Universiteit Leiden

nl en

Thea Vliet Vlieland

Hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen

Naam
Prof.dr. T.P.M. Vliet Vlieland
Telefoon
+31 71 526 3598
E-mail
t.p.m.vliet_vlieland@lumc.nl

Thea P.M. Vliet Vlieland is hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Ze is aangesteld bij de afdeling Orthopaedie, Revalidatie en Fysiotherapie van het LUMC. Daarnaast is zij verbonden aan het Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden en Sophia Revalidatie, Den Haag. Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European League Against Rheumatism (EULAR). Zij ontving de Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) and de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Meer informatie over Thea Vliet Vlieland

Thea P.M. Vliet Vlieland is hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Ze is aangesteld bij de afdeling Orthopaedie, Revalidatie en Fysiotherapie van het LUMC. Daarnaast is zij verbonden aan het Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden en Sophia Revalidatie, Den Haag. Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European League Against Rheumatism (EULAR). Zij ontving de Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) and de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Doelmatigheid van revalidatieprocessen

Het onderzoeksterrein van de leerstoel van Thea Vliet Vlieland betreft de doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Haar onderzoek heeft als uiteindelijk doel de toegevoegde waarde van revalidatieprocessen voor de patiënt vast te stellen en waar dat nodig of gewenst is, te verbeteren.

Mensen met musculoskeletale aandoeningen en hersenletsel hebben, naast medische zorg, in veel gevallen ook zorg en begeleiding van andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen of psychologen nodig. Op grond van inzicht in de ervaren problematiek, het zorggebruik en de zorgbehoefte kunnen passende interventies worden (her)ontworpen. Deze kunnen bestaan uit enkelvoudige behandelvormen, zoals oefentherapie, of uit complexe, multidisciplinaire zorgpaden.  Vervolgens worden de effecten, kosten en waardering van patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners geëvalueerd. Bij het bepalen van de waarde gaat het niet alleen om de situatie tot en met of direct na het behandelproces, maar om het volledige proces van functioneel herstel en terugkeer in de maatschappij op de langere termijn.

Belangrijk is dat inzichten in die interventies die de meeste waarde opleveren voor de patiënt ook hun weg naar de praktijk vinden, waarvoor in veel gevallen gerichte implementatiestrategieën nodig zijn.  

Met dit zorgonderzoek draagt de leerstoel bij aan het LUMC profileringsgebied Innovation in Health Strategy and Quality of Care en de principes van Value Based Health Care, waarop de patiëntenzorg en het onderzoek in het LUMC gebaseerd zijn. Het onderzoek naar zorgprocessen sluit aan bij de route "Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling"  van de Nationale Wetenschapsagenda, waarin gericht onderzoek op het gebied van zorg en zorgsystemen als game changer is gepositioneerd.

Wetenschappelijke carrière

Thea P.M. Vliet Vlieland heeft de opleiding Fysiotherapie in het Academisch Ziekenhuis Leiden voltooid (1983) en vervolgens de opleiding Geneeskunde en haar promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Leiden. De titel van haar proefschrift (1996) luidt ‘Multidisciplinary team care in rheumatoid arthritis'. Zij volgde de opleiding tot Epidemioloog bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en de opleiding Master of Health Business Administration (MBA-H) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Zij werd in mei 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van Revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie vanwege het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De titel van haar oratie is ‘Zicht op Zorgprocessen’.

Al meer dan 25 jaar doet Vliet Vlieland onderzoek naar revalidatiezorg, in het bijzonder fysiotherapie.  Haar werk omvat inventarisaties van door patiënten ervaren gezondheidsproblemen, zorggebruik en zorgbehoefte, (kosten)effectiviteitsstudies inclusief waarderingen van patiënten en zorgverleners, en implementatieonderzoek op het gebied van enkelvoudige of complexe revalidatie-interventies.

Zij heeft ruim 260  wetenschappelijke publicaties en diverse invloedrijke reviews op haar naam staan. Zij is projectleider van verschillende nationale praktijkrichtlijnen voor medici en niet-medische zorgprofessionals.

Vliet Vlieland bekleedde een aantal nationale en internationale functies bij verschillende gezondheidszorg organisaties. Zij was o.a. voorzitter van de European League Against Rheumatism (EULAR) Standing Committee of Health Professionals in Rheumatology en is thans hoofd van de EULAR School of Rheumatology Health professionals'  Classroom.

In het verleden was zij lid of (vice)voorzitter van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke commissies, onder andere van ZorgOnderzoek Nederland (ZonMw) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Prijzen en eervolle benoemingen

Thea P.M. Vliet Vlieland is erelid van de European League Against Rheumatism (EULAR). Zij ontving de Distinguished Scholar Award van de Association of Rheumatology Health Professionals, American College of Rheumatology (2008), de Nationale Reumaprijs (Dutch Arthritis Association 2004) and de Prof.dr. J. Goslingsprijs (Dutch Society for Rheumatology 1997).

Hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder doelmatigheid van revalidatieprocessen

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 1
 • Orthopedie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C4-R68

Contact

Publicaties

 • EULAR School of Rheumatology head health professionals classroom
 • European League Against Rheumatism Standing Committee of Healt Professionals
 • Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Wetenschappelijke Advies Raad
 • NOV Richtlijncommissie Atrose Heup Knie- Conservatieve Behandeling
 • NWO beoordelingscommissie promotiebeurs leraren
 • Uppsala University of Sweden panel member
 • ZonMw adviescommissie expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten
 • ZonMw begeleidingscommissie Topzorg
 • ZonMw Lid flexibele Pool Doelmatigheidsonderzoek
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.