Universiteit Leiden

nl en

Rikki Holtmaat

Hoogleraar International Non-discrimination Law

Naam
Prof.mr. H.M.T. Holtmaat
Telefoon
+31 71 527 7740
E-mail
h.m.t.holtmaat@law.leidenuniv.nl

Professor Rikki (H.M.T.) Holtmaat is sinds oktober 2003 hoogleraar International Non-Discrimination Law bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Rikki Holtmaat

Curriculum Vitae

Professor Rikki (H.M.T.) Holtmaat is sinds oktober 2003 hoogleraar International Non-Discrimination Law bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Zij studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht en is in 1983 cum laude afgestudeerd. Van 1982-1985 was zij verbonden als wetenschappelijk medewerker bij de Emancipatieraad. Vervolgens was zij van 1985-2001 werkzaam als docent Vrouw en Recht aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht in 1992 op een onderzoek naar de genderlading van het recht op bijstand. Prof. Holtmaat was gasthoogleraar aan de European University Institute in Florence, Italië (1994-1995) in het project European Forum 1994-1995 on Gender and the Use of Time, en de Universiteit van Helsinki, Finland (1998). Vanaf 1998 werkte zij tevens in binnen- en buitenland als free lance juridisch adviseur en onderzoeker voor overheden, ngo’s en andere organisaties. Recentelijk heeft ze meegewerkt aan projecten over ondermeer de volgende onderwerpen: 

 • de wettelijke bescherming tegen seksuele intimidatie in Nederland en de EU
 • de ontwikkeling van de nieuwe EG Richtlijnen Gelijke Behandeling (op basis van art. 13 EG), het verbod op discriminatie op grond van ras/etnische afstamming, religie, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd
 • de totstandkoming van de Nederlandse Wet tegen discriminatie van gehandicapten
 • de evaluatie van het implementatieproces van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland
 • de ontwikkeling van nieuwe gelijke behandelingswetgeving in landen in Oost-Europa en Centraal-Azië
 • het uitvoeren van een Emancipatie Effect Rapportage inzake veranderingen in het huwelijksvermogensrecht
 • een studie naar de inhoud en strekking van artikel 4, lid 1 VN-Vrouwenverdrag inzake tijdelijke speciale maatregelen
 • een studie naar de inhoud en strekking van artikel 5a VN-Vrouwenverdrag inzake de bestrijding van genderstereotypen in beeldvorming, beleid en wetgeving
 • een onderzoek naar het implementatieniveau van internationale normen op het terrein van het bestrijden van huiselijk geweld en in de westelijke Balkan
 • een vergelijkend onderzoek naar de invloed en het functioneren van commissies gelijke behandeling en andere gelijke behandelingsorganen in 25 lidstaten van de EU
 • de evaluatie van de Nederlandse Algemene Wet Gelijke Behandeling. 

Professor Rikki Holtmaat is lid van het European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field van de Europese Commissie. Momenteel werkt ze part-time aan de juridische faculteit. Naast wetenschapper is zij tevens schrijfster van literair proza. Een overzicht van haar activiteiten is te vinden op haar persoonlijke website ( www.rikkiholtmaat.nl)

Onderwijs

 • Equality and non-discrimination: from fundamental principles to legal entitlements (LLC)
 • European Citizenship and Non-Discrimination (Practicum Masters European Law)
 • Leiden Law Practice (1e jaars cursus)

Hoogleraar International Non-discrimination Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.28

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden