Universiteit Leiden

nl en

Paul van Heck

Gastmedewerker

Naam
Dr. P.A.W. van Heck
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.a.w.van.heck@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8701-324x

Paul van Heck is docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Paul van Heck

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Interdisciplinair

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer B2.01

Contact

 • Heck P.A.W. van (2014), Appio Claudio e il decemvirato romano. In: Sasso G. (red.), Enciclopedia Machiavelliana nr. -. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 80-84. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Bruto e la nascita della Repubblica romana. In: Sasso G. (red.), Enciclopedia Machiavelliana. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 226-230. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Montaigne in Italia: un curioso esemplare della traduzione di Girolamo Canini, Atelier du Centre de Recherches Historiques 98(3): 557-564. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2013), Pietro Giannone. In: Pollmann K. & Otten W. (red.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Oxford: Oxford UP. vol. 2, 213-216. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2012), Niccolò Machiavelli, Il Principe. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck. Amsterdam: Ambo. Boek
 • Heck P.A.W. van (2011), The "Essais" in Italian: the Translation of Girolamo Canini, Montaigne Studies XXIII: 39-53. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2011) Bottero - Genovesi (eds.), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra. Bespreking van: (2010), Bottero - Genovesi (eds), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra. Assisi: Network City Technologies Global Media. Archivum Franciscanum Historicum 104: 346-347. Boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2011), Traduzioni moderne dei "Fioretti" e degli "Actus" in lingua olandese, Archivum Franciscanum Historicum 104: 147-182. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2011) Heldere studie van Nederlanders in Venetië voorziet in lacune. Bespreking van: (2009), M. van Gelder, Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice. Leiden/Boston: Brill Publishers. TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 124: 270-272. Boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven van Dantes andere werken. In: Heck P.A.W. van (red.), Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 48-72. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda [suivi de] Appendice groziana. Viallon M. (red.), Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe. . Paris: Éditions Classiques Garnier. 369-405. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven en commentaren van de "Commedia". In: Heck P.A.W. van (red.), Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 24-47. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), Niccolò Machiavelli, Toneel en verhalend proza: Mandragola, Clizia, Belfagor. Leiden: Primavera Pers. Boek
 • Heck P.A.W. van (2010), De "Commedia" in het Nederlands. In: Heck P.A.W. van (red.), Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 90-106. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2009), La Prefazione al 'Triregno' giannoniano. . Rivista storica Italiana 313-336. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2009), Martin da Canal, "Les Estoires de Venise", Armada: tijdschrift voor wereldliteratuur 15(57): 13-20. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2008), Livio volgare: la traduzione di Jacopo Nardi. Secchi Tarugi L. (red.), Il concetto di libertà nel Rinascimento. Il concetto di libertà nel Rinascimento. Firenze: Franco Cesati Editore. 367-378. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2006), Niccolò Machiavelli, "Il Principe" en andere politieke geschriften. Amsterdam: Ambo. Boek
 • Heck P.A.W. van (2006), Apostolus litterarum italicarum in partibus Hollandiae. In memoriam Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 73-79. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2006) Boekbespreking. Bespreking van: , «Poeta che mi guidi». Van Dooren in Dantes voetspoor. Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 97-99. Boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2006), Alcuni appunti in margine agli scritti cancellereschi di Machiavelli, Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del potere / Potere della scrittura. Atti del Convegno di Losanna (18-20 novembre 2004). . Roma: Salerno Editrice. 53-71. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2005), Il "De officiis" di Cicerone nel Machiavelli maggiore, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition 27: 42-69. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2004), Petrarca als dichter in de volkstaal. Enenkel K. & Gerritsen W.P. (red.), De luister van de lauwerkrans. Petrarca en de Petrarca-receptie in de vroegmoderne tijd. . Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 27-31. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2004), Romanae pater historiae. Livius in de Europese traditie, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici 37(4): 277-296. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2003), Cio che potea la lingua nostra. One Hundred and More Years of Dante Translations into Dutch. Rooy R. de (red.), Divine Comedies for the New Millennium. Recent Dante Translations in America and The Netherlands. . Amsterdam: Amsterdam UP. 75;123-99;129. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2003), Libertatis Praesidium. Over de herkomst van een devies, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 95: 197-210. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Niccòlo Machiavelli, Il Principe. Vertaald en toegelicht door Paul van Heck. Leiden: Pax Vobis. Boek
 • Heck P.A.W. van (2002), Appunti sul Livio di Machiavelli, Atelier du Centre de Recherches Historiques 86: 557-565. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Cymbalum Politicorum, Consultor Dolosus. Two Dutch Academics on Niccolò Machiavelli, Intersections: Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture 2: 47-64. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2001), Burgerdeugd en christendeugd. Over het voortleven van Cicero's "De officiis". Enenkel K. & Heck P. van (red.), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. . Voorthuizen: Florivallis. 54-85. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2001), C. Galle de Jonge naar J. Stradanus, Portret van Dante Alighieri. Bartelings N.L., Klerck B. de & Sluijter E.J. (red.), Uit het Leidse Prentenkabinet. Over tekeningen, prenten en foto's, bij het afscheid van Anton Boschloo. Afscheid Anton Boschloo. Leiden: Primavera Pers. 53-55. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (2001), In het spoor van Machiavelli: de Politiken Discoursen"(1662) van Johan en Pieter De la Court (with a summary in English), Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 27: 277-318. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Enenkel K.A.E. & Heck P.A.W. van (red.) (2001), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Voorthuizen: Florivallis. Boekredactie
 • Heck P.A.W. van (2000), Libri italiani nelle biblioteche private olandesi del Seicento. Cesati F. (red.), L'Italiano oltre frontiera. V Convegno Internazionale (Leuven, 22-25 aprile 1998). . Leuven/Firenze: Leuven University Press. 93-109. Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (1998), Utopie als reisverhaal: De Zonnestad van Tommasso Campanella. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van & Westerweel B. (red.), Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden. Amsterdam: Amsterdam University Press. 173-196. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van, Paardt R.T. van der & Enenkel K.A.E. (red.) (1998), Zoals de ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion. Boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1998), Sulla 'Vita di C. Giulio Cesare' di Stefano Ambrogio Schiappalaria. In: Blanco-Morel M. & Piéjus M.-F. (red.), Actes du Colloque 'Les Flandres et la culture espagnole et italienne aux XVIe et XVIIe siècles', Lille 14-15 Mars 1997. Lille: NN. 37-48. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), Als het waar is dat de geschiedenis ons leert hoe te handelen. Livius in de Discorsi van Niccolò Machiavelli. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van & Paardt R. van der (red.), Zoals de Ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion. 43-68. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), La presenza di Livio nei 'Discorsi' di Machiavelli, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition XXI: 45-78. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (1998), De pen en het zwaard. Damen J. & Witkam J.J. (red.), Voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars. . Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 10-11. 'Non-refereed' congrespublicatie
 • Heck P.A.W. van (1998), Appunti sul testo dei 'Discorsi', Atelier du Centre de Recherches Historiques LXXXIII(1): 83-92. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Enenkel K.A.E., Heck P.A.W. van & Westerweel B. (red.) (1998), Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en Vreemd in Oude en Nieuwe Werelden. Amsterdam: Amsterdam U.P.. Boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1997), Niccolò Machiavelli, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht. Amsterdam: Ambo. Boek
 • Heck P.A.W. van (1996), La prima traduzione in olandese dei 'Discorsi' e del 'Principe'. In: Marchand J.-J. (red.), Machiavelli politico, storico, letterato. Roma: NN. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1995), Machiavelli en de krijgskunst. In: Vogel H.Ph., Singor H.W. & Moor J.A. de (red.), Een wereld in oorlog.Militaire geschiedenis in hoofdstukken. Utrecht: NN. 127-143. Boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1995), Acht eeuwen Italiaanse poëzie: een bloemlezing door Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres X: 45-50. Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.