Universiteit Leiden

nl en

Paul van Heck

Gastmedewerker

Naam
Dr. P.A.W. van Heck
Telefoon
+31 71 527 266
E-mail
p.a.w.van.heck@hum.leidenuniv.nl

Paul van Heck is docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Paul van Heck

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Interdisciplinair

Werkadres

P.N. van Eyckhof 3
2311 BV Leiden

Contact

 • Heck P.A.W. van (2014), Appio Claudio e il decemvirato romano. In: Sasso G. (red.) Enciclopedia Machiavelliana. nr. - Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 80-84.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Bruto e la nascita della Repubblica romana. In: Sasso G. (red.) Enciclopedia Machiavelliana. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 226-230.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Montaigne in Italia: un curioso esemplare della traduzione di Girolamo Canini, Atelier du Centre de Recherches Historiques 98(3): 557-564.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2013), Pietro Giannone. In: Pollmann, K., Otten, W. (red.) The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Oxford: Oxford UP. vol. 2, 213-216.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2012), Niccolò Machiavelli, Il Principe. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck. Amsterdam: Ambo.boek
 • Heck P.A.W. van (2011), Bottero - Genovesi (eds.), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra Bespreking van: (2010) Bottero - Genovesi (eds), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra, Archivum Franciscanum Historicum 104: 346-347.boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2011), Heldere studie van Nederlanders in Venetië voorziet in lacune Bespreking van: (2009) M. van Gelder, Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 124: 270-272.boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2011), The "Essais" in Italian: the Translation of Girolamo Canini, Montaigne Studies XXIII: 39-53.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2011), Traduzioni moderne dei "Fioretti" e degli "Actus" in lingua olandese, Archivum Franciscanum Historicum 104: 147-182.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2010), De "Commedia" in het Nederlands. In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 90-106.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda [suivi de] Appendice groziana. In: Viallon M. (red.) Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe. Paris: Éditions Classiques Garnier. 369-405.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2010), Niccolò Machiavelli, Toneel en verhalend proza: Mandragola, Clizia, Belfagor. Leiden: Primavera Pers.boek
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven en commentaren van de "Commedia". In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 24-47.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven van Dantes andere werken. In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 48-72.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2009), La Prefazione al 'Triregno' giannoniano Rivista storica Italiana. 313-336.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2009), Martin da Canal, "Les Estoires de Venise", Armada : Tijdschrift voor Wereldliteratuur 15(57): 13-20.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2008), Livio volgare: la traduzione di Jacopo Nardi. In: L. Secchi Tarugi (red.) Il concetto di libertà nel Rinascimento. Firenze: Franco Cesati Editore. 367-378.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2006), Alcuni appunti in margine agli scritti cancellereschi di Machiavelli. In: Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del potere / Potere della scrittura. Atti del Convegno di Losanna (18-20 novembre 2004). Roma: Salerno Editrice. 53-71.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2006), Apostolus litterarum italicarum in partibus Hollandiae. In memoriam Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 73-79.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2006), Boekbespreking Bespreking van: «Poeta che mi guidi». Van Dooren in Dantes voetspoor, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 97-99.boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2006), Niccolò Machiavelli, "Il Principe" en andere politieke geschriften. Amsterdam: Ambo.boek
 • Heck P.A.W. van (2005), Il "De officiis" di Cicerone nel Machiavelli maggiore, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition 27: 42-69.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2004), Petrarca als dichter in de volkstaal. In: Enenkel K., Gerritsen W.P. (red.) De luister van de lauwerkrans. Petrarca en de Petrarca-receptie in de vroegmoderne tijd. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 27-31.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2004), Romanae pater historiae. Livius in de Europese traditie, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici 37(4): 277-296.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2003), Cio che potea la lingua nostra. One Hundred and More Years of Dante Translations into Dutch. In: Rooy R. de (red.) Divine Comedies for the New Millennium. Recent Dante Translations in America and The Netherlands. Amsterdam: Amsterdam UP. 75;123-99;129.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2003), Libertatis Praesidium. Over de herkomst van een devies, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 95: 197-210.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Appunti sul Livio di Machiavelli, Atelier du Centre de Recherches Historiques 86: 557-565.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Cymbalum Politicorum, Consultor Dolosus. Two Dutch Academics on Niccolò Machiavelli, Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 2: 47-64.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Niccòlo Machiavelli, Il Principe. Vertaald en toegelicht door Paul van Heck. Leiden: Pax Vobis.boek
 • Heck P.A.W. van (2001), Burgerdeugd en christendeugd. Over het voortleven van Cicero's "De officiis". In: Enenkel K., Heck P. van (red.) De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Voorthuizen: Florivallis. 54-85.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2001), C. Galle de Jonge naar J. Stradanus, Portret van Dante Alighieri. In: Bartelings N.L., Klerck B. de, Sluijter E.J. (red.) Uit het Leidse Prentenkabinet. Over tekeningen, prenten en foto's, bij het afscheid van Anton Boschloo. Leiden: Primavera Pers. 53-55.congresbijdrage
 • Enenkel K.A.E. & Heck P.A.W. van (red.) (2001), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Voorthuizen: Florivallis.boekredactie
 • Heck P.A.W. van (2001), In het spoor van Machiavelli: de Politiken Discoursen"(1662) van Johan en Pieter De la Court (with a summary in English), Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 27: 277-318.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2000), Libri italiani nelle biblioteche private olandesi del Seicento. In: Cesati F. (red.) L'Italiano oltre frontiera. V Convegno Internazionale (Leuven, 22-25 aprile 1998). Leuven/Firenze: Leuven University Press. 93-109.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (1998), Als het waar is dat de geschiedenis ons leert hoe te handelen. Livius in de Discorsi van Niccolò Machiavelli. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van, Paardt R. van der (red.) Zoals de Ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion. 43-68.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), Appunti sul testo dei 'Discorsi', Atelier du Centre de Recherches Historiques LXXXIII(1): 83-92.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (1998), De pen en het zwaard. In: Damen J., Witkam J.J. (red.) Voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 10-11.congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (1998), La presenza di Livio nei 'Discorsi' di Machiavelli, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition XXI: 45-78.artikel in een tijdschrift
 • Enenkel K.A.E., Heck P.A.W. van & Westerweel B. (red.) (1998), Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en Vreemd in Oude en Nieuwe Werelden. Amsterdam: Amsterdam U.P..boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1998), Sulla 'Vita di C. Giulio Cesare' di Stefano Ambrogio Schiappalaria. In: Blanco-Morel M., Piéjus M.-F. (red.) Actes du Colloque 'Les Flandres et la culture espagnole et italienne aux XVIe et XVIIe siècles', Lille 14-15 Mars 1997. Lille: NN. 37-48.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), Utopie als reisverhaal: De Zonnestad van Tommasso Campanella. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van, Westerweel B. (red.) Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden. Amsterdam: Amsterdam University Press. 173-196.boekdeel
 • Heck P.A.W. van, Paardt R.T. van der & Enenkel K.A.E. (red.) (1998), Zoals de ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion.boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1997), Niccolò Machiavelli, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht. Amsterdam: Ambo.boek
 • Heck P.A.W. van (1996), La prima traduzione in olandese dei 'Discorsi' e del 'Principe'. In: Marchand J.-J. (red.) Machiavelli politico, storico, letterato. Roma: NN.boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1995), Acht eeuwen Italiaanse poëzie: een bloemlezing door Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres X: 45-50.artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (1995), Machiavelli en de krijgskunst. In: Vogel H.Ph., Singor H.W., Moor J.A. de (red.) Een wereld in oorlog.Militaire geschiedenis in hoofdstukken. Utrecht: NN. 127-143.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie