. Zij heeft een leidende rol bij het tot stand komen van vele nationale internationale praktijkrichtlijnen voor medici en niet-medische zorgprofessionals.

Vliet Vlieland bekleedde een aantal nationale en internationale functies bij verschillende gezondheidszorg organisaties. Zij was o.a. board member en vice president van de Health Professionals van de European Alliance of Associations for Rheumatology.Daarnaast vervulde zij diverse rollen in verschillende nationale en internationale wetenschappelijke commissies, onder andere van ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Prijzen en eervolle benoemingen

Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European League Against Rheumatism (EULAR). Zij ontving de Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) and de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen

  • Faculteit Geneeskunde
  • LUMC - Medische Faculteit Leiden
  • Divisie 1
  • Orthopedie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C4-R68

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • ReumanetNL.nl Lid Raad van Advies
  • BMJ Rheumatology Lid Editorial Board
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.