Universiteit Leiden

nl en

Paul van Heck

Gastmedewerker

Naam
Dr. P.A.W. van Heck
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.a.w.van.heck@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8701-324x

Paul van Heck is docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Paul van Heck

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Interdisciplinair
 • Heck P.A.W. van (2014), Appio Claudio e il decemvirato romano. In: Sasso G. (red.) Enciclopedia Machiavelliana. nr. - Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 80-84. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Bruto e la nascita della Repubblica romana. In: Sasso G. (red.) Enciclopedia Machiavelliana. Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana. 226-230. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2014), Montaigne in Italia: un curioso esemplare della traduzione di Girolamo Canini, Atelier du Centre de Recherches Historiques 98(3): 557-564. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2013), Pietro Giannone. In: Pollmann, K., Otten, W. (red.) The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Oxford: Oxford UP. vol. 2, 213-216. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2012), Niccolò Machiavelli, Il Principe. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Paul van Heck. Amsterdam: Ambo. boek
 • Heck P.A.W. van (2011), Bottero - Genovesi (eds.), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra Bespreking van: (2010) Bottero - Genovesi (eds), I Fioretti di San Francesco. Catalogo della mostra, Archivum Franciscanum Historicum 104: 346-347. boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2011), Heldere studie van Nederlanders in Venetië voorziet in lacune Bespreking van: (2009) M. van Gelder, Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 124: 270-272. boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2011), The "Essais" in Italian: the Translation of Girolamo Canini, Montaigne Studies XXIII: 39-53. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2011), Traduzioni moderne dei "Fioretti" e degli "Actus" in lingua olandese, Archivum Franciscanum Historicum 104: 147-182. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2010), De "Commedia" in het Nederlands. In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 90-106. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), La fortuna di Paolo Sarpi in Olanda [suivi de] Appendice groziana. In: Viallon M. (red.) Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe. Paris: Éditions Classiques Garnier. 369-405. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2010), Niccolò Machiavelli, Toneel en verhalend proza: Mandragola, Clizia, Belfagor. Leiden: Primavera Pers. boek
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven en commentaren van de "Commedia". In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 24-47. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2010), Vroege uitgaven van Dantes andere werken. In: Heck P.A.W. van (red.) Glorie van de Muzen, Lieveling van het Volk. Dante in Leiden. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 48-72. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (2009), La Prefazione al 'Triregno' giannoniano Rivista storica Italiana. 313-336. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2009), Martin da Canal, "Les Estoires de Venise", Armada : Tijdschrift voor Wereldliteratuur 15(57): 13-20. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2008), Livio volgare: la traduzione di Jacopo Nardi. In: L. Secchi Tarugi (red.) Il concetto di libertà nel Rinascimento. Firenze: Franco Cesati Editore. 367-378. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2006), Alcuni appunti in margine agli scritti cancellereschi di Machiavelli. In: Machiavelli senza i Medici (1498-1512). Scrittura del potere / Potere della scrittura. Atti del Convegno di Losanna (18-20 novembre 2004). Roma: Salerno Editrice. 53-71. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2006), Apostolus litterarum italicarum in partibus Hollandiae. In memoriam Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 73-79. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2006), Boekbespreking Bespreking van: «Poeta che mi guidi». Van Dooren in Dantes voetspoor, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres 1: 97-99. boekbespreking
 • Heck P.A.W. van (2006), Niccolò Machiavelli, "Il Principe" en andere politieke geschriften. Amsterdam: Ambo. boek
 • Heck P.A.W. van (2005), Il "De officiis" di Cicerone nel Machiavelli maggiore, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition 27: 42-69. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2004), Petrarca als dichter in de volkstaal. In: Enenkel K., Gerritsen W.P. (red.) De luister van de lauwerkrans. Petrarca en de Petrarca-receptie in de vroegmoderne tijd. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 27-31. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2004), Romanae pater historiae. Livius in de Europese traditie, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici 37(4): 277-296. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2003), Cio che potea la lingua nostra. One Hundred and More Years of Dante Translations into Dutch. In: Rooy R. de (red.) Divine Comedies for the New Millennium. Recent Dante Translations in America and The Netherlands. Amsterdam: Amsterdam UP. 75;123-99;129. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2003), Libertatis Praesidium. Over de herkomst van een devies, Leids Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 95: 197-210. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Appunti sul Livio di Machiavelli, Atelier du Centre de Recherches Historiques 86: 557-565. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Cymbalum Politicorum, Consultor Dolosus. Two Dutch Academics on Niccolò Machiavelli, Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 2: 47-64. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2002), Niccòlo Machiavelli, Il Principe. Vertaald en toegelicht door Paul van Heck. Leiden: Pax Vobis. boek
 • Heck P.A.W. van (2001), Burgerdeugd en christendeugd. Over het voortleven van Cicero's "De officiis". In: Enenkel K., Heck P. van (red.) De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Voorthuizen: Florivallis. 54-85. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (2001), C. Galle de Jonge naar J. Stradanus, Portret van Dante Alighieri. In: Bartelings N.L., Klerck B. de, Sluijter E.J. (red.) Uit het Leidse Prentenkabinet. Over tekeningen, prenten en foto's, bij het afscheid van Anton Boschloo. Leiden: Primavera Pers. 53-55. congresbijdrage
 • Enenkel K.A.E. & Heck P.A.W. van (red.) (2001), De mensen van vroeger, de hoven van weleer. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Voorthuizen: Florivallis. boekredactie
 • Heck P.A.W. van (2001), In het spoor van Machiavelli: de Politiken Discoursen"(1662) van Johan en Pieter De la Court (with a summary in English), Lias : Sources and Documents relating to the Early Modern History of Ideas 27: 277-318. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (2000), Libri italiani nelle biblioteche private olandesi del Seicento. In: Cesati F. (red.) L'Italiano oltre frontiera. V Convegno Internazionale (Leuven, 22-25 aprile 1998). Leuven/Firenze: Leuven University Press. 93-109. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (1998), Als het waar is dat de geschiedenis ons leert hoe te handelen. Livius in de Discorsi van Niccolò Machiavelli. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van, Paardt R. van der (red.) Zoals de Ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion. 43-68. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), Appunti sul testo dei 'Discorsi', Atelier du Centre de Recherches Historiques LXXXIII(1): 83-92. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (1998), De pen en het zwaard. In: Damen J., Witkam J.J. (red.) Voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 10-11. congresbijdrage
 • Heck P.A.W. van (1998), La presenza di Livio nei 'Discorsi' di Machiavelli, Res Publica Litterarun. Studies in the Classical Tradition XXI: 45-78. artikel in een tijdschrift
 • Enenkel K.A.E., Heck P.A.W. van & Westerweel B. (red.) (1998), Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en Vreemd in Oude en Nieuwe Werelden. Amsterdam: Amsterdam U.P.. boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1998), Sulla 'Vita di C. Giulio Cesare' di Stefano Ambrogio Schiappalaria. In: Blanco-Morel M., Piéjus M.-F. (red.) Actes du Colloque 'Les Flandres et la culture espagnole et italienne aux XVIe et XVIIe siècles', Lille 14-15 Mars 1997. Lille: NN. 37-48. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1998), Utopie als reisverhaal: De Zonnestad van Tommasso Campanella. In: Enenkel K., Heck P.A.W. van, Westerweel B. (red.) Reizen en Reizigers in de Renaissance. Eigen en vreemd in oude en nieuwe werelden. Amsterdam: Amsterdam University Press. 173-196. boekdeel
 • Heck P.A.W. van, Paardt R.T. van der & Enenkel K.A.E. (red.) (1998), Zoals de ouden zongen. Over de receptie van de klassieken in de Europese literatuur. Emmeloord: Hermaion. boekredactie
 • Heck P.A.W. van (1997), Niccolò Machiavelli, Discorsi. Gedachten over Staat en Politiek. Vertaald, ingeleid en toegelicht. Amsterdam: Ambo. boek
 • Heck P.A.W. van (1996), La prima traduzione in olandese dei 'Discorsi' e del 'Principe'. In: Marchand J.-J. (red.) Machiavelli politico, storico, letterato. Roma: NN. boekdeel
 • Heck P.A.W. van (1995), Acht eeuwen Italiaanse poëzie: een bloemlezing door Frans van Dooren, Arenal: Revista de Historia de las Mujeres X: 45-50. artikel in een tijdschrift
 • Heck P.A.W. van (1995), Machiavelli en de krijgskunst. In: Vogel H.Ph., Singor H.W., Moor J.A. de (red.) Een wereld in oorlog.Militaire geschiedenis in hoofdstukken. Utrecht: NN. 127-143. boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.