Universiteit Leiden

nl en

Rogier Raas

Hoogleraar Nederlands en Europees bank- en effectenrecht

Naam
Prof.mr. R.P. Raas
Telefoon
+31 71 527 7235
E-mail
r.p.raas@law.leidenuniv.nl

Hoogleraar Nederlands en Europees bank- en effectenrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Financieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C219

Contact

 • Rank W.A.K., Haentjens M. & Raas R.P. (2016), Reactie Hazelhoff Centre for Financial Law, Consultatie AFM vermogensscheiding. Leiden, (Hazelhoff Centre for Financial Law). [overig]overig
 • Raas R.P. (2014), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse effectenrecht. In: Hartkamp A.S., Sieburgh C., Keus L.A.D. (red.) De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Serie Onderneming en Recht Deventer: Wolters Kluwer. 893-922.boekdeel
 • Raas R.P. (2014), Financieelrechtelijke aspecten van werknemersparticipatieplannen, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2014(2): 56-61.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P., Josephus J. & Lemstra D.R. (2014), Member State Regulation: The Netherlands. In: Panasar R., Boeckman P. (red.) European Securities Law. Oxford: Oxford university Press. 889-919.boekdeel
 • Raas R.P. (2013), 'De openbare waarschuwing'. In: Doornenbos D.R., Somsen M.J.C. (red.) Onderneming en sanctierecht: Handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en Pw. Serie Onderneming en Recht nr. 76 Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Raas R.P. (2013), 'Een visie op provisie'. In: Busch D., Nieuwe Weme M.P. (red.) Christels Koers. Serie Onderneming en Recht nr. 79 Deventer: Wolters Kluwer. 571-582.boekdeel
 • Raas R.P. & Joosen E.P.M. (2013), Vijf jaar Wet op het financieel toezicht (Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2013) Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 118. Deventer: Kluwer.boek
 • Raas R.P. (11 juni 2012), Hoeveel kost geld?. Het Financieele Dagblad: 13-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Raas R.P. (2012), De AIFM Richtlijn en derde landen. In: De implementatie van de AIFM Richtlijn. Deventer: Kluwer. 59-69.boekdeel
 • Raas R.P. (2012), Een gewaarschuwd mens.... In: Onderneming en sanctierecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Raas R.P. (2012), Intussen in Europa: de stand van zaken in het Europese effectenrecht. In: Preadvies Vereeniging Handelsrecht. Deventer: Kluwer. 125-142.boekdeel
 • Lemstra D.J.R., Josephus Jitta M.W. & Raas R.P. (2010), The Netherlands. In: Panasar R., Boeckman P. (red.) European Securities Law. Oxford: Oxford University Press. 1042-1079.boekdeel
 • Raas R.P. (6 juli 2009), Zoek het zelf maar uit. Het Financieele Dagblad: 11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Raas R.P. (2009), Beleggingsondernemingen: ken uw cliënt!. In: Busch D., Grundmann-van de Krol C.M. (red.) Handboek beleggingsondernemingen. Deventer: Kluwer. 651-678.boekdeel
 • Raas R.P. & Wegman H.E. (2009), [Bespreking van: Velden, J.W.P.M. van der (2008) Beleggingsfondsen naar burgerlijk recht (diss.). Deventer: Kluwer] , Maandblad voor Vermogensrecht 1: 25-28.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (2008), Boekbespreking Bespreking van: Nelemans M. (2007) Het verbod van marktmanipulatie, Ondernemingsrecht : 489-490.boekbespreking
 • Raas R.P. (2008), Boekbespreking Bespreking van: Grundmann-van de Krol C.M. (2008) Koersen door de Wet op het financieel toezicht, Ondernemingsrecht : 445-446.boekbespreking
 • Raas R.P. (2008), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Kortmann S.C.J.J., Nieuwe Weme M.P. (red.) Handboek marktmisbruik. Deventer: Kluwer. 141-174.'non-refereed' congresbijdrage
 • Raas R.P. (2007), AFM stelt beleidsregels opnieuw vast., Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk : 90-94.artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (red.) (2007), Commentaar Financieel Recht - Wet op het financieel toezicht - Deel I. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Raas R.P. (2007), De wet op het financieel toezicht: land in zicht., Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk : 42-43.artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (2007), Diverse commentaren. In: Commentaar Financieel Recht - Deel I - Wet op het financieel toezicht. Den Haag: Sdu.boekdeel
 • Raas R.P. (2007), Handelen in het belang van de cliënt: een open deur, maar denk om het afstapje. In: Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht. Deventer: Kluwer. 255-260.congresbijdrage
 • Raas R.P. (2007), Kernbegrippen Wft II. In: Busch D. (red.) Onderneming en financieel toezicht. Deventer: Kluwer. 107-128.'non-refereed' congresbijdrage
 • Raas R.P. (2006), Combating Financial Malpractice: the EU Approach, European Company Law : 220-225.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P., Bruin M. & Otter J. den (2006), De securitisatie van KFN, Onderneming en Financiering 72: 44-52.artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (2006), Marktmanipulatie. In: Doorenbos D.R., Kortmann S.C.J.J., Nieuwe Weme M.P. (red.) Marktmisbruik. Deventer: Kluwer.'non-refereed' congresbijdrage
 • Raas R.P., annotatie bij: Rechtbank Amsterdam 21 september 2005, JOR 2005.annotatie
 • Raas R.P. (2005), Voorstellen tot implementatie van de Prospectusrichtlijn (30 013), Ondernemingsrecht : 326-328.artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (2001), Euronext Amsterdam komt met nieuwe regels voor beursintroducties, Vennootschap & Onderneming : 5-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (2001), Onderscheidend vermogen gewogen: het Gerecht van Eerste Aanleg toetst wederom aspirant Gemeenschapsmerken, NTER Nederlands Tijdschrift Europees Recht : 116-121.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Raas R.P. (15 juni 2000), Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring? (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. Promotor(en) en Copromotor(en): Verkade D.W.F., Nispen C.J.J.C. van.dissertatie
 • Raas R.P. (2000), Drie strepen en de bescherming van bekende merken in Europees verband, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht : 256-262.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kluwer Reacteur Rechtspraak Financieel Recht
 • Sdu Redacteur Sdu Commentaar Financieel Recht
 • Sdu Redacteur Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk
 • Stibbe N.V. Advocaat

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie