Universiteit Leiden

nl en

Rens Pieterse

Docent

Naam
Mr. L.J.A. Pieterse
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
l.j.a.pieterse@law.leidenuniv.nl

Rens Pieterse is als fiscaalrechtelijk docent verbonden aan de Afdeling Belastingrecht.

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte meer dan vijf jaar in de fiscale praktijk van Deloitte en nadien (2003-2010) bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden.

Thans is Pieterse verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur, redacteur van de serie Fiscaal Actueel en van een fiscale encyclopedie, vaste medewerker van ver­schil­len­de fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van een stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. In zijn vrije tijd bespreekt hij geregeld proefschriften en andere boeken, doet hij onderzoek naar ver­schil­len­de fiscale ver­schijn­selen, waaronder die op het terrein van het belasting­pro­ces­recht. Voor studenten schreef hij  Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties (Den Haag: Boom fiscale uitgevers 2013)

 

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

 • Pieterse L.J.A. (2016), Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7140 / 85): 566-571.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(139): 8071-8075.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Boekbespreking Bespreking van: C. Bruijsten (2016) Onzekerheid in fiscale rechtsvinding: een onderzoek naar onzekerheid bij het afleiden van fiscale rechtsgevolgen en naar de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten van onzekere fiscale rechtsvindingsvraagstukken, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7169 / 235): 1494-1500.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Boekbespreking Bespreking van: G. de Bont (red.) (2016) My way. Liber amicorum mr. Hans Hertoghs, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7146 / 115): 750-756.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Een boekbespreking van ‘Rechterlijk overgangsrecht’ van S. Verstraelen Bespreking van: S. Verstraelen (2015) Rechterlijk overgangsrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7157 / 168): 1089-1094.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bibliografie, een inleiding. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (red.) Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 343-354.boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Verwijzing naar eerdere rechtspraak, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 2016(7/8): 280-293.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017 Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(138): 8008-8012.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), 'Boekbespreking' (bespreking van: W.R. Kooiman, Uyt saecke des doots. Het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7129): 21.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bouwkeet te Hansweert, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2016(1): 28-31.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(140): 8147-8150.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Fiscale methodologie: over de kunst van het schrijven van papers en scripties Boom fiscale studieboeken. Den Haag: Boom juridisch.boek
 • Pieterse L.J.A. (2016), Over autobelastingen en andere wetenswaardigheden. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op donderdag 22 september 2016, te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7165 / 210): 1355-1360.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Boekbespreking Bespreking van: F.H.G. Biemans (2015) Afgezonderde particuliere vermogens. Onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen in het Nederlandse fiscale recht, NOB/LOF serie, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7141 / 90): 604-609.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Rechtspraak en literatuur [opinie], Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(14 / 1008): 1-4.artikel in een tijdschrift
 • Maas C. & Pieterse L.J.A. (red.) (2016), Systeem en symmetrie. Bavinck-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter, ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Pieterse L.J.A. (2016), Over precedenten in belastingzaken. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (red.) Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 251-261.boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrechtspraak in cassatie, een eeuwfeest, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7138 / 74): 401-407.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(141): 8218-8221.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Boekbespreking Bespreking van: M.J. Borgers (2016) Bij nader inzien, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7144 / 105): 694-701.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), De fiscale vaststellingsovereenkomst. In: Okhuizen E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht. Boom fiscale studieboeken Den Haag: Boom juridisch. 231-252.boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Kroniek van het belastingrecht, Nederlands Juristenblad 91(35 / 1817): 2581-2589.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Tax planning, een bedenkelijke activiteit? Over BEPS, rulings en fiscale dienstverlening, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134 / 54): 367-371.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Boekbespreking Bespreking van: C.J.H. Jansen (2016) De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992, Serie onderneming en recht, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7168 / 230): 1463-1469.boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht, Amsterdam: Boom 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7100): 745-754.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Het winstbegrip, een exegese in tweevoud. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 23 september 2015, te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7117): 1257-1265.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Het proefschrift, observaties van een buitenstaander, NTFR 2015(962): 1-6.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), De belastingrechter op een tweesprong, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7078): 24-29.artikel in een tijdschrift
 • P.J. van Amersfoort & Pieterse L.J.A. e.a. (2015), De belastingkamer van de Hoge Raad. Verleden, heden en toekomst - een verkenning. Rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap nr. 255: Wolters Kluwer.boek
 • Schreinemachers M.A. & Pieterse L.J.A. (2015), Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken. In: Douma, S.C.W., Freudenthal R., Rijkers A. (red.) Fed fiscale brochures (Div.). nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2015), Samenscholen voor gevorderden. Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 27 maart 2015 te Leiden, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7095): 601-606.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Cassatie in belastingzaken, een terugblik. Een tijdsbeeld van de vroege fiscale cassatierechtspraak, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7119): 1312-1318.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: H.C.F. Schoordijk, Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7092): 513-519.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Schreinemachers M.A. (2015), Het rechtsmiddel herziening: een update, NTFR-Beschouwingen 2015(10): 7-12.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Verslag van de ‘Dag voor de belastingrechtspraak 2015’, gehouden op vrijdag 27 november 2015, te Utrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7125): 1554-1558.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(137): 7943-7947.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7123): 1466-1472.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(136): 7875-7878.artikel in een tijdschrift
 • Poelmann E. & Pieterse L.J.A. e.a. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2015/2016. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Pieterse L.J.A. (2015), Internationale uitwisseling van informatie. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 1 april 2015 te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7109): 979-985.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(135): 7802-7805.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(134): 7730-7733.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001 en 100 jaar inkomstenbelasting, en hoe nu verder?, Deventer: Kluwer 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7083): 193-201.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Kroniek van het belastingrecht, NJB-kronieken 1781(35): 2465-2474.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Pechler E.B. (2015), Verwijzing na cassatie in belastingzaken. Een inventarisatie van de regels over de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing, Maandblad Belasting Beschouwingen 2015(5-6): 177-184.artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingvrijdom voor kunstvoorwerpen, NTFR-Beschouwingen 2015(2): 6-12.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nyenrode Business Universiteit examinator, d.w.z. (her)beoordeling tentamens en beoordeling van (vooral de opzet van) werkstukken
 • Vrije Universiteit docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht
 • SDU Uitgevers Redactiewerk fiscale encyclopedie