Universiteit Leiden

nl en

Philip Brandner

Promovendus / gast

Naam
P. Brandner MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.brandner@fsw.leidenuniv.nl

Philip Brandner is promovendus bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Philip Brandner

Zie ook

Kort CV

Philip Brandner  is promovendus bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Philip heeft in 2017 zijn onderzoeksmaster Neuroscience & Cognition aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens deze master heeft Philip 7 maanden gestudeerd aan de Rockefeller University in New York en hier onderzoek gedaan naar “Neural network changes in patients with intractable temporal epilepsy”.

Onderzoek

Sinds December 2017 is Philip werkzaam als promovendus binnen het Brain and Development Research Center. Zijn promotieproject, onder supervisie van prof. Eveline Crone en prof. Berna Güroğlu, zal zich richten op “development and neural correlates of prosocial behaviour in adolescence”.

Philip is voral bezig met de ontwikkeling van sociaal gedrag bij pubers, bijvoorbeeld samen werken. Verder zal Philip de invloed van ouders op de hersenontwikkeling en het gedrag van hun kinderen in kaart brengen.

Prijzen

  • AES Young Investigator Award (2017)
  • American Epilepsy Society, Conference in Washington DC.

Promovendus / gast

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.