Universiteit Leiden

nl en

Rens Pieterse

Universitair docent

Naam
Mr. L.J.A. Pieterse
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
l.j.a.pieterse@law.leidenuniv.nl

Rens Pieterse is als fiscaalrechtelijk docent verbonden aan de Afdeling Belastingrecht.

 

L.J.A. (Rens) Pieterse studeerde, in de jaren negentig van de vorige eeuw, onder meer Nederlands recht en fiscaal recht (beide cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte jaren­lang in de fiscale praktijk van Deloitte en is thans, na zijn Haagse jaren bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (2003-2010), verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij actief als redacteur van een fiscale encyclopedie en een handboek over formeel belastingrecht, vaste medewerker van ver­schil­len­de fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van de stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. Zijn belangstelling gaat onder meer uit naar fiscale historiografie en methodologie. Voor studenten schreef hij Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, een uitgave die in 2021 haar vierde druk beleefde. In 2018 ontving hij voor zijn oeuvre de Jaap van den Berge-Literatuurprijs. Op 2 juli 2019 promoveerde hij cum laude op het proefschrift getiteld: Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken, dat hij aan de Vrije Universiteit verdedigde.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

 • Pieterse L.J.A. (2020), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2020(155): 9135-9137. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2020(157): 9270-9273. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2020(154): 9071-9073. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2020(156): 9212-9215. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Boekbespreking [WFR 2020/132] Bespreking van: Gerverdinck, T.C. (2020) Eigendomsgrondrecht en belastingen, Weekblad Fiscaal Recht 2020(7343): 893-898. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2020), Boekbespreking [WFR 2020/77] Bespreking van: Eijsden, J.A.R. van; Koster, H.M. (2020) Voor het recht van de schatkist. Een halve eeuw belastinginning in Nederland. Opstellen aangeboden aan Arie van Eijsden, Weekblad Fiscaal Recht 2020(7332): 510-514. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2020), D. Brüll als bron van inspiratie, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2020(3 / 12): 22-25. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), De fiscale vaststellingsovereenkomst. In: Pieterse, L.J.A.; Okhuizen, E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht [vijfde druk]. Den Haag: Boom Juridisch. 255-281. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. & Schreinemachers M.A. (2020), Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken FED Fiscale brochures. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Okhuizen E.C.G. & Pieterse L.J.A. (red.) (2020), Hoofdzaken formeel belastingrecht [vijfde druk]. Den Haag: Boom juridisch. boekredactie
 • Bozia K., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2020), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2020), Kroniek van het belastingrecht [NJB 2020/2401], Nederlands Juristenblad 95(35): 2708-2720. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Op zoek naar een interpretatietheorie (opinie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2020(39 / 2632): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Bespreking van: A.J.H. van Suilen (2020) Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk: Procesrecht in belastingzaken bij de belastinginspecteur, de Gerechten in eerste aanleg, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Hoge Raad, Fed Fiscale Studieserie, CFN: Caribisch fiscaal nieuwsblad 2020(129): 1-5. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2020), Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken, Ars Aequi 69(12): 1208-1212. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A (2020), Studies over verwijzingsinstructies, NTFR-Beschouwingen 2020(6 / 23): 20-24. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2020), Taal en compositie. Oog in oog met J. van Soest (1929-2006) als annotator. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2020), Tragiek en triomf. Over W.J. de Langen (1892-1959), een vrijmoedige zoeker. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2020), Voorwoord. In: Gunn, A.F. (red.) Anders: Gunn. Selectie uit vijf jaar fiscaal activisme. Amsterdam: Stichting NLFiscaal. 5-6. boekdeel
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2020), Wetgeving belastingrecht 2020. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2020), W.J. de Langen (1892-1959), een vrijmoedige zoeker [WFR 2020/201], Weekblad Fiscaal Recht 2020(7356): 1376-1382. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019(152): 8930-8933. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019(150): 8808-8811. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019(151): 8862-8864. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019(153): 8996-8999. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Boekbespreking [WFR 2019/242] Bespreking van: B.T.M. van der Wiel (red.) (2019) Cassatie, Burgerlijk proces & praktijk, Weekblad Fiscaal Recht 2019(7311): 1455-1461. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2019), Fiscale lastposten: Verslag van de bijeenkomst ‘Fiscale lastposten’, georganiseerd door de Vereniging voor Fiscale Mediation, gehouden op dinsdag 11 juni 2019 te Rotterdam [WFR 2019/184], Weekblad Fiscaal Recht 2019(7302): 1124-1127. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & IJsselmuiden R.O. (2019), Geruisloze terugkeer uit de bv [Vierde druk] FED Fiscale brochures. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Poelmann E., Bozia K., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2019), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2019), Kroniek van het belastingrecht, Nederlands Juristenblad 94(35 / 2166): 2630-2640. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Omtrent kwaliteitsindicatoren van publicaties. In: Huisman P.J., Neerhof A.R., Ommeren F.J. van (red.) Verwant met verband: ruimte, recht en wetenschap. Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht. 141-148. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2019), Omtrent verwijzing. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2019), Over H.J. Hellema (1900-1982). Opstel aangeboden aan dr. E.B. Pechler en prof. mr. F.P.G. Pötgens. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2019), Over Verburgs opus magnum. In: Streek J.L. van de., Stevens A.J.A. (red.) De toekomst van de vennootschapsbelasting: lessen uit 50 jaar wet VPB 1969. Deventer: Wolters Kluwer. 17-27. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2019), Saskia Stuivelingprijs voor prof. dr. J.L. van de Streek: Verslag van de uitreiking van de Saskia Stuivelingprijs op 26 juni 2019 te Den Haag [WFR 2019/179], Weekblad Fiscaal Recht 2019(7301): 1090-1092. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2019), Studies over verwijzingsinstructies in belastingzaken. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2019), Verwijzingsinstructies in verband met de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie [Supplement bij Omtrent verwijzing]. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2019), Voorwoord. In: Koster E.R. (red.) De vergeten Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916. Deventer: Wolters Kluwer. V. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2019), Vrije gedachten over promoveren (Opinie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2019(39 / 2353): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2019), Wetgeving belastingrecht 2019. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Wetgeving belastingrecht. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2018), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2018(149): 8744-8747. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2018(148): 8690-8693. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2018(147): 8627-8630. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2018(146): 8560-8563. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), 'Boekbespreking' (bespreking van D.A. Albregtse en P. Kavelaars (red.), Ontroerend goed. Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt, Deventer: Wolters Kluwer 2018), Weekblad Fiscaal Recht 2018(128): 875-881. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), 'Boekbespreking' (bespreking van 'Tax Incentives for the Creative Industries' onder redactie van Sigrid Hemels en Kazuko Goto. Verschenen bij Springer 2017), Weekblad Fiscaal Recht 2018(150): 1045-1050. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), 'Boekbespreking' (bespreking van 'Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel'), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2018(7214): 842-846. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), 'De fiscale vaststellingsovereenkomst', in: E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel belastingrecht, vierde druk, Den Haag: Boom juridisch 2018. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2018), De scriptie: fragmenten uit het archief. In: Meussen G.T.K., Broek J.J. van den (red.) Formeel & formidabel: Liber amicorum prof. dr. mr. R.E.C.M. Niessen (Niessen-bundel). Den Haag: Sdu Uitgevers. 185-191. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2018), 'Eerbetoon en vriendenbundel' (Opinie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018(463): 1-6. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2018), Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, derde druk. Boom fiscale studieboeken. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Bozia K., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2018), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2018/2019. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2018), Kroniek van het belastingrecht, Nederlands Juristenblad 93(35 / 1872): 2663-2671. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Berge J.W. van den (2018), Mr. J. Verburg (1924-2017): een gedenkschrift. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2018), Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952). Opstel aangeboden aan mr. Th. Groeneveld. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2018), Over promoveren gesproken. Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 9 maart 2018, te Amsterdam, Weekblad Fiscaal Recht 2018(7234 / 71): 493-501. artikel in een tijdschrift
 • Boer J.P. & Pieterse L.J.A. (2018), Wetgeving belastingrecht 2018. Selectie van belangrijkste belastingwetten. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Happé R.H., Kalmthout L.F. van, Pauwels M.R.T., Pieterse L.J.A. & Schreinemachers M.A. (2017), Algemeen fiscaal bestuursrecht [Vijfde herziene druk] Fed Fiscale Studieserie nr. 40. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2017), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2017(145): 8492-8496. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2017(143): 8355-8358. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2017(144): 8423-8427. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Boekbespreking [WFR 2017/123] Bespreking van: M. Bosma, B.J. van Ettekoven & et al.(red.) (2017) De conclusie voorbij. Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7195): 781-786. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2017), Boekbespreking [WFR 2017/36] Bespreking van: S.M.H. Dusarduijn, F.J. Elsweier & J.L.M. Gribnau (red.) (2016) Van der Geld-bundel. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.A.G. van der Geld, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7178): 209-217. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2017), BTW in de USA?: Verslag van het afscheidscollege van dr. R.A. Wolf, gehouden op vrijdag 19 mei 2017, te Amsterdam, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7196): 811-814. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), De fiscale vaststellingsovereenkomst. In: Okhuizen E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht. Boom fiscale studieboeken Den Haag: Boom Juridisch. 231-252. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2017), Een bijzonder cassatievoorschrift in belastingzaken. Enige observaties over oorsprong en betekenis van de term “punten van ondergeschikte aard”, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 86(11): 375-380. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Efficiënte geschiloplossing in belastingzaken: Verslag van het VFM-lustrumcongres, gehouden op woensdag 14 juni 2017 te Utrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7201): 954-958. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & IJsselmuiden R.O. (2017), Geruisloze terugkeer uit de bv [Derde druk] FED Fiscale brochures. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2017), Grenswerkers in Europa: Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het rapport ‘Grenswerkers in Europa’, gehouden op woensdag 28 juni 2017 te Breda, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7208): 1178-1184. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (2017), Het fiscaal auteurschap van Paul van Amersfoort; enige beschouwingen over een taalvirtuoos. In: Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.) Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort. Deventer: Wolters Kluwer. 285-293. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2017), Het technolease drama, Weekblad Fiscaal Recht 2017(7211): 1285-1289. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Het verschijnsel overzichtsarrest; een oriëntatie, Fiscaal Tijdschrift FED 2017(1): 4-12. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), In memoriam mr. J. Verburg (1924-2017), Fiscaal Tijdschrift FED 2017(22): 3-9. artikel in een tijdschrift
 • Poelmann E., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A., Bozia K. & Lammers M.H.W.N. (2017), Jurisprudentiebundel formeel belastingrecht 2017/2018. Den Haag: Boom Juridisch. boek
 • Pieterse L.J.A. (2017), Kroniek van het belastingrecht, Nederlands Juristenblad 92(35): 2584-2593. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2017), Over de ‘uitknipbaarheid’ van fiscale publicaties. In: Feteris M., Stevens L. & Verhoeven B. (red.) Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 211-217. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2017), Over H.J. Doedens (1915-2004): Een intrigerende fiscalist: Opstel aangeboden aan mr. C. Schaap. Deventer: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2017), Rondom Brüll: Verslag van het formeelrechtelijke symposium ‘Brüll anno 2016: actueler dan ooit?’, gehouden op vrijdag 16 december 2016, te Amsterdam, Weekblad Fiscaal Recht 146(7194 / 118): 743-751. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.) (2017), Springende punten: Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Pieterse L.J.A. (2017), Uitermate professorabel. Omtrent de benoeming van H.J. Doedens (1915-2004). In: Pieterse L.J.A., Scharrenburg R. van (red.) Springende punten: Van Amersfoort-bundel: Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 295-307. boekdeel
 • Gooijer J. & Pieterse L.J.A. (2017), Verplaatsing van een onderneming (deel 1); lijnen in de rechtspraak; Hoge Raad, nr. 15/04645, NTFR-Beschouwingen 2017(5 / 20): 1-6. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (2017), Voorwoord. In: Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.) Springende punten. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort. Deventer: Wolters Kluwer. V-XII. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2017), Zicht op kwaliteit van fiscale publicaties, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017(773): 1-5. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(141): 8218-8221. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(138): 8008-8012. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(139): 8071-8075. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(140): 8147-8150. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Belastingrechtspraak in cassatie, een eeuwfeest, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7138 / 74): 401-407. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bibliografie, een inleiding. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (red.) Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 343-354. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bouwkeet te Hansweert, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2016(1): 28-31. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), De fiscale vaststellingsovereenkomst. In: Okhuizen E.C.G. (red.) Hoofdzaken formeel belastingrecht. Boom fiscale studieboeken Den Haag: Boom juridisch. 231-252. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Een boekbespreking van ‘Rechterlijk overgangsrecht’ van S. Verstraelen Bespreking van: S. Verstraelen (2015) Rechterlijk overgangsrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7157 / 168): 1089-1094. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Fiscale methodologie: over de kunst van het schrijven van papers en scripties Boom fiscale studieboeken. Den Haag: Boom juridisch. boek
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017. Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Pieterse L.J.A. (2016), Kroniek van het belastingrecht, Nederlands Juristenblad 91(35 / 1817): 2581-2589. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Leren promoveren, lessen voor geschoolde arbeiders, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7140 / 85): 566-571. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Over autobelastingen en andere wetenswaardigheden. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op donderdag 22 september 2016, te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7165 / 210): 1355-1360. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Over precedenten in belastingzaken. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (red.) Systeem en symmetrie: Bavinck bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 251-261. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: C.J.H. Jansen (2016) De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992, Serie onderneming en recht, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7168 / 230): 1463-1469. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: M.J. Borgers (2016) Bij nader inzien, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7144 / 105): 694-701. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: C. Bruijsten (2016) Onzekerheid in fiscale rechtsvinding: een onderzoek naar onzekerheid bij het afleiden van fiscale rechtsgevolgen en naar de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten van onzekere fiscale rechtsvindingsvraagstukken, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7169 / 235): 1494-1500. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: G. de Bont (red.) (2016) My way. Liber amicorum mr. Hans Hertoghs, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7146 / 115): 750-756. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: F.H.G. Biemans (2015) Afgezonderde particuliere vermogens. Onderzoek naar de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen in het Nederlandse fiscale recht, NOB/LOF serie, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7141 / 90): 604-609. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Bespreking van: Kooiman W.R. (2016) Uyt saecke des doots. Het belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7129 / 21): 142-149. boekbespreking
 • Pieterse L.J.A. (2016), Rechtspraak en literatuur [opinie], Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(14 / 1008): 1-4. artikel in een tijdschrift
 • Maas C. & Pieterse L.J.A. (red.) (2016), Systeem en symmetrie. Bavinck-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter, ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. boekredactie
 • Pieterse L.J.A. (2016), Tax planning, een bedenkelijke activiteit? Over BEPS, rulings en fiscale dienstverlening, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134 / 54): 367-371. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2016), Verwijzing naar eerdere rechtspraak, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 2016(7/8): 280-293. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(134): 7730-7733. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(137): 7943-7947. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(136): 7875-7878. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2015(135): 7802-7805. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties. Verslag van de ‘Dag voor de belastingrechtspraak 2015’, gehouden op vrijdag 27 november 2015, te Utrecht, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7125): 1554-1558. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Belastingvrijdom voor kunstvoorwerpen, NTFR-Beschouwingen 2015(2): 6-12. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: H.C.F. Schoordijk, Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7092): 513-519. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), 'Boekbespreking' (bespreking van: H. Vording (red.), Tweehonderd jaar Rijksbelastingen, Den Haag: Sdu Uitgevers 2015), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7123): 1466-1472. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001 en 100 jaar inkomstenbelasting, en hoe nu verder?, Deventer: Kluwer 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7083): 193-201. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Boekbespreking (bespreking van: Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht, Amsterdam: Boom 2014), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7100): 745-754. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Cassatie in belastingzaken, een terugblik. Een tijdsbeeld van de vroege fiscale cassatierechtspraak, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7119): 1312-1318. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • P.J. van Amersfoort & Pieterse L.J.A. e.a. (2015), De belastingkamer van de Hoge Raad. Verleden, heden en toekomst - een verkenning. Rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap nr. 255: Wolters Kluwer. boek
 • Pieterse L.J.A. (2015), De belastingrechter op een tweesprong, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7078): 24-29. artikel in een tijdschrift
 • Schreinemachers M.A. & Pieterse L.J.A. (2015), Herziening in belastingzaken. Een analyse van de (on)mogelijkheden van herziening van rechterlijke uitspraken. In: Douma, S.C.W., Freudenthal R., Rijkers A. (red.) Fed fiscale brochures (Div.). nr. 3 Deventer: Wolters Kluwer. boekdeel
 • Pieterse L.J.A. (2015), Het proefschrift, observaties van een buitenstaander, NTFR 2015(962): 1-6. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Schreinemachers M.A. (2015), Het rechtsmiddel herziening: een update, NTFR-Beschouwingen 2015(10): 7-12. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Het winstbegrip, een exegese in tweevoud. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 23 september 2015, te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7117): 1257-1265. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Internationale uitwisseling van informatie. Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op 1 april 2015 te Den Haag, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7109): 979-985. artikel in een tijdschrift
 • Poelmann E. & Pieterse L.J.A. e.a. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2015/2016. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Pieterse L.J.A. (2015), Kroniek van het belastingrecht, NJB-kronieken 1781(35): 2465-2474. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. (2015), Samenscholen voor gevorderden. Verslag van de landelijke bijeenkomst voor promovendi van de Vereniging voor Belastingwetenschap, gehouden op vrijdag 27 maart 2015 te Leiden, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7095): 601-606. artikel in een tijdschrift
 • Pieterse L.J.A. & Pechler E.B. (2015), Verwijzing na cassatie in belastingzaken. Een inventarisatie van de regels over de grenzen van de rechtsstrijd na cassatie en verwijzing, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 2015(5-6): 177-184. artikel in een tijdschrift
 • Nyenrode Business Universiteit examinator, d.w.z. (her)beoordeling tentamens en beoordeling van (vooral de opzet van) werkstukken
 • Vrije Universiteit docent bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht
 • SDU Uitgevers Redactiewerk fiscale encyclopedie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.